Sunteți pe pagina 1din 16

AW-AP 08-RO

CUPRINS
Despre HALFEN-DEHA pagina 3
CERINŢE ŞI SOLUŢII
HALFEN canale înglobate pagina 4/5
HALFEN sisteme de prindere a faţadelor pagina 6/7
HALFEN sisteme de ancorare si de ridicare pagina 8/9
HALFEN sisteme de armare pagina 10/11
DETAN siteme cu tiranţi pagina 12/13
CONTACT/ADRESE pagina 14/15
3

Tehnologia ascunsă a apar­


tamentelor şi hotelurilor.
Povestea dinăuntru.

A partamentele şi hotelurile oferă


condiţii de locuit convenabile şi
confortabile populaţiei urbane. Aces-
HALFEN-DEHA este liderul mondial
în sisteme de legătură avansate.
Gama de produse include conexiuni
te condiţii variaza de la asigurarea reglabile pentru structuri de beton şi
unor condiţii bune esenţialilor anga- oţel, sisteme de cuplare a armăturii,
jaţi ai localităţilor până la condiţiile sisteme de ridicare pentru elemente
de lux oferite directorilor marilor în- perfabricate din beton, suporturi
treprinderi şi vizitatorilor. Dezvolta- reglabile pentru faţade şi suporturi
rea tehnologiei a făcut posibilă con- reglabile pentru utilităţi mecanice şi
struirea acestora la cele mai înalte electrice. Întemeiată în 1929 şi
standarde referitoare la izolarea ter- reprezentată în lume, HALFEN-DEHA
mică şi fonică asigurând astfel con- este cunoscută pentru sistemele de
fort şi siguranţă proprietarului sau legătură, care economisesc muncă şi
ocupanţilor. HALFEN-DEHA oferă co- sunt prietenoase ca utilizare, condu-
ponentele ascunse ale tehnologiei de când la un nivel optim de siguranţă şi
vârf care permit acestor construcţii să performanţă. Aplicaţii tipice pentru
devină proiecte de succes cu un pro- apartamente şi hoteluri sunt ilustrate
gram de construire foarte condensat. în paginilie următoare.
4

Cerinţe.
Conexiuni precise şi solide sunt hotărâtoare atât pentru programul de construcţie cât
şi pentru performanţa de durată a clădirii.

Aplicaţii Cerinţele aplicaţiilor

▪ Conectarea balustradei la balcoa- Poziţionarea precisă a


ne conexiunii

Conexiuni mascate

Performaţe la preluarea
încărcării cu distanţe mici
ale muchiilor

Aplicaţii Cerinţele aplicaţiilor

▪ Conectarea acoperişurilor Reglaje pentru variaţiile


pantelor acoperişului şi a
lemnului

Poziţionarea reglabilă a
conexiunii

Instalare rapidă

Aplicaţii Cerinţele aplicaţiilor

▪ Conectarea ferestrelor Poziţionarea exactă a


ferestrelor

Fără foraje

Închiderea spaţiilor pentru


conexiuni
5

Soluţii.
Canale înglobate HALFEN.

Detalii Beneficii

▪ Conectori reglabili în formă de T Poziţionare facilă, rapidă şi


exactă a componentelor
▪ Sunt diponibile lungimi mici
ale canalelor Canale mascate de plăcile
de legătură
▪ Ancore lungi cu capacităţi
de încărcare verificate Canalele HALFEN HGB
Performanţe foarte bune
sunt special proiectate
la încărcare aproape de
pentru legături la balcoane
marginea betonului
cu beton subţire

Detalii Beneficii

▪ Talpă ajustabilă a căpriorilor Toate condiţiile pot fi


pentru pantă şi grosimea îndeplinite uşor
căpriorilor
Reglaj uşor al conexiunii
▪ Conectare la orice poziţie în
canalele înglobate Timp reduse de instalare

▪ Buloane în formă de T Talpă HALFEN


HSF a căpriorilor
galvanizată termic

Detalii Beneficii

▪ Reglaj tridimensional Poziţionare exactă a


conexiunii
▪ Nu necesită foraje
Mai sigur şi mai rapid – fără
▪ Nu apar forţe de dilatare în beton armătură degradată şi
fără vibraţii, praf sau zgomot

Distanţe mici între


Canale HALFEN HTA
laminate la cald cu şurub T
conexiuni aproape de
muchiile betonului
6

Cerinţe.
Faţadele apartamentelor şi a hotelurilor trebuie proiectate cu atenţie pentru a obţine
un aspect plăcut şi totodată performanţa în timp necesară.

Aplicaţii Condiţiile pentru aplicare

▪ Conexiuni pentru faţadele de Montare rapidă fără fixare


piatră ulterioară sau foraje

Varietate mare de cavităţi


şi încărcări

Faţade drepte şi netede

Condiţiile pentru aplicare

Aplicaţii Instalare rapidă

▪ Suporturi pentru panouri prefabri- Costuri minime de energie


cate cu arhitectură modernă
Multe condiţii de proiectare

Aplicaţii Condiţiile pentru aplicare

▪ Suporturi pentru faţade de Performanţe mari în


cărămidă condiţii variabile

Costuri minime de
întreţinere

Obţinere uşoară a unei


calităţi înalte a faţadelor
7

Soluţii.
Conexiuni HALFEN pentru faţade.

Detalii Beneficii

▪ Utilizare uşoară în combinaţie cu Instalare rapidă fără


aceste canale înglobate HALFEN foraje

▪ Gamă largă de ancore Gama acoperă toate


aplicaţiile
▪ Ancorele de corp HALFEN sunt
reglabile foarte precis după trei Poziţionare exactă a pietrei
Ancore de corp HALFEN pentru diverse cerinţe
direcţii
pentru fixarea pietrelor
naturale

Detalii Beneficii

▪ Sisteme de ancorare reglabile Sisteme de suport Instalare rapidă şi uşoară


HALFEN FPA pentru
▪ Gamă largă de proiecţii pentru panouri prefabricate Izolare termică bună
cavităţi mari şi straturi de izolare pentru faţade
Se potriveşte tuturor
▪ Sisteme pentru parapete, panouri condiţiilor
sandwich şi faţade solide

Detalii Beneficii

▪ Trei game de încărcare şi o Performanţa atinge


varietate extinsă de produse cerinţele
HALFEN HK4 suporturi
▪ Tipuri aprobate şi disponibile în Durată mare de exploatare
pentru susţinerea
oţel inoxidabil A2 şi A4 cărămizii şi a pietrei
Toleranţele de construcţie
▪ Reglare excelentă a poziţiei, sunt menite să păstreze
în special dacă se utilizează aspectul suprafeţei
canale înglobate HALFEN
8

Cerinţe.
Utilizarea corectă a tipurilorde sisteme de ridicare pentru elementele prefabricate
este importantă având în vedere obţinerea standardelor înalte ale productivităţii
şi siguranţei pe durata producţiei şi a instalării.

Aplicaţii Condiţiile pentru aplicare

▪ Manevrarea elementelor de Siguranţă maximă


pardosea
Instalare uşoară

Eliberare convenabilă
pentru zonele cu acces
dificil

Aplicaţii Condiţiile pentru aplicare

▪ Ridicarea grinzilor mari şi a stâlpilor Performanţe mari la


încărcări

Manevrare eficientă

Siguranţă maximă

Aplicaţii Condiţiile pentru aplicare

▪ Ridicarea panourilor faţadelor sau Instalare uşoară


a pereţilor structurali
Legătură sigură între
ancore şi unităţile de
ridicat

Performanţă înaltă la ele-


mentele cu beton subţire
9

Soluţii.
Sisteme de ridicare cu ancore HALFEN.

Detalii Beneficii

▪ Secţiuni mici ale ancorelor Sistem cu eliberare de la


distanţa armăturii
▪ Protejare integrată a soclului
Asigură angrenarea totală
▪ Capacitate de ridicare de la 1.3 tone a unităţii de ridicare
până la 15 tone la beton subţire
Soluţii uşoare de ridicare
FRIMEDA TPA
ancoră de ridicare pentru beton subţire

Detalii Beneficii

▪ Oţel revenit de mare performanţă Fiabilitate maximă şi


siguranţă
▪ Conectare rapidă între ancore şi
unitatea de ridicare Economie de timp şi bani

▪ Capacitate de ridicare de până la Adaptabil la orice situaţie


DEHA KKT
45 tone pe ancoră ancoră de ridicare
de ridicare

Detalii Beneficii

▪ Dispozitiv de închidere cu Siguranţă maximă


performanţe mari
Economie de timp şi bani
▪ Instalare şi eliberare rapidă
Eliberare sigură şi
▪ Sistem cu eliberare de la distanţă convenabilă în zone
restrânse

Soclu DEHA HD
ancoră de ridicare
10

Cerinţe.
Apartamentele şi hotelurile necesită mai mult decât o structură durabilă.
Proprietăţile acustice şi termice ale structurii sunt de asemenea foarte importante.

Aplicaţii Condiţiile pentru aplicare

▪ Balcoanele apartamentelor Izolare termică a balcoane-


şi culoare lor şi a culoarelor

Reducerea transferului
fonic de pe culoare în
apartamente

Conexiuni cu armătură
protejată anticoroziv

Aplicaţii Condiţiile pentru aplicare

▪ Perete pentru zonă privată faţă Conexiuni care preiau


de balcoanele vitrină încărcări, cu izolare termică
între exterior şi interior

Montare uşoară

Aplicaţii Condiţiile pentru aplicare

▪ Legăturile casei scărilor Reducerea zgomotului


rezultat în urma păşirii

Potrivite pentru toate


podestele
11

Soluţii.
HALFEN produse de armătură.

Detalii Beneficii

▪ SD clasă (EPS 70) izolare cu Economiseşte energie şi


polistiren costuri de încălzire

▪ Reducerea transferului fonic Zone de locuit liniştite

▪ Utilizarea numai a oţelului Construcţii rezistente la


inoxidabil la pătrunderea prin coroziune şi de durată
HALFEN HIT Conexiuni
stratul izolator izolate pentru balcoane

Detalii Beneficii

▪ Elemente izolate proiectate Crează o sinergie între


de la 1.50 m la 3.50 m performanţele structurale
înălţime, armată după şi termice, economisind
necesităţile structurii timp şi bani
▪ Unităţi mari livrate ca şi
Montare şi manevrare
componente mici
uşoară pe şantier

HALFEN HIT-WT
Unităţi de izolare

Detalii Beneficii

▪ Reduce transferul suntelor de paşi Zone de locuit mult mai


liniştite
▪ Este disponibilă o gamă largă de
încărcare atât pentru elementele Potrivit pentru orice
prefabricate cât şi pentru cele condiţii
monolite
HALFEN HBB
bi-Trapez ® -Box
12

Cerinţe.
Aspectul apartamentelor şi a hotelurilor pot fi îmbunătăţite prin utilizarea unor
elemente de fixare atractive, în zonele publice.

Aplicaţii Condiţiile pentru aplicare

▪ Umbrar la intrare Lungimi mari ale barelor

Protejarea anticorozivă

Design eficient

Aplicaţii Condiţiile pentru aplicare

▪ Elemente de fixare la balcoane Asamblare uşoară, cu multă


acurateţe

Performanţă sigură

Aspect estetic

Aplicaţii Condiţiile pentru aplicare

▪ Fixare de vârf a pereţilor cortină Fără piuliţe

Câteva condiţii diferite de


lungime
13

Soluţii.
Sistem de tiranţi DETAN.

Detalii Beneficii

▪ Lungimi de la 140 mm la 15 m Proiectare uşoară a barelor


foarte scurte sau foarte lungi
▪ Etanşări pentru filetul barei
Protecţie bună anticorozivă
▪ Oţel cu rezistenţă mare şi oţel pentru zone critice ale
inoxidabil filetului

Greutate minimă

DETAN tirant

Detalii Beneficii

▪ Instrumente simple pentru instalare Uşor de montat

▪ Aprobare europeană ETA 05/0207 Fiabilitate

▪ Capete cu furcă mici şi eficiente Design plăcut al conexiunii

DETAN capăt furcă

Detalii Beneficii

▪ Filete în ambele părţi pentru reglaj Nu necesită piuliţe –


design estetic

▪ Gamă largă de produse şi lungimi Procurare uşoară a


disponibile lungimilor dorite

DETAN gama de produse


14

Întotdeauna alături de tine.

Cauţi informaţii precise despre


HALFEN-DEHA în anumite ţări?

Pagina noastră de internet îţi oferă


toate noutăţile şi informaţiile nece-
sare, totul despre noi şi
partenerii şi colaboratorii noştri
internaţionali.
C O N T A C T E A ZĂ HALFEN ÎN TOATĂ LUMEA
HALFEN are reprezentanţe în următoarele 15 ţări şi în alte 32 de ţări prin distribuitori în toată
lumea. Vă rugăm contactaţi-ne: www.halfen.com

Austia HALFEN-RISS Ges. mbH Phone: +43 - 1 - 259 6770 Fax:+43 - 1 - 259 - 6770 99
Leonard-Bernstein-Str. 10 E-Mail: office@halfen-riss.at
1210 Wien Internet: www.halfen-riss.at
Belgium / Luxembourg HALFEN-FRIMEDA N.V. Phone: +32 - 3 - 658 07 20 Fax: +32 - 3 - 658 15 33
Borkelstraat 131 E-Mail: info@halfen.be
2900 Schoten Internet: www.halfen.be
China HALFEN (Beijing) Phone: + 86 10  6410 8573 Fax: + 86 10 8453 9218
Room 2112, Tower B, U-space No. 8 · Guang Qu Men Wai Street E-Mail: info@halfen.cn
Chao Yang District · Beijing · P.R. China 100022 Internet: www.halfen.cn
Czechia HALFEN-DEHA s.r.o. Phone: +420 - 311 - 672 612 Fax: +420 - 311 - 671 417
K Vypichu 986 · Komercni zóna Rudná, hala 6 E-Mail: info@halfen-deha.cz
252 719 Rudná Internet: www.halfen-deha.cz
France HALFEN S.A.S. Phone: +33 - 1 - 445231 00 Fax: +33 - 1 - 445231 52
18, rue Goubet E-Mail: halfen@halfen.fr
75019 Paris Internet: www.halfen.fr
Germany HALFEN-DEHA Vertriebsgesellschaft mbH Phone: +49 - 2173 - 970 0 Fax: +49 - 2173 - 970 225
Katzbergstraße 3 E-Mail: info@halfen-deha.de
40764 Langenfeld Internet: www.halfen-deha.de
Italy HALFEN-DEHA S.r.l. Phone: +39 - 035 - 893 811 Fax: +39 - 035 - 893 071
Via Curti, 1117 E-Mail: info@halfen.it
24059 Urgnano (BG) Internet: www.halfen.it
Netherlands HALFEN b.v. Phone: +31 - 547 - 3830 30 Fax: +31 - 547 - 3830 35
Vonderweg 5 E-Mail: info@halfen.nl
7468 DC Enter Internet: www.halfen.nl
Norway HALFEN--Frimeda AS Phone: +47 - 51 - 82 34 00 Fax: +47 - 51 - 82 34 01
Flintegt. 4 · Postboks 2080 E-Mail: post@halfen-frimeda.no
N - 4095 Stavanger Internet: www.halfen-frimeda.no
Poland HALFEN-DEHA Sp. z o.o. Phone: +48 - 61 - 842 56 00 Fax: +48 - 61 - 842 56 01
Ul. Obornicka 287 E-Mail: info@halfen-deha.pl
60 691 Poznan Internet: www.halfen-deha.pl
Portugal HALFEN PORTUGAL (Sucursal) Phone: +351 - 22 - 947 84 90 Fax: +351 - 22 - 947 84 99
Z. I. Maia 1 - Sector XI - Lote 3 E-Mail: halfen@halfen.pt
4475-132 Gemunde Maia Internet: www.halfen.pt
Spain HALFEN-DEHA S.L. Phone: +34 - 91 - 632 18 40 Fax: +34 - 91 - 633 42 57
c/ Fuente de la Mora 2, 2° D E-Mail: info@halfen-deha.es
28050 Madrid Internet: www.halfen-deha.es
Sweden HALFEN-DEHA AB Phone: +46 - 31 - 98 58 00 Fax: +46 - 31 - 98 58 01
Box 150 E-Mail: info@halfen-deha.se
435 23 Mölnlycke Internet: www.halfen-deha.se
Switzerland HALFEN Swiss AG Phone: +41 - 44 - 849 78 78 Fax: +41 - 44 - 849 78 79
Industriestrasse 32 E-Mail: mail@halfen-deha.ch
8108 Dällikon
United Kingdom / HALFEN Ltd. Phone: +44 - 8705 - 31 63 00 Fax: +44 - 8705 - 31 63 04
Ireland Humphrys Road · Woodside Estate E-Mail: info@halfen.co.uk
Dunstable LU5 4TP Internet: www.halfen.co.uk

Note referitoare la Catalog:


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice şi de concept la orice oră. Informaţiile din această publicaţie sunt bazate pe nivelul
tehnicii la data publicării. HALFEN GmbH nu îşi asumă răspunderea pentru acurateţea informaţiilor din această publicaţie sau prezenţa
erorilor de printare.
Sistemul de management al calităţii HALFEN-DEHA este certificat pentru Germania, Elveţia şi Polonia conform
DIN EN ISO 9001:2000, Certificate No. QS-281 HH.