Sunteți pe pagina 1din 6

ȘCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI Aviz Director:

prof.ILIE SIMONA

Diversitate in creativitate

Proiect educational LOCAL

Perioada: octombrie 2017-iunie 2018

Domeniul : CULTURAL-ARTISTIC

Motto:
“Trateaza oamenii dupa cum si-ar dori ei sa fie si ii vei ajuta sa
devina ceea ce ei sunt capabili sa fie”
-goethe-

CoordonatorI proiect:

PROf.ilie simona

ECHIPA PROIECT:
-Director.prof.ilie simona –prof.limba romana
-PROF.-SAVA SORINA
-Prof.RADOI DANIEL -prof.muzica
1
-PROF.DRISTTARU HORIA -prof religie,
-Prof.NICOARA MARIA –PROF.GEOGRAFIE
-prof.JANTEA AURELIAN-PROF.ISTORIE
+Prof.STOICA TUDORA-PROF.MATEMATICA

Parteneri:
-ASOCIATIA DE PARINTI SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI
-PRIMARIA VALEA RAMNICULUI

1. Argument:
Potenţialul creativ al elevului este asemănător unui ocean ,niciodată nu este suficient de bine
explorat.Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au drept scop dezvoltarea simţului
artistic,prin terapii ocupaţionale, terapii prin arte.Dezvoltarea gustului pentru muzică prin audiţii
muzicale,însuşirea unor cântece populare,colide,cântece de dor,doine.
Proiectul vizează spiritului de toleranţă faţă de copiii cu CES şi integrarea/incluziunea
acestora în societate. Activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect au drept scop integrarea
acestora în învăţământul de masă şi societate.
Elevii noştri pregătesc evenimente artistice (Scenete,Concursuri de cântece, Spectacole
artistice de cântec şi poezie,piese de teatru,Expoziţii de desene pe hârtie,sticlă, porcelan,
ceramică,Felicitări, Mărţişoare,Afişe,Colaje,Dansuri,).
Există o bunăvoinţă, deschidere, disponibilitate spre o muncă mai delicată,precum şi
perseverenţă în organizarea unor asemenea activităţi.Sperăm că aceste exemple de bună practică
2
să încurajeze şi alţi colegi. Într-o societate „egocentristă” omul uită că trăieşte în comuniune cu
alţi semeni şi că alături de el se află semeni ce au nevoie de înţelegerea şi sprijinul său. Astăzi,
mai mult ca oricând trebuie să învăţăm să ne acceptăm, să învăţăm să respectăm principiile
democraţiei autentice, pentru că numai împreună vom reuşi să coexistăm într-o societate
democratică europeană.A oferi elevilor indiferent din ce mediu provin (social,cultural,etnic,cu
dizabilităţi sau nu) , posibilitatea să-şi descopere şi să-şi dezvolte diferite talente
priceperi,deprinderi.
Reflectarea prin colaje,felicitări,podoabe, spectacole cultural-artistice un schimb de idei între
elevi. Ideea principală a proiectului este implicarea elevilor în activităţi artistice ,estetice şi de
caritate,atât pentru îmbunătăţirea abilităţilor lor,cât şi pentru rezolvarea unor probleme
sociale.Elevul are şansa de a arăta altora frumuseţea personalităţii lor.Astfel,prin activităţile
desfăşurate,elevii îşi pun în valoare calităţile,demonstrează frumuseţea pasiunii pentru
muzică,cântec,poezie,culori,acumulează informaţii şi îşi fac noi prieteni,arătându-le ce lucruri
interesante pot face ei.Este un proiect despre generozitate,cultivarea creativităţii,dragostea pentru
frumos şi semeni.Şansa de a se exprima prin intermediul artelor.Contribuţia la reducerea
marginalizării copiilor cu CES, cu dificultăţi de învăţare, precum şi la schimbarea
mentalităţilor şi atitudinii elevilor, cadrelor didactice, ale integrării comunităţii sociale faţă
de aceştia.

2. Obiective:
-Schimb de idei şi opinii între cadrele didactice participante.
-O bună colaborare între cadrele didactice din învătământul special şi cel public.
-Pentru stimularea creativităţii,profesorul trebuie să acorde timp pentru gândirea creatoare,să
recunoască să aprecieze public ideile,produsele creative.
-Să încurajeze asumarea unor riscuri.
-Să accepte greşelile.
-Să încurajeze cooperarea.
-Să încurajeze flexibilitatea mintală.
-Să imagineze perspective alternative.
-Implicarea elevilor în activităţi practice şi artistice,pentru îmbunătăţirea abilităţilor lor cât
pentru dezvoltarea simţului ,gustului pentru frumos.
-Legarea de noi prietenii între elevi de aceeaşi vârstă.
-Îmbunătăţirea abilităţilor lingvistice şi artistice.
-Dezvoltarea creativităţii .
-Prezentarea momentelor artistice-Colinde,Poezii ,Cântece de Crăciun.
-Dezvoltarea atitudinilor de toleranţă faţă de copiii cu CES;
-Incluziunea copiilor cu CES în învăţământul de masă, prin activităţi comune;
-Stabilirea unor raporturi afective, pozitive între membrii grupurilor de elevi proveniţi de la
şcolii cu programe şcolare diferite, pentru ai ajuta pe cei dintâi în procesul de adaptare la
cerinţele şcolii;
- A oferi elevilor indiferent din ce mediu provin (social,cultural,etnic,cu dizabilităţi sau nu) ,
posibilitatea să-şi descopere şi să-şi dezvolte diferite talente priceperi,deprinderi.

3. Impact:
-Dezvoltarea aptitudinilor de toleranţă faţă de copiii CES;
-Valorificarea valenţelor educative prin activităţi cultural artistice;
-Schimbarea mentalităţii privind copiii cu CES;
-Incluziunea copiilor cu CES.
-Activităţile se pot repeta anual, sau pot deveni permanente,parte integrantă activitaţii şcolare
ale elevilor.
-Impactul terapiei prin arte asupra elevilor:
1.Dezvoltarea inteligenţei emoţionale.

3
2.Stimularea tuturor canalelor senzoriale.
3.Dezvoltarea capacităţii de a se exprima mai repede şi mai uşor.
4.Modelarea personalităţii prin valori estetice şi orientarea spre încorporarea frumosului în viaţă
şi activitate.
5.Declanşarea proceselor complexe de asimilare şi fixare afectivă atât la nivel individual cât şi
colectiv.
6.Dezvoltarea auzului muzical,al simţului ritmic.
7. Dezvoltarea percepţiilor şi reprezentării vizuale ,a imaginaţiei creatoare.
8.Stimularea creativităţii.
9.Facilitarea comunicării interpersonale,creşterea sociabilităţii,creşterea adaptării în societate.
10.Rezolvarea eficientă a conflictelor.
11.Crearea de stări afective tonice.
12.Inducerea unei stari de linişte –acceptarea de sine.
13.Reducerea tensiunii şi anxietăţii.
14.Dezvoltarea capacităţii de comunicare între elevi şi partenerii implicaţi.
15.Perfecţionarea abilităţilor muzicale şi în domeniul picturii,dansului,teatrului etc.
16.Păstrarea obiceiurilor şi trediţiilor legate de Sărbătorile religioase din Calendarul Ortodox.

4. Grup ţintă:
-Copiii cu CES din şcoală şi şcolile.
-Profesori şi elevi din învăţământul de masă şi părinţii acestor elevi.

5. Beneficiari:
Categorii
Direcţi Copiii cu CES;Copii din învăţământul de masă
Indirecţi Familiile copiilor; societatea şi învăţământul românesc.Şcoala.

7Durata: Anul şcolar:2017-2018

8. Strategii de realizare:
Metode şi procedee:
-desenul,pictura pe hârtie,sticlă ceramică, grafică, colaj, decupajul,modelare de argilă,pictură pe
ouă,încomdeiat ouă,aranjamente din fructe şi flori uscate,confecţionare de afişe şi
plănşi,materiale suport pentru diferite evenimente.
-recitare de poezii,distincţie între tipuri de poezii-poezia populară şi cultă,forme de poezii ,
cântecul,dansul,păstrarea tradiţiilor populare prin cântece populare,obiceiuri folclorice susţinute
de dansuri populare şi păstrarea tradiţiilor legate de Sărbători Creştine prin colinde.
9.Modalităţi de mediatizare:
-Afişe-Pliante-Confecţionate şi distribuite prin şcoli şi Instituţii Publice şi ONG-uri.
-Posturi TV şi radio –locale, ziare locale.
-Internet,site-uri educaţionale

10. Activităţi:

Denumire Calendar de Resurse Responsabili


desfasurare necesare
1. Identificarea copiilor cu aptitudini Nedeterminat Elevi CES Prof.
artistice deosebite,atât la cântece şi coordonatori
dansuri cât şi la desen şi pictură
2.Program artistic–„Naşterea Domnului – Decembrie Elevi, părinţi Prof.
Să ne bucurăm copii !!! ” Colinde 2017 profesori, coordonatori
4
Cântece de Crăciun. Confecţionare de Consumabile,
ornamente de Crăciun. costume,
Podoabe pentru pomul de iarnă amfiteatru
3. Confectionare de martisoare,felicitari Martie 2018 Elevi, Prof.
pentru ziua femeilor consumabile coordonatori
4.Activitati cultural-artistice in Aprilie 2018 Elevi, Prof.
saptamana „Scoala altfel”-“Sfintele consumabile, coordonatori
Paşti”-Confecţionări de ornamente de amfiteatru
Paşti. Expoziţie de Ouă
încondeiate.Concurs de cântece şi poezii
de Paşti.
5. CONCURS LOCAL – Mai 2018 Elevi, Prof.
„DIVERSITATE IN CREATIVITATE” consumabile, coordonatori
scolii

11. Indicatori:
Indicatori Denumire Valoare/Masura
Număr elevi
Indicatori fizici (cantitativi) Număr profesori
Indicatori de rezultate Valorificarea talentelor
(calitativi) Activităţi culturale si artistice
Cursuri de formare
Lectorate cu părinţii
Expoziţii
Concursuri
Indicatori de performanţă - implicarea a peste 60% dintre
voluntari;
- implicarea a peste 60% dintre
familiile elevilor;

13. Monitorizare:
Ce se monitorizează Cine monitorizează
Informaţii Cadrele didactice –Echipa de conducere.
Comportament şi Cadrele didactice şi elevii din învăţământul. de masă
afectivitate
Relaţii / colaborări Echipa de conducere,
interumane Partenerii Proiectului educaţional

14. Evaluare:

Ce se evaluează Metode de evaluare Cine evaluează

Interese, Chestionare pentru părinţi şi Cadre didactice,


Abilităţi, copiii implicaţi, Echipa de conducere,
Comportament, Mape tematice. Specialişti-colaboratori.
Sociabilitate, toleranţă; Expoziţii cu lucrările elevilor
Incluziune. Concursuri pe teme muzicale.

15. Finanţare:
Proiect realizat prin surse proprii- autofinanţare.

5
6