Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Calculatoare,Informatică și Microelectronică
Departamentul de Informatică și Ingineria Sistemelor

Raport
la lucrarea de laborator nr.1
Varianta I
Tema:Programarea algoritmilor cu structura liniară.
Disciplina:Programarea Calculatoarelor

A elaborat st.grupei TI-171 f/r :Florea Cristina


A verificat conf.univ.dr.:Stadler Lucia
Chișinău 2017
Scopul lucrării:
Obținerea cunoștințelor teoretice și practice , obținerea abilităților de elaborare a
programelor pentru soluționarea algoritmilor cu structură liniară.

Enunțul lucrării:

Să se determinte valoarea lui a și b , unde :

iar valoarea necunoscutelor x,y și z sunt :

x=1.426
y=-1.220
z=3.5

Să se afişeze la ecran valoarea lui a şi b.


Schema bloc

1
Start

2
Introducem x,y,z

x,y,z

6
a,b

7
Stop
Codul sursă :

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{
float a,b,x,y,z,pi,s;
printf("Introduceti valoarea lui x=");
scanf("%f",&x);
printf("Introduceti valoarea lui y=");
scanf("%f",&y);
printf("Introduceti valoarea lui z=");
scanf("%f",&z);
pi=3.14;
s=sin(y)*sin(y);
a=2*cos(x-pi/6)/(0.5+sin(y)*sin(y));
b=1+ (z*z)/(3+(z*z)/5);
printf("a=%f\n",a);
printf("b=%f",b);
return 0;
}
Rezultatul:

Concluzii

În urma realizării primul raport , am însușit instrucțiunile principale , instrucțiuni


de afișare, de introducere a datelor . De asemenea mi-am acumulat cunoștințe
generale despre sintaxa limbajului de programare C.