Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECŢIE

Profesor : Tisalita Cristian Radu


Data : 6.X. 2011
Disciplina : Tehnologia comercializarii marfurilor
Tipul lecţiei : Asimilare de cunostinte noi
Obiective de referinţă:
- Asimilarea, dobandirea de noi cunostinte cu privire la notiunea de comert.

Obiective operaţionale : La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili :


- sa defineasca comertul
- sa cunoasca istoria aparitie comertului
- sa defineasca si sa cunoasca atributiile negustorului

Strategia didactică : cognitivă, inductivă


Resurse :
Metode didactice : expunerea, explicaţia, exerciţiul, observaţia ;
Materiale şi mijloace didactice : , manual, suport de lecţie pe fişă
Moduri de organizare a învăţării : frontal, individual.
Desfăşurarea activităţii instructiv- educative

Momentul Activitatea desfasurata de profesor Activitatea desfasurata Metode Material Forme de


lecţiei de elev didactice didacatic evaluare

Profesorul verifica prezenta si trece absentii in catalog


Moment Se asigura conditiile necesare unei bune desfasurari a lectie Isi pregatesc caietele, manualele si Conversaţia
Cere elevilor sa aiba pe banci caietele instrumentele de scris si dialogul
organizatoric

Reactualizarea
cunostintelor Profesorul adreseaza clasei intrebari din lectia precedenta Formuleaza raspunsuri
Completeaza raspunsurile date de colegi Verificare Orala
dobandite in Sunt atenti la completarile facute de orala
lectia anterioara profesor

Captare atentie
In aceasta ora o sa vorbim despre notiune de comert Elevii sunt atenti la explicatiile Monologul
profesorului
Dobandirea de noi Monologul
cunostinte „TEHNICA COMERCIALIZARII MARFURILOR”
1. Definirea noţiunii de comerţ şi rolul lui condiţiile
moderne
Dezvoltarea echilibrată şi viabilă a statului în condiţiile
moderne se bazează pe sistemul economic şi social unde comerţul
îi revine o importanţă strategică.
Cercetătorii în domeniul comerţului şi teoriei comerciale Tabla ,creta,
afirmă că comerţul are un trecut de peste 4 mii ani. China, manual
Mesopotamia, Europa de nord, popoarele mediteraniene, cretanii,
finicienii, etc. au fost mari navigatori şi negustori din vremurile
străvechi.
Începând cu secolul XIX, odată cu dezvoltarea Elevii sunt atenti si noteaza in caiete
capitalismului s-a început „revoluţia comercială” din era modernă. Conversatia,
În secolul XX activitatea comercială se dezvoltă la scară tot mai explicatia si
largă, se dezvoltă cooperativele de consum, lanţurile de magazine expunerea
corporative, firme comerciale, etc., prin care profesiunea de
negustor devine una din cele mai solicitate.
În aspect istoric se afirma faptul că comerţul era necesar
încă din momentul când oamenii au început să comunice între ei.
De menţionat că la început oamenii îşi satisfăceau nevoile prin
eforturile proprii de producere, sau dobândire a bunurilor pentru
supraveţuire. Mai târziu, odată cu dezvoltarea civilizaţiei, sau creat
condiţii de satisfacere mai amplă a nevoilor prin intermediul
schimbului de produse. Drept rezultat al comunicaţiei a apărut
schimbul natural de produse între diferite grupuri de oameni,
care se specializau în anumite domenii, iniţial în formă de troc
(marfă pe marfă), ca consecinţă a divizării muncii.
Noţiunea de comerţ poate fi definită ca o funcţie
economică, care constă în cumpărarea mărfurilor, materiei prime,
semifabricatelor, echipamentelor etc., cu scopul de a le vinde în
aceeaşi stare fizică, sau cu modificări neesenţiale, la condiţii
avantajoase pentru vânzător cât şi pentru cumpărători. Aşadar,
negustorul se va strădui să cumpere marfa la un preţ favorabil
(accesibil) şi să o vândă la un preţ cu adaos, asigurându-se
acoperirea cheltuielilor şi obţinerea unui nivel oprim de
rentabilitate.
Dacă analizăm comerţul sub aspect juridic, atunci acesta
presupune transferul titlului de proprietate asupra mărfurilor,
materialelor etc. precum şi serviciilor prestate de la producător la
consumator, care se consideră tranzacţii comerciale.
Comerciantul este persoana fizică sau juridică, care
desfăşoară activitatea de cumpărare şi vânzare. În conformitate cu
Codul comercial, comercianţi sunt acei specialişti, care exercită
acte de comerţ şi fac din aceasta o profesiune. Reieşind din
aceasta, poate fi considerat comerciant acea persoană care
întruneşte următoarele condiţii: a) să efectueze acte comerciale în
mod repetat şi obişnuit; b) să transforme actele comerciale în
profesia sa de bază; c) să acţioneze în numele său personal.

Evaluarea Profesorul urmareste prin sondaj fixarea cunostintelor noi. Raspund la intrebari si asculta Conversatia, Orala
performanteleor raspunsurile colegilor explicatia si
expunerea
Incheierea Profesorul face aprecieri. Asculta si pun intrebari Conversatia
activitatii