Sunteți pe pagina 1din 2

Esenţa şi conceptele de bază ale managementului corporativ

I. Management
1. Conceptul de management
2. Evoluţia practicii şi gândirii manageriale
3. Principiile în sistemul de management
4. Funcţiile managementului
5. Organizarea structurală şi structuri manageriale
6. Sisteme, metode şi tehnici aplicate în management (instrumentarul managerial)
7. Decizie în management. Decizii în condiţii de risc şi incertitudine
8. Asigurarea informaţională a managementului
9. Eficacitatea şi eficienţa managementului
II. Managementul corporativ
1. Esenţa şi conceptele de bază ale managementului corporativ
2. Evoluţia corporaţiilor şi uniunilor corporative
3. Specificul corporaţiilor în economiile dezvoltate
4. Uniunile corporative în economia contemporană
5. Mecanismele economice ale managementului corporativ
6. Premisele şi necesitatea creării şi funcţionării societăţii pe acţiuni şi altor forme
organizatorico-juridice in Republica Moldova
7. Managementul corporativ in condiţiile Republicii Moldova
8. Problemele economiei corporative
9. Strategia şi tactica fuziunilor şi preluărilor
10. Reglementarea reorganizărilor în R. Moldova
III. Managementul micilor afacerilor
1. Definirea şi evoluţia conceptului de business
2. Aspecte teoretice ale managementului afacerilor
3. Mediul de afaceri
4. Întreprinderile mici şi mijlocii – o formă de organizare a afacerii
5. Antreprenorul –promotorul afacerii
6. Strategii de afaceri
7. Modalităţi de lansare în afaceri
8. Idei şi oportunităţi de afaceri
9. Planificarea afacerilor. Planul de afaceri
10. Finanţarea afacerilor (întreprinderilor mici şi mijlocii)
11. Constituirea, lichidarea şi reorganizarea businessului
12. Factori de succes în afaceri
13. Procesul de business incubare
14.Factura fiscala
15.Firma
16.Obiectivul,structura,tipologia,contractelor
IV. Managementul calităţii
1. Conceptul de management al calităţii
2. Managementul total al calităţii
3. Proiectarea şi aplicarea sistemului calităţii potrivit ISO seria 9000
4. Asigurarea calităţii potrivit standardelor ISO 9000
5. Auditul şi certificarea calităţii
V. Managementul riscurilor în afaceri +PROBLEME
1. Conceptul de risc şi risc –management în afaceri
2. Tipurile de riscuri în afaceri şi clasificarea riscurilor antreprenoriale şi caracteristica lor
3. Metode de evaluare a riscurilor antreprenoriale în condiţii de certitudine
4. Metode de evaluare a riscurilor antreprenoriale în condiţii de certitudine parţială
5. Metode de evaluare a riscurilor antreprenoriale în condiţii de incertitudine
VI. Managementul resurselor umane
1. Conceptul şi esenţa managementului resurselor umane
2. Politica de personal al întreprinderii
3. Selectarea şi recrutarea personalului
4. Structuri organizatorice, descrierea şi analiza postului
5. Evaluarea performanţelor resurselor umane
6. Formarea şi perfecţionarea angajaţilor
7. Fisa de post si chestionar de analiza a postului