Sunteți pe pagina 1din 1

1 Indicaţi bacteriile aerobe/facultative frecvent izolate din abcesele periapicale: Multiplu

2 Indicaţi bacteriile anaerobe asociate infecţiilor endodontice: Multiplu


3 Indicaţi bacteriile anaerobe asociate infecţiilor endodontice: Multiplu
4 Indicaţi bacteriile anaerobe izolate din abcesele periapicale Simplu
5 Indicaţi bacteriile facultativ anaerobe asociate infecţiilor endodontice: Multiplu
6 Indicaţi căile principale prin care microorganismele pot invada pulpa dentară: Multiplu
7 Indicaţi caracteristicile grupului bacteriilor coliforme: Multiplu
8 Indicaţi caracteristicile grupului bacteriilor coliforme: Multiplu
9 Indicaţi caracteristicile grupului bacteriilor coliforme: Multiplu
10 Indicaţi factorii care contribuie la eliminarea microorganismelor din cavitatea orală: Multiplu
11 Indicaţi factorii care contribuie la eliminarea microorganismelor din cavitatea orală: Multiplu
12 Indicaţi factorii celulari de rezistenţă nespecifică de la nivelul cavităţii orale: Simplu
13 Indicaţi factorii necesari pentru multiplicarea microorganismelor orale: Multiplu
14 Indicaţi factorii umorali de rezistenţă nespecifică de la nivelul cavităţii orale: Multiplu
15 Indicaţi factorii umorali de rezistenţă nespecifică de la nivelul cavităţii orale: Multiplu
16 Indicaţi genurile de bacili gram-negativi glucozofermentativi: Multiplu
17 Indicaţi genurile de bacili gram-negativi glucozofermentativi: Multiplu
18 Indicaţi genurile de bacili gram-negativi glucozonefermentativi: Multiplu
19 Indicaţi genurile oxidazo-negative: Multiplu
20 Indicaţi genurile oxidazo-pozitive: Multiplu
21 Indicaţi infecţiile bacteriene în care apa serveşte ca factor de transmitere: Multiplu
22 Indicaţi infecţiile bacteriene în care apa serveşte ca factor de transmitere: Multiplu
23 Indicaţi infecţiile virale ale ţesuturilor orale moi: Simplu
24 Indicaţi infecţiile virale sistemice în cadrul cărora pot apărea manifestări orale: Multiplu
25 Indicaţi infecţiile virale sistemice în cadrul cărora pot apărea manifestări orale: Multiplu
26 Indicaţi maladia provocată de microorganismul din imagine: Simplu
27 Indicaţi maladia provocată de microorganismul din imagine: Simplu
28 Indicaţi maladia provocată de microorganismul din micropreparat: Simplu
29 Indicaţi maladia provocată de microorganismul din micropreparat: Simplu
30 Indicaţi metodele utilizate pentru determinarea indicelui şi titrului coli: Multiplu
31 Indicaţi microorganismele incluse în grupul bacteriilor coliforme: Multiplu
Indicaţi microorganismele sanitaro-indicatorii ce caracterizează starea sanitară a
32 Multiplu
apei potabile:
Indicaţi microroganismele sanitaro-indicatorii ce caracterizează starea sanitară a
33 Multiplu
aerului:
Indicaţi principiile care trebuie respectate în efectuarea investigaţiilor sanitaro-
34 Multiplu
microbiologice:
Indicaţi principiile care trebuie respectate în efectuarea investigaţiilor sanitaro-
35 Multiplu
microbiologice:
36 Indicaţi proprietăţile culturale caracteristice pentru Escherichia coli: Simplu
Indicaţi regimul de termostatare a probelor de apă pentru determinarea numărului
37 Multiplu
total de microorganisme, în cazul selectării unei surse noi de aprovizionare cu apă:
38 Indicaţi situsurile protectore din cavitatea orală, care permit retenţia bacteriilor: Multiplu
39 Indicaţi situsurile protectore din cavitatea orală, care permit retenţia bacteriilor: Multiplu
Indicaţi specia care reprezintă un important indicator microbiologic al contaminării
40 Simplu
aerului cu secreţii rinofaringiene:
Indicaţi speciile de bacterii aerobe/facultative frecvent izolate din abcesele
41 Multiplu
periapicale:
42 Indicaţi speciile de bacterii anaerobe frecvent izolate din abcesele periapicale: Multiplu
43 Indicaţi speciile de bacterii anaerobe frecvent izolate din abcesele periapicale: Multiplu
44 Indicaţi speciile de bacterii anaerobe frecvent izolate din abcesele periapicale: Multiplu
45 Indicaţi tehnicile utilizate pentru diagnosticul bolilor parodontale: Multiplu
46 Indicaţi tehnicile utilizate pentru diagnosticul bolilor parodontale: Multiplu
47 Indicaţi tehnicile utilizate pentru diagnosticul bolilor parodontale: Multiplu
Indicaţi, interacţiunea factorilor ce permit persistenţa microorganismelor în
48 Multiplu
cavitatea orală:
49 Indicaţii microorganismele care domină microbiota orală: Multiplu
50 Numiţi sursele de nutrienţi pentru bacteriile din cavitatea bucală: Multiplu
51 Numiţi sursele de nutrienţi pentru bacteriile din cavitatea bucală: