Sunteți pe pagina 1din 1

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE MATEMATICĂ

ETAPA LOCALĂ
SUCEAVA
19 februarie 2017

CLASA a X-a

1. a) (3p) Să se determine numerele naturale a pentru care numărul A = 5 + a + 5 − a


este număr natural.
2+ a
b) (4p) Să se determine numerele naturale a și b pentru care numărul este număr
3+ b
rațional.

2. (7p) Fie n un număr natural nenul și x, y, z numere reale, x, y, z ∈ ( 0,1) sau


3
x, y, z ∈ (1, ∞ ) . Arătați că: log xn z y + log yn x z + log z n y x ≥
n +1

3. (7p) Fie z1 , z2 , z3
numere complexe distincte, de modul 1. Arătați că dacă

( )3
Re z1 z2 + z2 z3 + z3 z1 = − , atunci acestea sunt afixele vârfurilor unui triunghi echilateral.
2

4. (7p) Să se decidă dacă există funcții f : ( 0, ∞ ) → ( 0, ∞ ) care satisfac relația:

( )
f ( f ( xy ) ) = yf e x , ∀x, y ∈ ( 0, ∞ ) .

Notă: 1. Toate subiectele sunt obligatorii.


2. Fiecare subiect se punctează de la 0 la 7.
3. Timp de lucru 3 ore.

S-ar putea să vă placă și