Sunteți pe pagina 1din 6

Instituţia Publică Gimnaziul Porumbeşti

Test de evaluare la Matematică, clasa a VII-a pentru elev cu PEI

Numele, prenumele elevului:____________________________ Data: _______________

1. Continuă şirul de numere în creştere: L012345


0; ____; 2 ; ____; ____; 5; 6; ____; 8; ____; 10.
2. Continuă şirul de numere în descreştere: L012345

10; 9; 8; ____; ____; 5; ____; ____; 2; ____; 0.

3. Realizează corespondența: L012345

1 2 3 4 5

4. Compară numerele şi completează cu <, >, =: L012345

6 5 4 7 2 6 8 8 1 9

5. Scrie vecinii numerelor cu ajutorul şirului dat:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
____3 ____ ____ 6 ____ ____ 9 ____ ____ 1 ____ L 0 1 2 3 4

____4 ____ ____ 5 ____ ____ 7 ____ ____ 2 ____ L 0 1 2 3 4


6. Numără razele soarelui,scrie mai jos câte sunt: L012

scurte

lungi lungi
7. Încercuieşte răspunsul corect : L 06p.
123456
6+3= 7 3 9 8 -4= 4 2 9 7 + 2= 9 8 5
5+0= 6 4 5 7 + 3 = 10 8 2 5 - 2= 4 3 8

8. Uneşte obiectele cu figurile geometrice care se aseamănă: L01234

9. Rezolvă problema: L01234

?
Rezolvare:

Răspuns: ______________________

10. Descompune numerele: L0123456


4 5 5

 
  
Schema de notare şi corectare:

Instituţia de învăţământ: IPG Porumbeşti, satul Porumbeşti.


Profesor: Popa Maria
Disciplina: Matematica.
Clasa: a VII-a.
Predestinat elevei Leu Mihaela, care studiază conform unui PEI (având în vedere forma de
incluziune/cerinţele educaţionale speciale)

MATEMATICA, CLASA A VII-A.

 ORIENTARE PENTRU STABILIREA PUNCTAJULUI:

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total

Punctaj 5p 5p 5p 5p 8p 2p 6p 4p 4p 6p 50p

 SCHEMA DE NOTARE:

Punctaj 50- 47- 44- 36- 28- 20- 12-9p 8-5p 1-4p 0p
48p 45p 37p 29p 21p 13p
Nota
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Instituţia Publică Gimnaziul Porumbeşti
Test de evaluare la Matematică, clasa a VII-a pentru elev cu PEI
Numele, prenumele elevului:____________________________ Data: _______________

1.Continuă şirul de numere în creştere: L012345


10; ____; 12 ; ____; ____; 15; 16; ____; 18; ____; 20.
2.Continuă şirul de numere în descreştere: L012345

19; 18; ____; ____; 15; ____; ____;12; ____; 10.

3. Indică printr-o săgeată rezultatatele corecte: L012345

20 - 10 14 14 – 4

20 + 0 10 12 + 2

19 - 5 5 10 - 5

8– 3 20 15 + 5

4. Compară folosind <, > sau =. L012345

14 16 12 19

17 1 1 13
7 5

1 1 1 19
8 2 4
5. Care este vecinul mai mic şi vecinul mai mare?

13 12
L01234

19 16
L01234

6. Scrie numărul corespunzator fiecărui grup de obiecte: L012


7. Încercuieşte răspunsul corect : 6p.
L0123456
16 + 3 = 17 13 19 18 -14 = 14 12 19
5 +10 = 16 15 14 17+13 = 10 20 12
15 -12 = 14 13 18 14 + 2= 19 18 16

8. Calculează: L01234

1 2 + 1 0 + 1 4 + 1 3 +
3 5 5 1 0

9. Rezolvă problema: L01234

?
Rezolvare:

Răspuns: ______________________

10. Descompune numerele: L0123456


13 14 12 15 14 15
Schema de notare şi corectare:

Instituţia de învăţământ: IPG Porumbeşti, satul Porumbeşti.


Profesor: Popa Maria
Disciplina: Matematica.
Clasa: a VII-a.
Predestinat elevei Dimici Andreea, care studiază conform unui PEI (având în vedere forma de
incluziune/cerinţele educaţionale speciale)

MATEMATICA, CLASA A VII-A.

 ORIENTARE PENTRU STABILIREA PUNCTAJULUI:

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total

Punctaj 5p 5p 5p 5p 8p 2p 6p 4p 4p 6p 50p

 SCHEMA DE NOTARE:

Punctaj 50- 47- 44- 36- 28- 20- 12-9p 8-5p 1-4p 0p
48p 45p 37p 29p 21p 13p
Nota
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1