Sunteți pe pagina 1din 10

OPTIONAL - JOC SPORTIV : HANDBAL

ARGUMENT

Potrivit cu optiunile formulate de elevi , am ales ca disciplina optionala


pentru anul scolar 2019 - 2020 , jocul sportiv - handbal , la clasa a VI- a si clasa a
VII- a , acesta contribuind la dezvoltarea complexa a elevilor , valorificandu-le in
acest mod inclinatiile , aptitudinile ( talentul ) si interesele personale.
Prin obiectivele specifice acestei forme de activitate se urmareste cu
precadere :
 imbunatatirea starii de sanatate si robustetei ,
 imbunatatirea capacitatii motrice generale si specifice jocului de handbal ,
 valorificarea la un nivel superior a achizitiilor acumulate la orele din
trunchiul comun si crearea cadrului optim necesar pentru manifestarea
inclinatiilor ,
 talentului si intereselor elevilor carora cu acest prilej li se deschid portile
pentru initierea si promovarea ulterioara in sportul de performanta.

In general , jocurile sportive au o valoare instructiv - educativa de


necontestat. In functie de obiectivul urmarit , contribuie la imbogatirea
deprinderilor de miscare si influenteaza favorabil marile functiuni ale
organismului.
Jocul de handbal cuprinde procedee tehnico - tactice variate , care
contribuie la formarea si consolidarea deprinderilor motrice si la dezvoltarea
calitatilor motrice.
Multitudinea exercitiilor si jocurilor aplicative specifice jocului de handbal ,
folosite cu eficienta , fie izolat , fie in complexe aplicative , va duce la realizarea
scopului propus , adica la rezolvarea tuturor obiectivelor dar si a cerintelor
educatiei fizice scolare.
In afara dorintelor manifestate de elevi si parinti pentru alegerea acestei
discipline optionale , sunt preocupata si de desfasurarea unei activitati profesionale
de buna calitate. Aceasta rezulta din preocuparile mele de amenajare a bazei
sportive existente , procurarea si intretinerea materialelor necesare , angrenarea
elevilor intr-un sistem competitional intern de durata , in care sa se valorifice
traditiile din scoala si locale , participarea la competitiile interscolare si obtinerea
unor rezultate sportive acceptabile ,autoinstruirea profesionala in sensul largirii
pregatirii mele ca profesor de educatie fizica pentru predarea unor ramuri sportive
pe care le solicita elevii.
CLASA a VI-a OPTIONAL

JOC SPORTIV - HANDBAL

OBIECTIVE CADRU - OBIECTIVE DE REFERINTA -


EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE

Obiectiv cadru 1
Marinea capacitatii motrice generale si specifice a elevilor necesare desfasurarii
activitatilor sportive in jocul de handbal.

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare:

La sfarsitul anului scolar elevul va fi capabil: -adoptarea posturii corecte a corpului pe


parcursul deplasarilor;
1.1-sa foloseasca efficient exercitiile specifice
1.2-sa cunoasca principalele procedee pt. dezv. –efectuarea unor exercitii de mobilitate ,
musculaturii si sa le utilizeze sistematic; individual si pe perechi;
1.3.-sa realizeze actiuni motrice cu grad pro- -exersarea in regim crescut de rapiditate;
gresiv de complexitate si solicitare la efort; -jocuri pregatitoare specifice jocului de H
-jocuri pregatitoare specifice jocului de handbal;

Obiectiv cadru 2
Utilizarea eficienta a procedeelor tehnice si a actiunilor tactice specifice practicarii
jocului de handbal.

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare:

La sfarsitul anului scolar elevul va fi capabil:

2.1-sa aplice procedeele tehnice si actiunile tactice -exersarea de structuri tehnice insusite
respectand regulile cunoscute; cu accent pe cresterea eficacitatii pro-
2.2-sa integreze in activitatea de practicare a jo- cedeului de finalizare.
cului de handbal cunostintele, priceperile si de- -exersarea principalelor structuri tehnico-
prinderile specifice in conditii regulamentare. tactice realizate in conditii apropiate de
joc;
-jocuri pregatitoare si intreceri cu reguli
adaptate;

Obiectiv cadru 3
Favorizarea dezvoltarii trasaturilor de personalitate si
de integrare in activitatile sportive organizate in scoala si in activitatea independenta.

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare:

La sfarsitul anului scolar elevul va fi capabil:

3.1-sa se integreze si sa actioneze intr-un -participarea la intreceri si jocuri bilaterale


grup de practicanti ai jocului de handbal, 5x5 , 6x6 , cu indeplinirea atributiilor capi-
respectand regulile de joc si comportament; tan de echipa ,arbitru;
-participarea la intreceri si concursuri
organizate la nivelul clasei si al scolii;

3.2-sa desfasoare activitati practice fara a pe- -cunoasterea pericolelor de accidentare si pre
riclita integritatea corporala a partenerilor si venirea lor;
adversarilor .

CONTINUTURI

Pregatirea fizica
1.Viteza -de reactie si executie:
*la stimuli vizuali;
*la stimuli auditivi;

*in actiuni motrice singulare;


*in relatie cu partener si adversar;
-de deplasare:
*pe directie rectilinie;
*cu schimbari de directie si manevrarea mingii.
2.Indemanare:
*efectuarea actiunilor tehnice cu mingea in regim de coordonare si ambidextrie;
*indemanare specifica in actiuni de atac in cooperare cu partenerii;

3.Forta: *forta segmentara ;


*forta in regim de rezistenta.

4.Rezistenta:
*rezistenta cardio-respiratorie la eforturi in regim aerob;
*rezistenta in regim de viteza.

PREGATIRE TEHNICO-TACTICA
Procedee tehnice si actiuni tactice folosite in atac:
*pasarea mingii cu o mana de la umar,din deplasare ,intre2-3 jucatori,in acelasi plan
si in adancime;
*pasarea mingii din lateral.oblic,inainte si inapoi;
*prinderea mingii venite din lateral si din urma;
*driblingul simplu si multiplu;
*aruncarea la poarta din alergare;
*demarcajul;
*asezarea pe teren in cadrul sistemului de atac in semicerc;
*repunerea mingii in joc de catre portar;
Procedee tehnice si actiuni tactice folosite in aparare:
*deplasari specifice jocului de aparare cu lucrul bratelor;
*marcajul normal;
*opriri,porniri,intoarceri;
*asezarea pe teren in sistemul de aparare 6:0
Joc bilateral 5x5 , 6x6., cu tema.
Cunostinte:
*regimul zilnic de viata;
*regulamentul jocului de handbal;
*echipe si sportivi reprezentativi pe plan local , national.

PROBE DE EVALUARE

SEMESTRUL I
A.Calitati motrice:
*viteza in regim de rezistenta—criss-cros pe tot terenul.Timpul realizat si echivalentul
in note se stabileste de catre profesor.
B.Structuri tehnice in atac si aparare:
*structura tehnico-tactica individuala alcatuita de profesor , cuprinzand:
*-dribling alternativ cu mana stg.si dreapta , oprire, pas, demarcaj, reprimire, dribling
multiplu, aruncare la poarta (din saritura);
Criteriile de evaluare se vor stabili de profesor.
*joc bilateral

SEMESTRUL II

A.Calitati motrice:
*sarituri succesive cu desprindere de pe ambele picioare peste banca de gimnastica,
timp de 30sec. Numarul de executii echivalent fiecarei note se va stabili de profesor.
B.Structura tehnico-tactica colectiva
*structura stabilita de profesor.Criteriile de evaluare vor fi stabilite de profesor.
*joc bilateral: 7x7 pe teren normal-aprecierea calitatii executiei principalelor procedee
tehnice si al actiunilor de joc in atac si aparare , respectand regulamentul de joc.
AICI TERECEM LA CLASA a VII-a si a VIII-a

Obiectiv cadru 3
Favorizarea dezvoltarii trasaturilor de personalitate si de integrare in activitatile
sportive organizate in scoala si in activitatea independenta.

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare:

La sfarsitul anului scolar elevul va fi capabil:

3.1-sa se integreze si sa actioneze intr-un -participarea la intreceri si jocuri bilaterale


grup de practicanti ai jocului de handbal, 6x6 7x7 cu indeplinirea atributiilor:capi-
constituit stabil sau spontan; tan de echipa ,arbitru , etc;
-indeplinirea permanenta a sarcinilor de joc
ce i-au fost atribuite in relatia cu partenerii;
3.2-sa rezolve adecvat si cu eficienta , po- -organizarea jocurilor cu tema arbitrate prin
trivit posibilitatilor proprii, sarcinile tehnico- rotatie de elevi;
tactice pe parcursul desfasurarii jocului bila- -participarea sistematica la intreceri si con-
teral, in conditii de autoorganizare si autoar- cursuri organizate la nivelul clasei si al
bitrare; scolii;
3.3-sa manifeste dorinta de afirmare pe plan
sportiv, in conditii de respect fata de partener
si adversar, aplicand si respectand regulile de
joc si comportament.

CONTINUTURI

Pregatirea fizica

1.Viteza -de reactie si executie:


*la stimuli vizuali;
*la stimuli auditivi;
*in actiuni motrice singulare;
*in relatie cu partener si adversar;
-de deplasare:
*pe directie rectilinie;
*cu schimbari de directie si manevrarea mingii.
*in regim de indemanare

2.Indemanare:
*efectuarea actiunilor tehnice cu mingea in regim de coordonare si ambidextrie;
*indemanare specifica in actiuni de atac in cooperare cu partenerii;
*indemanare specifica in regim de viteza , manifestata in relatia 1x1.
3.Forta: *forta segmentara ;
*forta in regim de rezistenta.
*forta exploziva (detenta).

4.Rezistenta:
*rezistenta cardio-respiratorie la eforturi in regim aerob;
*rezistenta in regim de viteza.
*reziatenta specifica jocului de aparare si actiunii de contraatac.

PREGATIRE TEHNICO-TACTICA

Procedee tehnice si actiuni tactice folosite in atac:


*pase laterale cu amenintarea succesiva a portii, din deplassare;
*dribling cu intensitati variabile, cu schimbari de directie, fente de privire si de corp
urmate de aruncare la poarta (procedeu adecvat momentului);
*aruncarea pa poarta din saritura;
*patrunderea;
*asezarea pe teren in sistemul de atac cu jucator pivot;
*pase de angajare a jucatorilor la semicerc;
*pasa lunga de contraatac;
*contraatacul;

Procedee tehnice si actiuni tactice folosite in aparare:


*blocarea mingilor aruncate spre poarta;
*scoaterea mingii din dribling;
*deplasarile specifice pe semicerc;
*replierea;
*atacarea adversarului cu mingea si retragerea pe semicerc;
*asezarea in sistemul de aparare 5+1;

Joc bilateral

Cunostinte:
*regimul zilnic de viata;
*regulamentul jocului de handbal;
*echipe si sportivi reprezentativi pe plan local , national.
*parametrii de effort si tehnicile elementare de determinare a acestora;

PROBE DE EVALUARE

SEMESTRUL I
A.Calitati motrice:
*viteza in regim de rezistenta—criss-cros pe tot terenul. Timpul realizat si echivalentul
in note se stabileste de catre profesor.
B.Structuri tehnice in atac si aparare:
*structura tehnico-tactica colectiva alcatuita de profesor , cuprinzand:
* pasa lunga de contraatac, primirea mingii, dribling cu modificari de ritm, schimbarea
directiei si aruncare la poarta din saritura;
Criteriile de evaluare se vor stabili de profesor.
*joc bilateral

SEMESTRUL II

A.Calitati motrice:
*sarituri succesive cu desprindere de pe ambele picioare peste banca de gimnastica,
timp de 1min.. Numarul de executii echivalent fiecarei note se va stabili de profesor.
B.Structura tehnico-tactica colectiva
*structura stabilita de profesor, cuprinzand:
1. dribling alternativ intampinat de un adversar, pasa laterala, schimbare de directie cu
demarcaj, reprimirea mingii, depasirea in dribling a unui aparator aflat la 9m si aruncare la
poarta din saritura;
2. demarcaj, primirea mingii, dribling alternativ cu mana stg. si dreapta intampinat de
un adversar care incearca scoaterea mingii, aruncare la poarta din saritura;
Criteriile de evaluare se vor stabili de profesor.
*Joc bilateral: 7x7 pe teren normal-aprecierea calitatii executiei principalelor procedee
tehnice si al actiunilor de joc in atac si aparare , respectand regulamentul de joc.

NOTA* : DE LA OBIECTIV CADRU 3, PLANIFICAREA DE OPTIONAL ESTE PENTRU


CLASA a VII-a si a VIII-a .
Pt clasa a VI-a adaptati in functie de particularitati.
SUCCES!!!!!
CLASA a V –a OPTIONAL

JOC SPORTIV - HANDBAL


OBIECTIVE CADRU - OBIECTIVE DE REFERINTA -
EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE

Obiectiv cadru 1
Dezvoltarea capacitatii motrice generale si specifice a elevilor necesare desfasurarii
activitatilor sportive in jocul de handbal.

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare:

La sfarsitul anului scolar elevul va fi capabil:


-adoptarea posturii corecte a corpului pe 1.1-sa
adopte pozitiile corecte ale corpului si parcursul deplasarilor;
ale segmentelor acestuia in efectuarea exerci-
tiilor specifice;
1.2-sa cunoasca principalele procedee pt. dez- -efectuarea unor ex.mobilitate,individu-
voltarea musculaturii si sa le utilizeze siste- al si pe perechi;
matic;
1.3-sa realizeze actiuni motrice cu grad progre- -exersarea in regim crescut derapiditate;
siv de complexitate si solicitare la efort; -stafete si jocuri desfasurate sub forma
de intrecere;
-jocuri pregatitoare specifice jocului de
handbal.
Obiectiv cadru 2
Utilizarea procedeelor tehnice si a actiunilor tactice specifice practicarii jocului de
handbal.
Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare:

La sfarsitul anului scolar elevul va fi capabil:

2.1-sa aplice procedeele tehnice si tactice insu- -exersarea de structuri tehnice cuaccent
site respectand regulile cunoscute; pe cresterea eficacitatii procedeului de
finalizare;
2.2-sa se integreze in activitati de practicare a -exersarea principalelor structuri tehnic-
jocului de handbal la nivelul clasei; tactice realizate in conditii apropiate de
joc;
-jocuri pregatitoare si intreceri cu reguli
adaptate;

Obiectiv cadru 3
Favorizarea dezvoltarii trasaturilor de personalitate si
de integrare in activitatile sportive organizate in scoala si in activitatea independenta.

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare:

La sfarsitul anului scolar elevul va fi capabil:

3.1-sa se integreze si sa actioneze intr-un -participarea la intreceri si jocuri bilate-


grup de practicanti ai jocului de handbal, rale 3x3,4x4 cu indeplinirea atributiilor
respectand regulile de joc si comportament; de capitan de echipa ,arbitru;
-participarea la intreceri si concursuri
organizate la nivelul clasei si al scolii;
3.2-sa desfasoare activitati practice fara a pe- -cunoasterea pericolelor de accidentare
riclita integritatea corporala a partenerilor si si prevenirea lor;
adversarilor .

CONTINUTURI

Pregatirea fizica
1.Viteza -de reactie si executie:
*la stimuli vizuali;
*la stimuli auditivi;

*in actiuni motrice singulare;


*in relatie cu partener si adversar;
-de deplasare:
*pe directie rectilinie;
*cu schimbari de directie si manevrarea mingii.

2.Indemanare:
*efectuarea actiunilor tehnice cu mingea in regim de coordonare si ambidextrie;
*indemanare specifica in actiuni de atac in cooperare cu partenerii;

3.Forta: *forta segmentara ;


*forta in regim de rezistenta.

4.Rezistenta:
*rezistenta cardio-respiratorie la eforturi in regim aerob;
*rezistenta in regim de viteza.

PREGATIRE TEHNICO-TACTICA

Procedee tehnice si actiuni tactice folosite in atac:


*pasarea mingii cu o mana de la umar,din deplasare ,intre 2-3 jucatori,in acelasi
plan si in adancime;
*pasarea mingii din lateral.oblic,inainte si inapoi;
*prinderea mingii venite din lateral si din urma;
*driblingul simplu si multiplu;
*aruncarea la poarta din alergare;
*demarcajul;
*asezarea pe teren in cadrul sistemului de atac in semicerc;
*repunerea mingii in joc de catre portar;
Procedee tehnice si actiuni tactice folosite in aparare:
*deplasari specifice jocului de aparare cu lucrul bratelor;
*marcajul normal;
*opriri,porniri,intoarceri;
*asezarea pe teren in sistemul de aparare 6:0
Joc bilateral 3x3 ,4x4 , 5x5 cu tema.
Cunostinte:
*regimul zilnic de viata;
*regulamentul jocului de handbal;
*echipe si sportivi reprezentativi pe plan local , national.

PROBE DE EVALUARE

SEMESTRUL I
A.Calitati motrice:
*viteza in regim de rezistenta—criss-cros pe tot terenul. Timpul realizat si
echivalentul in note se stabileste de catre profesor.
B.Structuri tehnice in atac si aparare:
*structura tehnico-tactica individuala alcatuita de profesor , cuprinzand:
*-alergare accelerata, oprire, schimbare de directie, primirea mingiei, dribling si
aruncare la poarta.
Criteriile de evaluare se vor stabili de profesor.
*joc bilateral 3x3.

SEMESTRUL II

A.Calitati motrice:
*sarituri succesive cu desprindere de pe ambele picioare peste banca de gimnastica,
timp de 30sec. Numarul de executii echivalent fiecarei note se va stabili de profesor.
B.Structura tehnico-tactica colectiva
*structura stabilita de profesor.Criteriile de evaluare vor fi stabilite de profesor.
*joc bilateral: 6x6 pe teren normal-aprecierea calitatii executiei principalelor procedee
tehnice si al actiunilor de joc in atac si aparare , respectand regulamentul de joc.