Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC INTEGRAT

GRUPA: MIJLOCIE
TEMA DE STUDIU: ”Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI: ”Mărțișor - simbol al primăverii”
SUBTEMA PROIECTULUI: ”Martie - mărțișor”
TEMA ZILEI: ”Mama- primăvara mea”
TIPUL ACTIVITĂȚII: verificarea și consolidarea cunoștințelor
MIJLOC DE REALIZARE: activitate integrată
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:
ALA Știință: ”Ce știi despre anotimpul primăvara?”
ADE DȘ Activitate matematică: ”Spune câte flori ai”
DOS Activitate practică: ”Felicitare de 8 Martie”
DEC Educație plastică: ”Flori pentru mama”
ALA Construcții: ”Daruri pentru mama”
ALA Program artistic: ”Gânduri pentru mama”
DPM Dans tematic muzical: ”Carnavalul primăverii”

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Verificarea și consolidarea cunoștințelor copiilor referitoare la
caracteristicile anotimpului primăvara; a deprinderilor matematice de
utilizare a numerelor în concentrul 1-10, exprimate într-un limbaj
matematic corespunzător;
Educarea unei vorbiri corecte, coerente în structuri gramaticale
ample;
Efectuarea unor operații simple de lucru cu material pus la
dispoziție;

 ACTIVITĂȚI PE ARII DE STIMULARE

Știință: ”Ce știi despre anotimpul primăvara?”


Mijloc de realizare: convorbire
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
-să identifice caracteristicile anotimpului primăvara și lunile
corespunzătoare acestuia;
-să precizeze semnificația unor evenimente tradiționale – Mărțișorul,
Ziua Femeii;
 ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE (ADE)

1. Domeniul științe (DȘ)


Activitate matematică: ”Spune câte flori ai”
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
-să construiască mulțimi de flori de la 1 până la 10;
- să numere crescator si descrescator in concentrul 1-10;
-să identifice cantitatea prin raportare la cifră;
-să sorteze numerele pare și impare din șirul numeric 0-10;
-să descompună numărul 10, prin exerciții de manipulare a materialului
mărunt;
;să rezolve corect fișa de lucru-

Material distributiv: fișe matematice, creioane colorate;

2. Domeniul om și societate (DOS)


Abilități practice: ”Felicitare de 8 Martie”
Mijloc de realizare: aplicație
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
-să confecționeze felicitări cu materialele date;
-să lipească și să asambleze părțile componente ale obiectului dat;
-să analizeze pe baza unor criterii clare lucrarea proprie și pe cele ale
colegilor;

Material necesar: fișa de lucru, tulpinițe, frunze, flori din hârtie


glasată, lipici, coșulețe, foarfece, șervețele;

3. Domeniul estetic și creativ (DEC)


Educație plastică: ”Flori pentru mama”
Mijloc de realizare: pictură
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
-să utilizeze adecvat instrumentele și materialele de lucru;
-să aplice pata de culoare pe o suprafață stabilită cu ajutorul pensonului;

Material necesar: foi de desen, acuarele, pensoane, vase cu apă, șervețele;

 ACTIVITĂȚI PE ARII DE STIMULARE

Activități liber alese (ALA)


Construcții : ”Daruri pentru mama”
OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
-să utilizeze corect materialele puse la dispoziție ;
-să îmbine armonios formele în scopul realizării temei ;
-să manifeste spirit de colaborare în realizarea originală a construcției ;

Material distributiv: truse de construit;

Program artistic : ”Gânduri pentru mama”


OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
-să recite poezii cu respectarea intonației, ritmului, pauzei;
-să intoneze cântece, însoțite de mișcări sugerate de text.

DPM Dans tematic muzical: ”Carnavalul primăverii”


OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
-să-și coordoneze mișcările cu ritmul și textul cântecului;
-să participe activ și afectiv la programul propus, dând dovadă de:
inițiativă, cooperare și interes;

STRATEGIA DIDACTICĂ: mixtă


METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația,
lucru în echipă, jocul, observarea spontană și dirijată;
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: video-proiector,calculator, fișe de lucru,
truse de construit, lipici, hârtie glasată, șervețele, acuarele, pensoane, vase
cu apă, creioane colorate, stimulente;

RESURSE
1. TEMPORALE: 25-30`

SCENARIUL ZILEI
ADP: Întâlnirea de dimineață
Copiii se adună în sala de grupă. Activitatea debutează cu întâlnirea de grup, între
copii și educatoare, prin intermediul salutului de dimineață. Copiii sunt salutați prin
intermediul versurilor:
”Dimineața a sosit,
Toți copiii au venit
În semicerc să ne-adunăm,
Pe scăunele să ne așezăm,
Cu toții să ne salutăm:
-Bună dimineața, dragi pitici,
Mă bucur că sunteți aici.
A-nceput o nouă zi.
-Bună dimineața, copii!”
Copiii răspund salutului și se salută reciproc.
Pregătirea climatului socio-afectiv necesar: Copiii sunt invitați să se așeze în
semicerc, pe scăunele.Discuțiile în semicerc cuprind noutatea zilei:
-Prezentarea musafirilor
-Observarea clasei
-Prezentarea grupei de copii
Noutatea zilei este că avem musafiri. Au venit doamnele educatoare să ne vadă cât
de frumoși suntem și cum ne vom juca pe parcursul zilei.
Se va prezenta calendarul naturii și jurnalul grupei.
Calendarul naturii va fi așezat pe flanelograf și împreună vom purta o discuție
despre tema săptămânii, despre anotimpul în care ne aflăm, se fac aprecieri asupra
zilei săptămânii în care ne aflăm, motivând de ce am așezat imaginile respective în
calendar.
 Asigură condițiile necesare desfășurării  Intră ordonat în sala de
activității: grupă pe fond muzical și se
- aerisirea sălii de grupă; așează în semicerc. - conversa -frontal;
1. Moment - așezarea mobilierului pe grupe și ția;
organizatoric semicerc; -explicația
- pregătirea aparaturii audio-vizuale
(laptop, proiector);
- organizarea colectivului de preșcolari;
 Prezintă musafirii:  Copiii ascultă motivația
-”Doamnele educatoare au venit să vadă activității.
câte lucruri interesante știți despre
primăvară, cât de frumos recităm și
cântăm, cum ne comportăm.
 Afișează pe proiector un slide cu imagini -conversa -frontal;
2. Captarea și de primăvară și solicită elevii să dezlege ția;
motivația atenției următoarea ghicitoare: -video-
”Când zăpada se topește proiector;
Ghiocelul se ivește -calculator;
Iar pâraiele umflate
Curg la vale înspumate.
Vreau să-mi spuneți negreșit … primăvara
Ce anotimp a sosit?”  Anexa 1-versuri
 O fetiță motivează desfășurarea ”Azi e zi de sărbătoare”
activității:  Doi copii dăruiesc
”- Dorim să oferim musafirilor tot ce e mai doamnelor flori.
frumos pe pământ ”Un zâmbet, o floare”
Activitatea educatoarei Activitatea preșcolarilor Metode și Mijloace de
Etapele activității procedee Forma de învățământ
organizare
 Solicit copiilor să răspundă unui set de  Copiii răspund la întrebări
întrebări care sistematizează cunoștințele -conversa
acumulate despre primăvară: ția;
- Care sunt anotimpurile anului? …primăvară, vară, toamnă și -observa
iarnă ția spontană -frontal;
- În ce anotimp ne aflăm? …primăvara și dirijată; -individual;
- Ce anotimp urmează? …vara -video-
- Câte luni are anotimpul primăvara? …3 luni proiector;
- În ce lună suntem acum? …martie-versuri(Anexa 2) -harta
- Care sunt celelalte luni? …aprilie, mai-versuri (Anexa 3) proiectului
3.Reactualizarea - Cum se mai numește primăvara? …anotimpul reînvierii
cunoștințelor - De ce? … reînvie natura: crește iarba,
copacii înverzesc, cresc flori,
păsările se întorc și fac pui,
apar insecte etc.
-Care sunt fenomenele specifice …se topește zăpada, soarele
primăverii? strălucește cu putere, apar
primele flori, ziua se mărește,
se întorc păsările călătoare,
oamenii își îngrijesc grădinile,
înmuguresc pomii etc.
- Care este deosebirea între îmbrăcămintea …se renunță la: mănuși,
de iarnă și cea de primăvară? fulare, căciuli și cizme
deoarece este mai cald;
- Ce se întâmplă cu păsările călătoare, … se întorc la cuiburi și le
insectele și animalele pădurii? refac, ies din pământ, ursul
Etapele activității Activitatea educatoarei Activitatea preșcolarilor Metode și Forma de Mijloace de
procedee organizare învățământ
-Care sunt florile specifice acestui …ghiocelul, laleaua, zambila,
anotimp? lăcrămioara, bujorul, narcisa,
trandafirul, liliacul, busuiocul,
vioreaua, toporașul etc
- Care din aceste flori a alungat iarna și a …ghiocelul. -frontal;
adus primăvara? -conversa -video-
- Recunoaște ghiocelul și spune părțile …rădăcină –sub formă de ția; proiector;
componente bulb, tulpină, frunze -
lunguiețe și înguste, floare - ca
un clopoțel de culoare alb
verzuie -individual;
- Ce știm despre ghiocel? …vestește primăvara;e o -observa -harta
3.Reactualizarea floare gingașă cu un parfum ția spontană proiectului
cunoștințelor delicat, este și o plantă și dirijată;
medicinală: din bulbii de
ghiocel se folosesc în
tratamentul cancerului; sucul
obținut din presarea plantei de
ghiocel se utilizează în
combaterea pistruilor
- Ce poveste știm despre apariția …Soarele și omuleții de
ghioceilor? zăpadă, Legenda ghiocelului;
- Noi știm o poezie despre ghiocel?  Recită versuri despre
ghiocel(Anexa 4)
- Cum se mai numește luna martie?De ce? …mărțișor; deoarece pe 1
Martie sărbătorim Ziua
Mărțișorului
Etapele activității Activitatea preșcolarilor Metode și Forma de Mijloace de
procedee organizare învățământ
…este un simbol al
primăverii, al revenirii la viață
… amintesc de Legenda
Mărțișorului
…roșu și alb

3.Reactualizarea … dragoste pentru tot ce e


cunoștințelor frumos, amintind de culoarea -conversa
sângelui voinicului ția; -video-
…sănătatea și puritatea -frontal; proiector;
ghiocelului
…la gât, la mână sau prins în -observa -individual; -harta
piept ția spontană proiectului
… noroc, bucurie, gingășie și dirijată;
 Copiii recită poezia
”Mărțișorul” (Anexa 5) și
interpretează cântecul
”Mărțișoare, mărțișoare”
… Ziua Mamei pe 8 Martie
…ființa cea mai dragă;
Etapele activității Activitatea preșcolarilor Metode și Forma de Mijloace de
procedee organizare învățământ
4. Prezentarea
conținutului -conversa -frontal;
ția;

5. Dirijarea
învățării -truse de
-conversa construții;
ția; -frontal;
-pe grupuri;
-lucrul în
echipă;
-explicația

Etapele activității Activitatea preșcolarilor Metode și Forma de Mijloace de


procedee organizare învățământ
 Copiii pictează folosind
pata de culoare, trandafiri de
culori diferite. -acuarele;
-fișa de lucru;
-conversa -aracet;
ția; -pe grupuri; -creioane
 Copiii lipesc asimetric -explicația colorate;
florile pe fișa de lucru. -demonstra -lipici;
 Rezolvă sarcinile de lucru. ția; -hârtie glasse;
-lucrul în
echipă;

6. Obținerea  Copiii încep activitatea, iar educatoarea  Lucrează cu atenție în


performanțelor supraveghează modul cum își îndeplinesc timpul activității și manifestă -fond
sarcinile. atitudini de cooperare și spirit -exercițiul muzical;
 După rezolvarea sarcinilor, copiii se de echipă. -lucrul în -stimulente;
adună în semicerc, discutăm lucrările, echipă;
facem expoziție
 Face aprecieri individuale și globale
asupra modului de desfășurare a activității,
oferă stimulente
8. Încheierea  Solicită
copiilor să prezinte un scurt  Copiii prezintă montajul și
activității program artistic”Gânduri pentru mama” și dansul tematic -joc -frontal; -costumații;
dansul tematic muzical ”Carnavalul didactic;
primăverii”.