Sunteți pe pagina 1din 1

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE MATEMATICĂ

ETAPA LOCALĂ
SUCEAVA
19 februarie 2017
CLASA a VI–a

1 + 2 + 22 1 + 4 + 42 1 + 6 + 62 1 + 2016 + 20162
1. a) (4p) Arătați că P + Q < 1009 , dacă P = + + + .... +
2⋅3 4⋅5 6⋅7 2016 ⋅ 2017
1 1 1 1
și Q = + + + .... + .
1⋅ 2 3 ⋅ 4 5 ⋅ 6 2015 ⋅ 2016

b) (3p) Determinaţi a ∈ ℕ , a > 1 ştiind că a2017 + 7 este divizibil cu a − 1 .

2. (7p) Determinați numerele de forma abcd , scrise în baza zece, care îndeplinesc simultan
cd − 2
( ) ( )
condițiile: (i) ab, cd = 1 ; (ii) ab, cd − 2 = 5 ; (iii)
ab
= 0, 75 . Prin ( m, n ) s-a notat cel mai
mare divizor comun al numerelor m și n.

3. Fie triunghiul isoscel MAC, cu unghiul AMC obtuz. Pe laturile [ MA] și [ MC ] se consideră
punctele V, respectiv I astfel încât ∢MAI ≡ ∢MCV . Arătați că:

a) (3p) [VA] ≡ [ IC ] ;
b) (4p) [ MB este bisectoarea unghiului AMC, unde {B} = AI ∩ CV .

Notă: 1. Toate subiectele sunt obligatorii.


2. Fiecare subiect se punctează de la 0 la 7.
3. Timp de lucru 2 ore.

S-ar putea să vă placă și