Sunteți pe pagina 1din 5

DATA:5/24/2019

SC ARTIFEX SRL Exemplar nr:___

PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

INTOCMIT, APROBAT,

Anisoara DOBRE Johann KAMMERMAIER

1
Nr Post evaluat Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri Masuri Alte masuri Termen Actiuni in scopul Pers.
organizatorice igienico- de realizarii masurii care
sanitare realizare raspunde
1 AGENT PAZA Lista de riscuri posibile\A Respectarea Permanent Lucrator
EXECUTANT\1. ACTIUNI instructiuilor SSM desemnat
GRESITE\1.3.Efectuare de impotriva pericolului SSM
operatii neprevazute prin de elctrocutare
sarcina de munca\· Lucratorul
alimentarea sau oprirea de pe postul
alimentarii cu energie de munca
(curent electric, fluide
energetice etc.) ;
2 AGENT PAZA Lista de riscuri posibile\A Respectarea Permanent Lucratorul
EXECUTANT\1. ACTIUNI prevederilor din fisa de pe postul
GRESITE\1.3.Efectuare de individuala a de munca
operatii neprevazute prin postului si
sarcina de munca\· instructiunilor proprii Conducatoru
deplasari, stationari în zone de sanatate si l locului de
periculoase; securitate in munca. munca
3 AGENT PAZA Lista de riscuri posibile\A Seful direct nu va Respectarea Permanent Lucrator
EXECUTANT\1. ACTIUNI permite prevederilor din fisa desemnat
GRESITE\1.3.Efectuare de desfasurarea individuala a SSM
operatii neprevazute prin oricarei activitati de postului si
sarcina de munca\· catre salariatii aflati instructiunilor proprii Conducatoru
deplasari cu pericol de intr-o stare de sanatate si l locului de
cadere:\§ de la acelasi psiho=fiziologica securitate in munca. munca
nivel:\- prin dezechilibrare; necorespunzatoare.
4 AGENT PAZA Lista de riscuri posibile\A Purtarea Respectarea Permanent Conducatoru
EXECUTANT\1. ACTIUNI echipamentului de prevederilor din fisa l locului de
GRESITE\1.3.Efectuare de lucru corespunzator, individuala a munca
operatii neprevazute prin respectiv postului si
sarcina de munca\· incaltaminte cu instructiunilor proprii
deplasari cu pericol de sustinere calcai de sanatate si
cadere:\§ de la acelasi securitate in munca.
nivel:\- alunecare;
5 AGENT PAZA Lista de riscuri posibile\A Purtarea Respectarea Permanent Conducatoru
EXECUTANT\1. ACTIUNI echipamentului de prevederilor din fisa l locului de
GRESITE\1.3.Efectuare de lucru corespunzator, individuala a munca
operatii neprevazute prin respectiv postului si
sarcina de munca\· incaltaminte cu instructiunilor proprii
deplasari cu pericol de sustinere calcai de sanatate si
cadere:\§ de la acelasi securitate in munca.
nivel:\- împiedicare;
6 AGENT PAZA Lista de riscuri posibile\B Control medical la Permanent Conducatoru
SARCINA DE MUNCA\2. angajare si periodic l locului de
SARCINA munca
SUB/SUPRADIMENSIONAT
A ÎN RAPORT CU

2
CAPACITATEA
EXECUTANTULUI\2.1.Solici
tare fizica:\· efort dinamic.
7 AGENT PAZA Lista de riscuri posibile\C Respectarea Respectarea Permanent Lucrator
MIJLOACE DE instructiunilor proprii prevederilor din fisa desemnat
PRODUCTIE\1. FACTORI de traseu individuala a SSM
DE RISC postului si
MECANIC\1.1.Miscari instructiunilor proprii
periculoase\ 1.1.1.Miscari de sanatate si
functionale ale securitate in munca.
echipamentelor tehnice:\·
deplasari ale mijloacelor de
transport etc.
8 AGENT PAZA Lista de riscuri posibile\C Purtarea Respectarea Permanent Lucrator
MIJLOACE DE echipamentului de prevederilor din fisa desemnat
PRODUCTIE\1. FACTORI lucru corespunzator, individuala a SSM
DE RISC respectiv postului si
MECANIC\1.1.Miscari incaltaminte cu instructiunilor proprii
periculoase\1.1.3.Deplasari sustinere calcai de sanatate si
sub efectul gravitatiei:\· Respectare indicator securitate in munca.
alunecare; PODEA UMEDA

9 AGENT PAZA Lista de riscuri posibile\C Respectarea Permanent Lucrator


MIJLOACE DE prevederilor din fisa desemnat
PRODUCTIE\1. FACTORI individuala a SSM
DE RISC postului si
MECANIC\1.1.Miscari instructiunilor proprii
periculoase\1.1.4.Deplasari de sanatate si
sub efectul propulsiei:\· securitate in munca.
proiectare de corpuri sau
particule;
10 AGENT PAZA Lista de riscuri posibile\C Respectarea Permanent Lucratorul
MIJLOACE DE prevederilor din fisa de pe postul
PRODUCTIE\1. FACTORI individuala a de munca
DE RISC postului si
MECANIC\1.2.Suprafete sau instructiunilor proprii
contururi periculoase:\· de sanatate si
întepatoare; securitate in munca.
11 AGENT PAZA Lista de riscuri posibile\C Respectarea Permanent Lucratorul
MIJLOACE DE prevederilor din fisa de pe postul
PRODUCTIE\1. FACTORI individuala a de munca
DE RISC postului si
MECANIC\1.2.Suprafete sau instructiunilor proprii
contururi periculoase:\· de sanatate si
taioase; securitate in munca.

3
12 AGENT PAZA Lista de riscuri posibile\C Respectarea Respectarea Permanent Lucratorul
MIJLOACE DE instructiunilor prevederilor din fisa de pe postul
PRODUCTIE\2. FACTORI specifice individuala a de munca
DE RISC TERMIC\2.3. postului si
Flacari, flame instructiunilor proprii
de sanatate si
securitate in munca.
13 AGENT PAZA Lista de riscuri posibile\C Respectarea Permanent Lucratorul
MIJLOACE DE instructiunilor privind de pe postul
PRODUCTIE\3. FACTORI pericolul de de munca
DE RISC electrocutare
ELECTRIC\3.1.Curentul
electric:\· atingere directa;
14 AGENT PAZA Lista de riscuri posibile\C Respectarea Permanent Lucratorul
MIJLOACE DE instructiunilor privind de pe postul
PRODUCTIE\3. FACTORI pericolul de de munca
DE RISC electrocutare
ELECTRIC\3.1.Curentul
electric:\· atingere indirecta;
15 AGENT PAZA Lista de riscuri posibile\D Instructiuni pentru In sezonul Lucrator
MEDIU DE MUNCA\1. luni caniculare cald desemnat
FACTORI DE RISC SSM
FIZIC\1.1.Temperatura
aerului:\· ridicata;
16 AGENT PAZA Lista de riscuri posibile\D Instructiuni pentru In sezonul Lucrator
MEDIU DE MUNCA\1. temperaturi scazute rece desemnat
FACTORI DE RISC SSM
FIZIC\1.1.Temperatura
aerului:\· scazuta.
17 AGENT PAZA Lista de riscuri posibile\D Iluminarea Permanent Lucrator
MEDIU DE MUNCA\1. perimetrului in care desemnat
FACTORI DE RISC isi desfasoara SSM
FIZIC\1.10.Iluminat:\· nivel activitatea
de iluminare scazut;
18 AGENT PAZA Lista de riscuri posibile\D Instruirea privind Respectarea Permanent Lucrator
MEDIU DE MUNCA\1. comportamentul in prevederilor din fisa desemnat
FACTORI DE RISC situatii de urgenta individuala a SSM
FIZIC\1.13.Calamitati postului si
naturale (trasnet, inundatie, instructiunilor proprii Conducatoru
vânt, grindina, viscol, de sanatate si l locului de
alunecari,surpari, prabusiri securitate in munca. munca
de teren sau copaci,
avalanse, seisme etc.)
19 AGENT PAZA Lista de riscuri posibile\D Respectarea Conduita socio- Permanent Conducatoru
MEDIU DE MUNCA\4. procedurilor cf. profesionala la locul l locului de
CARACTERUL SPECIAL AL PLAN PAZA de munca. munca
MEDIULUI\· lucrul cu
publicul-expunere la violenta

4
Lucratorul
de pe postul
de munca

Tabel nominal cu persoanele instruite


Nr Numele si prenumele Data instruirii Semnatura Observatii propuneri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

S-ar putea să vă placă și