Sunteți pe pagina 1din 3

APROB

Şef catedră Medicină de Familie,


prof. universitar, dr.hab.şt.med
_____________ Gh. Curocichin

Tematica
seminarelor pentru rezidenţi anul III
la cursul „Medicină de Familie”, anul de studii 2017-2018

Nr. Nr.de
Tematica
d/o ore
1. Managementul practicii medicale primare.Principii de organizare. Structura 3 Bargan
centrului medicului de familie, centrului de sănătate, oficiului de sănătate. Alina
Indicii de bază şi de activitate. Formele de evidenţă şi raportare. Principii de
finanţare. Evaluarea calităţii serviciilor prestate.Managementul practicii
medicale primare în condiţii de autonomie
2. Educaţia medicală continuă. Rolul ei în menţinerea competenţei 3 Bivol ANa
profesionale. Medicina bazată pe dovezi. Activitatea educaţională şi de
cercetare în MF.
3. Problema urgenţelor şi a bolilor acute în Medicina de familie. Principalele 3 Cacerovscaia
urgenţe medico-chirurgicale. Particularităţile, structura. Necesitatea Alesea
abordării clinice a urgenţelor. Caracteristicile semnelor şi simptomelor
dominante.
4. Imunizările în activitatea MF. Obiectivele şi sarcinile. Programul naţional de 3 Farima
imunizări. Vaccinurile utilizate în cadrul PNI. Calendarul vaccinărilor. Nadejda
Planificarea păturii imune.Contraindicaţii veridice şi false. Evenimente
postvaccinale adverse posibile. Organizarea sesiunii de imunizare.
5. Consultul premarital. Definiţie. Scopul. Consultul genetic prospectiv şi 3 Rosca Elena
retrospectiv. Screening-ul prenatal. Principii de consiliere genetică. Rolul
medicului de familie în consilierea cuplului. Conlucrarea cu specialiştii de
profil.
6. Problemele adolescentului în practica medicului de familie. Factorii de risc. 3 Bargan
Clasificarea. Particularităţile de dezvoltare. Managementul. Consilierea. Alina
Momente dificile în consiliere.
7. Problemele de sănătate ale femeilor de diferită vîrstă.Consultul de sănătate al 3 Bivol Ana
femeii. Promovarea sănătăţii şi consilierea pentru comportamentul sănătos
(activitatea fizică, nutriţie, practici sexuale sigure, planificarea familială,
vaccinarea). Recomandări de screening potrivit vîrstei pentru osteoporoză,
cancer, violenţă ş.a. Referirea la serviciile şi sistemul de suport comunitar.
8. Consilierea gravidei. Îngrijiri perinatale. Definiţia şi obiectivele consilierii. 3 Cacerovscaia
Frecvenţa şi conţinutul îngrijirilor antenatale. Documentarea îngrijirii. Alesea
9. Problemele de sănătate ale bărbaţilor de diferită vîrstă. Consultul de sănătate 3 Farima
al bărbatului. Promovarea sănătăţii şi consilierea pentru comportamentul Nadejda
sănătos (activitatea fizică, nutriţie, practici sexuale sigure etc). Recomandări
de screening potrivit vîrstei. Referirea la serviciile şi sistemul de suport
comunitar.
10. Violenţa în familii. Definiţie. Factori de risc. Tipuri de violenţă. Metode de 3 Rosca Elena
depistare precoce şi intervenţie eficientă în prevenirea violenţei. Legea RM
Nr. 45 din 01.03.2007. Principii de implicare a medicului de familie în
prevenirea, depistarea şi conduita cazului de violenţă.
11. Copilul cu dizabilităţi. Definiţie. Copilul cu risc sporit şi copilul cu 3 Bargan
dizabilităţi. Afecţiuni frecvente care cauzează dizabilitatea. Consultaţia Alina
genetică şi diagnosticul prenatal. Metode de screening prenatal. Servicii de
intervenţie timpurie. Criteriile de eligibilitate pentru programe de intrevenţie
timpurie. Etape de activitate în intervenţia timpurie.Servicii specifice de
intervenţie timpurie
12. Incapacitatea temporară de muncă. Actele normative ale Republicii 3 Bivol Ana
Moldova ce stau la baza modului de expertiză medicală. Tipuri de concediu
medical. Modul de eliberare şi completare a certificatului de concediu
medical.
13. Expertiza Medico-Socială de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de 3 Cacerovscaia
muncă. Reperele principale în expertiza medico-socială de determinare a Alesea
dizabilităţii şi capacităţii de muncă. Modul de completare a formularului
088e. Modul de trimitere la CDDCM (teritorial sau naţional) pentru
expertizare şi reexpertizare.
14. Infecţiile cu Transmitere Sexuală (ITS). Modalităţi de depistare precoce. 3 Farima
Rolul MF în profilaxia şi conduita acestor maladii. Programe naţionale de Nadejda
prevenire.
15. Infecţia HIV/SIDA - aspecte medico-sociale. Grupuri de risc. Clasificarea 3 Rosca Elena
CDC. Diagnosticul infecţiei HIV. Teste de laborator la suspecţi.
Consilierea. Conduita terapeutică. Educaţia populaţiei, profilaxia.
16. Tuberculoza problemă medico-socială. Grupele de risc. Cinci componente 3 Bargan
cheie ale strategiei DOTS conform OMS. Programul naţional de control şi Alina
profilaxie. Controlul infecţiei tuberculoase la nivelul asistenţei medicale
primare.
17. Diagnosticul tuberculozei conform Strategiiei DOTS+. Indicaţii 3 Bivol Ana
organizatorice pentru administrarea chimioterapiei conform strategiei
DOTS+. Tratamentul strict supravegheat. Complianţa pacientului.
Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor tratamentului.
18. Abordarea problemei dependenţei de alcool şi substanţe psihoactive. 3 Cacerovscaia
Programe contemporane de screening al riscului sporit de alcoolism şi Alesea
narcomanie în comunitate. Factorii de risc şi de protecţie. Criteriile de
clasificare (DSM - IV).
19. Algoritmul de acţiuni în depistare, conduită, screening dependenţei de 3 Farima
alcool şi substanţe psihoactive. Chşestionare pentru screening. Intervenţia Nadejda
terapeutică scurtă. Referire pentru consultaţia specialistului.
20. Screeningul patologiei oncologice. Factori de risc Teste de screening şi 3 Rosca Elena
caracteristica lor.
21. Programul naţional de combatere a cancerului şi rolul medicului de familie 3 Bargan
în realizare.Semnele clinice de vegelenţă oncologică. Consiliere pentru Alina
controlul factorilor de risc. Screeningul cancerului vizibil. Protocol de
examenarea pacientului. Educaţia pentru autocontrol.
22. Patologia psihosomatică în practica MF. Cauze frecvente la pacienţi de 3 Bivol Ana
diferită vârstă. Particularităţile evaluării pacientului. Criterii de referinţă la
specialist şi de spitalizare. Conduita.
23. Tulburări mintale. Legislaţia RM în vigoare. Organizarea evidenţei 3 Cacerovscaia
psihiatrice. Rolul medicului de familie în diagnostic şi conduită. Alesea
24. Probleme frecvente de sănătae mintală la pacienţi de diferită 3 Farima
vârstă.Particularităţile consultului.Conduita la diferite etape ale bolii.Criterii Nadejda
de referire CCSM.Stări de urgenţă.
25. Dureri articulare. Cauze frecvente la pacienţi de diferită vârstă (copil, adult, 3 Rosca Elena
gravidă, vârstnic). Particularităţile evaluării pacientului. Diagnostic pozitiv
şi diferenţial. Criterii de referinţă la specialist şi de spitalizare. Conduita în
condiţii de ambulator.
26. Dureri vertebrale. Cauze frecvente la pacienţi de diferită vârstă (copil, adult, Bargan
gravidă, vârstnic). Particularităţile evaluării pacientului. Diagnostic pozitiv Alina
şi diferenţial. Criterii de referinţă la specialist şi de spitalizare. Conduita în
condiţii de ambulator.
27. Anemiile. Cauze frecvente la pacienţi de diferită vârstă (copil, adult, gravidă, 3 Bivol Ana
vârstnic). Particularităţile evaluării pacientului. Diagnostic pozitiv şi
diferenţial. Criterii de referinţă la specialist şi de spitalizare. Conduita în
condiţii de ambulator.
28. Stare confuzională. Cauze frecvente la pacienţi de diferită vârstă ( copil, 3 Cacerovscaia
adult, gravidă, vârstnic). Particularităţile evaluării pacientului. Diagnostic Alesea
pozitiv şi diferenţial. Criterii de referinţă la specialist şi de spitalizare.
Conduita terapeutică. Stări de urgenţă.
29. Comele. Cauze frecvente la pacienţi de diferită vârstă. Particularităţile 3 Farima
evaluării pacientului. Diagnostic pozitiv şi diferenţial. Criterii de referinţă la Nadejda
specialist şi de spitalizare. Conduita terapeutică. Stări de urgenţă.
30. Tulburări de memorie. Cauze frecvente la pacienţi de diferită vârstă. 3 Rosca Elena
Particularităţile evaluării pacientului. Diagnostic pozitiv şi diferenţial.
Criterii de referinţă la specialist şi de spitalizare. Conduita terapeutică. Stări
de urgenţă.
31. Sindromul de oboseală cronică (fatigabilitate). Cauze frecvente la pacienţi de 3 Bargan
diferită vârstă (copil, adult, vârstnic). Particularităţile evaluării pacientului. Alina
Diagnostic pozitiv şi diferenţial. Criterii de referinţă la specialist şi de
spitalizare. Conduita terapeutică Stări de urgenţă.
32. Îngrijiri paliative . Definiţie OMS. Principii. Echipa de îngrijiri paliative şi 3 Bivol Ana
coordonarea ei Legislatia Republicii Moldova in Ingrijiri Paliative: accesul
la medicatie, costuri, standarde..
33. Aplicarea Protocoalelor Naţionale pentru îngrijiri paliative: Controlul 3 Cacerovscaia
durerii, simptomelor digestive, dispneei, suferinţelor pielii la pacienţii Alesea
terminali. Conlucrarea medicului de familie cu instituţiile de prestare a
serviciilor de îngrijiri paliative. Evaluarea
Colocviu 3

Şef studii,
asistent universitar S . Cojocari