Sunteți pe pagina 1din 2

LUCEAFARUL DE MIHAI EMINESCU

Grupa I (Analiştilor)

Fişă de lucru

1.Observaţi structura poemului în ceea ce priveşte:


-organizarea acestuia
-relaţia început- sfârşit

2.Numeşte ipostazele în care apare Luceafărul în prima parte a poemului.

3.Precizează cui aparţin replicile din versurile:


“Străin la vorbă şi la port/ Luceşti fără de viaţă/ Căci eu sunt vie, tu eşti mort/ Şi ochiul tău
mă-ngheaţă. ........................................................
“Dar cum ai vrea să mă cobor?/ Au nu-nţelegi tu oare/ Cum că eu sunt nemuritor/ Iar tu eşti
muritoare?”.........................................................

Grupa a II-a (Stiliştilor)

Fişă de lucru

1. Enumeră trei teme şi motive romantice prezente în poem.

2. Identifică polii antitezei pe care este construită partea a III-a a poemului.

3. Citeşte cu atenţie următorul text:


“- Ce-ţi pasă ţie, chip de lut,/ Dac-oi fi eu sau altul ? / / Trăind în cercul vostru strâmt/
Norocul vă petrece, / Ci eu în lumea mea mă simt/ Nemuritor şi rece.”
a) Explică metafora chip de lut, având în vedere “portretul”iniţial al fetei.

Grupa a III-a (Naratorilor)


Fişă de lucru

1.Precizaţi elementele epice, lirice şi dramatice din poem.


2.Povestiţi pe scurt poemul Luceafărul de Mihai Eminescu.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Prof.Banciulea Ionela