Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de lecţie

A: Date generale

Data: 25.05.2019

Numele elevului: Alin Souca Clasa a XII-a Şcoala: Liceul de Muzica “ Sigismund Toduta”

Subiectul lecţiei: sol minor, studiul nr. 12 din Wurm, Disciplina: Trompetă
Carnavalul Venețian, variațiuni pe o temă de Jean Baptiste
Arban, Profesor: Jula Elias Olivian

Tipul lecţiei: Combinata (mixta)

Obiectivul fundamental al lecţiei: Dezvoltarea capacitatilor interpretative muzicale

Obiectivele operaţionale
ale lecţiei/competenţe: O1 - sa identifice constructia frazelor in cadrul studiilor si pieselor muzicale
O2 - sa recunoasca mesajul lucrarilor in urma analizei elementelor de limbaj muzical
O3 - sa defineasca elemente ale formelor muzicale (motive, teme, expozitia, dezvoltarea, repriza)
O4 - sa-si aduca aportul personal de creativitate si originalitate in interpretare
O5 - sa respecte stilul interpretativ specific genului muzical

Metode didactice: conversatia, exercitiul, demontratia, explicatia, expunerea, observatia, auditia


Mijloace didactice: intrumentul cu toate accesoriile necesare, partituri, stativ, metronom, oglinda
B: Desfăşurarea lecţiei

Evenimentele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace Evaluare Observaţii
didactice didactice
1. Moment - verifica mijloacele - converseaza cu - conversatia - instrument -
organizatoric si didactice necesare unei profesorul - accesorii observare
pregatitor bune desfasurari a - raspunde la - stativ sistematica
letiei intrebari - partituri
- converseaza si - se pregateste - creion
relationeaza cu elevul pentru lectie - metronome
- se solicita - executa exercitiul - oglinda
parcurgerea unui de incalzire urmarind
exercitiu de incalzire pozitia corpului in
(sonoritate – sunete oglinda
lungi) pe tot ambitus-ul
instrumentului

2. Captarea atentiei - prezinta importanta - asculta expunerea


elevului si lectiei si obiectivele profesorului - expunerea - partituri observare
enuntarea sistematica
obiectivelor
3. Reactualizarea - asculta lectia
cunostintelor anterioara:
insusite anterior Gama Fa major
executata sub forma de - auditia - instrument - audiere
patrimi, optimi, triolet, - observatia - partituri - corectare
saisprezecimi. Arpegiul - stativ -confirmare
gamei cat si variante - apreciere
ale acestuia, variantele: - canta gama in variantele verbala
legato si non-legato pregatite acasa
- umareste omogenita-
tea emisiei in gama,
precizia ritmica in
cadrul tempo-ului
(allegro), articularea
corecta a sunetelor,
tehnica motorie
Evenimentele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace Evaluare Observaţii
didactice didactice
-Vasili Wurm, 40 de - interpreteaza piesa cu
studii pentru trompet, respectarea indicatiilor
studiul nr. 11 din partitura si redarea
- observa intelegerea fidela a elementelor de
mesajului muzical de limbaj muzical
catre elev, frazarea,
dinamica, agogica, -demonstratia
diferenta dintre legato - interpreteaza cu aport - prelegerea - instrument - observarea
si detache respectiv personal de creativitate - explicatia - partituri sistematica
staccato - noteaza in partitura - observarea - stativ - audiere
elementele de agogica si - conversatia - creion -corectare
dinamica recomandate - confirmare
- apreciere
verbala
4. Prezentarea - preda noua gama:
noului continut, a Gama sol minor - asculta indicatiile - expunerea - instrument - observatia
sarcinilor de inva- executata sub forma de profesorului -demonstratia - pupitru sistematica
tare si executare patrimi, optima, triolet, - manual - apreciere
saisprezecimi intr-un - metronom verbala
tempo rar. - confirmare
- se prezinta gama si se
stabilesc - raspunde la intrebari, - conversatia
particularitatile de facand apel la
ordin teoretic ale cunostintele insusite la
acesteia disciplina educatie
- adreseaza intrebari si muzicala
converseaza cu elevul - canta gama conform
in scopul participarii cerintelor solicitate
active a acestuia la
lectie

Evenimentele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace Evaluare Observaţii
didactice didactice
5. Dirijarea - Jean Baptiste Arban: - asculta si canta, tinand - prelegerea - metronome - observarea
invatarii Carnavalul Venețian, cont de inticatiile primite - explicatia - oglinda sistematica
temă cu variațiuni - observarea - CD-uri - audiere
- urmareste justetea - conversatia - instrument - confirmare
interpretarii -demonstratia - pupitru
- pune accentul pe - prelegerea - parititura
frazare cat si pe - reda textul muzical cat - creion
elementele de dinamica mai exact
- indica elevului locul - executa, tinand cont de
unde sa respire pentru a indicatiile profesorului
nu strica frazarea - respecta momentele
- ofera elevului logice ale respiratiei in
oportunitatea de a frazarea muzicala
transmite viziunea
proprie asupra lucrarii - respecta indicatiile
profesorului
- interpreteaza in mod
liber, trecand prin filtrul
propriu versiunea
interpretativa
6. Obtinerea - interpreteaza cateva - asculta demontratia -explicatia - instrument -confirmare
performantei fragmente din prima profesorului - observarea - pupitru - apreciere
parte a lucrarii, - reda integral si cursiv - conversatia - parititura verbala
atragand atentia asupra -demonstratia
cursivitatii textului - prelegerea
muzical
- solicita interpretarea
cursiva a lucrarii
7. Evaluare - apreciaza elevul - asculta observatiile si
pentru aportul personal aprecierile profesorului - conversatia - apreciere
de creativitate in - explicatia verbala
interpretare autoevaluarea
- apreciaza interesul
fata de muzica si
instrument
- apreciaza rezultatul
pregatirii individuale si
prestatia de pe
parcursul lectiei
8. Fixarea - recapituleaza cu - raspunde la intrebari
cunostintelor si elevul punctele - converseaza cu - conversatia - observare
asigurarea feed- principale pentru o profesorul sistematica
back-ului intelegere cat mai buna - repeta impreuna cu
a tuturor aspectelor profesorul
tehnice si interpretative
parcurse in lectie

9. Tema pentru - motiveaza elevul prin


acasa si indicatii punerea la dispozitie a - CD-uri - observare
pentru studiul unor inregistrari de - converseaza cu sistematica
individual referinta a lucrarilor profesorul - apreciere
din repertoriu verbala
- solicita memorarea
lucrarilor studiate
- recomanda exercitiul
zilnic si autocontrolul
permanent pe parcursul
studiului individual