Sunteți pe pagina 1din 4

Lichide Penetrante

1. Fiecare laborator care efectueaza examinari cu lichide penetrante trebuie sa intocmeasca si sa


tina la zi un registru de evidenta a examinarilor efectuate, care va contine cel putin
urmatoarele date:
- data examinarii;
- comanda interna;
- produsul;
- subansamblul;
- tipul de lichid penetrant utilizat si producatorul acestuia;
- numarul buletinului emis.
2. Rezultatele examinarii cu lichide penetrante vor fi consemnate intr-un buletin de examinare
care va contine:
- denumirea completa si adresa agentului economic;
- denumirea completa si adresa laboratorului;
- numarul autorizatiei laboratorului, emisa de ISCIR-INSPECT;
- data la care expira autorizatia;
- numarul si data buletinului;
- beneficiarul;
- numarul comenzii interne;
- datele de identificare a elementului examinat (ansamblu, subansamblu, material, numar
de fabricatie, anul construirii etc.);
- temperatura suprafetei de examinat;
- modul de curatare a piesei;
- durata de penetrare, emulsionare si developare;
- modul de indepartare a excesului de penetrant;
- limitarea lichidelor penetrante in anumiti compusi, atunci cand este necesar;
- conditii de observare a suprafetei;
- tipul lichidelor penetrante utilizate, lotul si producatorul;
- nivelul de acceptare;
- volumul de examinare al elementului;
- numele si semnatura operatorilor care au efectuat examinarea si a sefului de laborator;
- numarul autorizatiilor operatorilor si data la care acestea expira.
3. Schita elementului, cu indicarea zonelor in care s-au efectuat examinarile cu lichide
penetrante, va fi anexata la buletinul de examinare. Aceste zone vor fi astfel cotate incat sa
permita identificarea ulterioara fara echivoc a zonelor respective (in cazul in care examinarea
s-a realizat intr-un procent mai mic de 100% pe elementul respectiv).
4. Buletinul de examinare se emite in cel putin doua exemplare, din care unul va ramane in
arhiva laboratorului.
Pulberi magnetice
1. Fiecare laborator care efectueaza examinari cu particule magnetice trebuie sa intocmeasca si
sa completeze la zi un registru de evidenta a examinarilor efectuate, care va contine cel putin
urmatoarele date:
- data examinarii;
- comanda interna;
- produsul;
- subansamblul;
- aparatul de magnetizare utilizat;
- tipul curentului folosit;
- tipul de particule magnetice utilizate si producatorul;
- sensibilitatea metodei;
- numarul buletinului emis.
2. Rezultatele examinarii cu particule magnetice vor fi consemnate intr-un buletin de
examinare, care va contine:
- numele complet si adresa agentului economic;
- numele complet si adresa laboratorului;
- numarul autorizatiei emise de ISCIR-INSPECT;
- data la care expira autorizatia;
- numarul si data buletinului;
- beneficiarul;
- numarul comenzii interne;
- datele de identificare a elementului examinat (ansamblu, subansamblu, material,
numar de fabricatie, anul construirii etc.);
- datele cu privire la aparatura folosita (tipul si seria instalatiei de magnetizare, curentul
utilizat la examinare etc.);
- sensibilitatea metodei;
- conditii de observare a suprafetei;
- tipul particulelor magnetice utilizate si producatorul;
- nivelul de acceptare;
- volumul de examinare al elementului;
- numele si semnatura operatorilor care au efectuat examinarea si ale sefului de
laborator;
- numarul autorizatiilor operatorilor si data la care expira.
3. Schita elementului, cu indicarea zonelor in care s-au efectuat examinarile cu particule
magnetice, va fi anexata la buletinul de examinare. Acestea vor fi astfel cotate incat sa
permita identificarea ulterioara fara echivoc a zonelor respective (in cazul in care examinarea
s-a realizat intr-un procent mai mic de 100% pe elementul respectiv).
4. Buletinul de examinare se va emite in cel putin doua exemplare, din care unul va ramane in
arhiva laboratorului.
Ultrasunete

Raportul de examinare trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:


1. Date generale:
a) identificarea obiectului de examinat:
- numar buletin;
- produs si material;
- dimensiuni;
- localizarea sudurii, respectiv a îmbinarii sudate;
- schita reprezentând configuratia geometrica (daca este cazul);
- referinte la tratamentul termic, la procedura de sudare, respectiv la specificatii;
- stadiul executiei;
- starea suprafetei;
- temperatura obiectului, daca este în afara domeniului 0°C ... 40°C;
b) cerinte contractuale (specificatii, ghiduri, acorduri speciale etc.);
c) locul si data examinarii;
d) identificarea laboratorului de examinare, precum si identificarea si certificarea sau
autorizarea operatorului;
e) identificarea autoritatii de inspectie.
2. Informatii referitoare la echipament:
- marca si tipul defectoscopului ultrasonic, cu numar de identificare daca este necesar;
- marca, tipul, frecventa nominala si unghiul real de incidenta al palpatorului folosit, cu
numar de identificare daca este necesar;
- identificarea blocurilor de referinta folosite, cu o schita daca este necesar;
- mediul cuplant.
3. Informatii referitoare la tehnica de examinare:
- nivel(uri) de examinare si referinta la o procedura scrisa, daca se foloseste;
- volumul examinarii;
- localizarea zonelor de explorare;
- puncte de referinta si detalii ale sistemului de coordonate folosit, conform pct. 7.2;
- domeniul bazei de timp;
- metoda si valorile folosite pentru reglarea sensibilitatii (reglarea amplificarii pentru
nivelurile de referinta sau valorile utilizate pentru corectii de transfer);
- nivelurile de referinta;
- rezultatul examinarii;
- standardul pentru nivelul de acceptare;
- abateri de la prezenta prescriptie tehnica sau de la cerintele contractuale.
4. Rezultatele examinarii:
- coordonatele indicatiei,
- amplitudinea maxima a ecoului;
- lungimile indicatiilor;
- rezultatele evaluarii conform nivelurilor de acceptare specificate.
Radiatii penetrante

Rezultatele examinarii prin radiatii penetrante vor fi consemnate într-un buletin de examinare
întocmit conform anexei 1. Anexa la buletin se poate completa în urmatoarele moduri:
a) cu toate radiografiile executate la examinarea cu radiatii penetrante a ansamblului pentru care
este eliberat buletinul;
b) numai cu radiografiile care evidentiaza discontinuitati admise în imbinarea sudata, conform
prevederilor prezentelor prescriptii tehnice.
Fiecare anexa a buletinului trebuie certificata prin semnatura şi stampila, cel puţin de către seful
laboratorului şi cel care a întocmit buletinul.
În cazul completarii anexei la buletin, conform prevederilor aliniatului b de mai sus, se vor
menţiona ca observatie urmatoarele:
- "toate radiografiile necuprinse în anexa reprezinta imbinari sudate fără
discontinuitati", în cazul când buletinul are anexe, sau
- "toate radiografiile reprezinta imbinari sudate fără discontinuitati", în cazul când
buletinul nu are anexe.
Fiecare buletin va fi insotit în mod obligatoriu de un plan de examinare radiografica, care va
cuprinde cel puţin urmatoarele:
a) denumirea produsului;
b) numărul de fabricatie şi comanda;
c) natura şi dimensiunile materialului;
d) detalii de sudura;
e) codificarea imbinarilor sudate;
f) volumul de examinari (procentual şi în metri liniari) prevăzut prin proiect (desenul tip
de ansamblu), pentru fiecare tip de imbinare sudata;
g) volumul de examinari (în metri liniari) realizat;
h) schita cotata a produsului respectiv, din care să rezulte, fără echivoc, modul de
pozitionare a filmelor corespunzător cu cele menţionate în buletin (indicative, noduri,
distante faţă de repere fixe în cazul examinarilor partiale etc.);
i) numele, semnatura şi stampila sefului de laborator şi a celui care a completat planul de
control;
j) numărul şi data buletinului la care se anexeaza.
Planul de examinare radiografica va face parte din desenul tip de ansamblu, iar
completarea cu datele specifice examinarii va fi facuta de laboratorul care a efectuat
examinarea.
Radiografiile obtinute în urma examinarii vor fi pastrate în arhiva laboratorului agentului
economic pe perioada de garantie, după care se predau beneficiarului spre a fi pastrate până la
casarea instalatiei.