Sunteți pe pagina 1din 3

Tabelul nr.1.

2
Informaţia operativă privind executarea
bugetelor unităţilor administrativ- teritoriale – sinteză pe toate componentele
în luna ianuarie-decembrie 2010
mil.lei
Executat în perioada de
Executat in
Prevazut Executat in Executat fata de prevazut pe an gestiune 2010 faţă de perioada
perioada
Indicatorii perioada de de gestiune 2009
respectiva a
gestiune
Pe an Devieri (+,-) %% anului 2009 Devieri (+,-) %%
1 2 4 5 6 9 10 11
I. Venituri, global 7551,4 7614,3 62,9 100,8 6286,1 1328,2 121,1
Venituri fara granturi si transferuri 2805,2 2898,6 93,4 103,3 2670,2 228,4 108,6
Veniturile curente 2805,2 2898,6 93,4 103,3 2670,2 228,4 108,6
Veniturile fiscale 2248,0 2323,3 75,3 103,3 2177,4 145,9 106,7
Impozitele pe venit 1729,8 1813,0 83,2 104,8 1724,6 88,4 105,1
dintre care:
Impozitul pe venitul din activitatea de intreprinzator 241,3 268,3 27,0 111,2 259,7 8,6 103,3
Impozitele pe proprietate 289,2 281,0 -8,2 97,2 252,7 28,3 111,2
Impozite interne pe marfuri si servicii 229,0 229,3 0,3 100,1 200,1 29,2 114,6
dintre care:
Taxa pe valoarea adaugata, total 44,2 42,4 -1,8 95,9 58,8 -16,4 72,1
dintre care:
TVA la marfurile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul Republicii
44,2 42,4 -1,8 95,9 58,8 -16,4 72,1
Moldova
Accizele, total 6,0 6,8 0,8 113,3 4,6 2,2 147,8
dintre care:
Incasarea accizelor 6,0 6,8 0,8 113,3 4,6 2,2 147,8
Restituirea accizelor
Taxele rutiere speciale 79,0 72,5 -6,5 91,8 44,9 27,6 161,5
Incasari nefiscale 341,2 369,3 28,1 108,2 278,0 91,3 132,8
Alte venituri din activitatea de antreprenoriat si din proprietate 113,6 122,7 9,1 108,0 104,3 18,4 117,6
Taxele si platile administrative 203,9 215,3 11,4 105,6 156,0 59,3 138,0
Amenzile si sanctiunile administrative 23,7 31,3 7,6 132,1 17,7 13,6 176,8
Alte incasari
Veniturile din mijloacele speciale ale instituţiilor publice 207,1 197,6 -9,5 95,4 205,0 -7,4 96,4
Veniturile fondurilor speciale 8,9 8,4 -0,5 94,4 9,8 -1,4 85,7
Granturi interne 12,0 11,0 -1,0 91,7 0,1 10,9 >200
Granturi externe 34,0 33,9 -0,1 99,7 33,9
Transferuri de la bugetul de stat 4445,3 4415,9 -29,4 99,3 3499,9 916,0 126,2
Transferuri la mijloace speciale de la bugetul de stat componentul
60,5 60,5 100,0 40,3 20,2 150,1
fonduri speciale
Transferuri la proiectele investitianale de la bugetul de stat
112,2 112,2 100,0 17,3 94,9 >200
componentul proiecte investitionale
Transferuri de la fondul republican de susţinere sociala a
81,9 81,9 100,0 58,3 23,6 140,5
populaţiei
Transferuri de la mijloace speciale ale bugetului la stat la mijoace
0,3 0,3 100,0 0,3
speciale BUAT
II. Cheltuieli, global 8065,0 7609,1 -455,9 94,3 6530,9 1078,2 116,5
Serviciile de stat cu destinatie generala 478,7 453,2 -25,5 94,7 442,9 10,3 102,3
Apararea Nationala 7,8 7,1 -0,7 91,0 6,8 0,3 104,4
Mentinerea ordinii publice si securitatea nationala 265,1 260,0 -5,1 98,1 241,7 18,3 107,6
Invatamintul 4824,0 4619,6 -204,4 95,8 3911,0 708,6 118,1
mil.lei
Executat în perioada de
Executat in
Prevazut Executat in Executat fata de prevazut pe an gestiune 2010 faţă de perioada
perioada
Indicatorii perioada de de gestiune 2009
respectiva a
gestiune
Pe an Devieri (+,-) %% anului 2009 Devieri (+,-) %%
1 2 4 5 6 9 10 11
* inclusiv transferuri in proiecte investitionale ale bugetului de stat 32,4 32,4 100,0 6,2 26,2 >200
* inclusiv transferuri din contul cheltuielilor de baza BAUT in Fondul de
0,4 0,4 100,0 0,3 0,1 133,3
manuale
Cultura, arta, sportul si actiunile pentru tineret 395,9 361,7 -34,2 91,4 313,4 48,3 115,4
* inclusiv transferuri in proiecte investitionale ale bugetului de stat 4,4 4,4 100,0 2,9 1,5 151,7
Ocrotirea sanatatii 119,4 114,7 -4,7 96,1 73,1 41,6 156,9
* inclusiv transferuri in proiecte investitionale ale bugetului de stat 0,1 0,1 100,0 0,1
Asigurarea si asistenta sociala 682,7 627,6 -55,1 91,9 530,1 97,5 118,4
* inclusiv transferuri in proiecte investitionale ale bugetului de stat 3,5 3,5 100,0 0,1 3,4 >200

Agricultura, gospodaria silvica, gospodaria piscicola si gospodaria apelor 19,3 18,0 -1,3 93,3 14,0 4,0 128,6
Protectia mediului inconjurator si hidrometeorologia 0,3 0,3 100,0 0,3 100,0
Industria si constructiile 14,3 12,6 -1,7 88,1 13,1 -0,5 96,2
Transporturile, gospodaria drumurilor, comunicatiile si informatica 272,2 259,8 -12,4 95,4 215,7 44,1 120,4
* inclusiv transferuri in proiecte investitionale ale bugetului de stat 1,8 1,8 100,0 0,8 1,0 >200

Gospodaria comunala si gospodaria de exploatare a fondului de locuinte 707,7 654,3 -53,4 92,5 486,1 168,2 134,6
* inclusiv transferuri in proiecte investitionale ale bugetului de stat 15,6 15,6 100,0 0,8 14,8 >200
Complexul pentru combustibil si energie 35,9 31,6 -4,3 88,0 94,1 -62,5 33,6
* inclusiv transferuri in proiecte investitionale ale bugetului de stat 0,2 0,2 100,0 0,2
Alte servicii legate de activitatea economica 8,8 7,8 -1,0 88,6 8,1 -0,3 96,3
* inclusiv transferuri in proiecte investitionale ale bugetului de stat
Cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale 233,4 182,6 -50,8 78,2 182,4 0,2 100,1
Transferuri de la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale
* inclusiv transferuri in proiecte investitionale ale bugetului de stat 0,1 0,1 100,0 9,8 -9,7 1,0
Creditarea neta -0,5 -1,8 -1,3 >200 -1,9 0,1 94,7
III. Deficit (-) Excedent (+) -513,6 5,2 518,8 <0 -244,8 250,0 <0
Sursele de finantare 513,6 -5,2 -518,8 <0 244,8 -250,0 <0
Sursele interne -9,2 -10,1 -0,9 109,8 -32,0 21,9 31,6
Imprumuturile bugetare
inclusiv:
-Acordarea imprumuturilor bugetare
-Rambursarea imprumuturilor bugetare
Imprumuturile acordate de alte institutii financiare -5,2 -5,4 -0,2 103,8 -28,1 22,7 19,2
inclusiv:
-Imprumuturile acordate de alte institutii financiare 30,0 23,9 -6,1 79,7 20,5 3,4 116,6
-Rambursarea imprumuturilor acordate de alte institutii financiare -35,2 -29,3 5,9 83,2 -48,6 19,3 60,3
Alte imprumuturi 0,2 -0,2 -0,1 0,1
inclusiv:
-Acordarea altor imprumuturi 0,4 0,2 -0,2 50,0 0,2
-Rambursarea altor imprumuturi -0,2 -0,2 100,0 -0,1 -0,1 200,0
Imprumuturilor bugetare recreditate din surse externe -4,3 -4,7 -0,4 109,3 -3,8 -0,9 123,7
inclusiv:
Acordarea împrumuturilor bugetare recreditate din surse externe
Rambursarea împrumuturilor bugetare recreditate din surse externe -4,3 -4,7 -0,4 109,3 -3,8 -0,9 123,7
Diferenta dintre cursul de schimb a surselor valutare
Mijloace din vinzarea si privatizarea bunurilor prorietate publica 213,1 237,0 23,9 111,2 169,7 67,3 139,7
Mijloace din privatizare confrom programului de privatizare 0,5 0,2 -0,3 40,0 0,2
mil.lei
Executat în perioada de
Executat in
Prevazut Executat in Executat fata de prevazut pe an gestiune 2010 faţă de perioada
perioada
Indicatorii perioada de de gestiune 2009
respectiva a
gestiune
Pe an Devieri (+,-) %% anului 2009 Devieri (+,-) %%
1 2 4 5 6 9 10 11
Mijloace din vinzarea apartamentelor catre cetateni 6,7 8,7 2,0 129,9 8,4 0,3 103,6
Mijloace de la vinzarea bunurilor proprietate publica 17,9 23,2 5,3 129,6 17,1 6,1 135,7
Mijloace de la vinzarea actiunilor statului 3,7 4,4 0,7 118,9 3,1 1,3 141,9
Mijloace de la vinzarea obiectivelor din fondul de imobile cu alta
16,1 13,2 -2,9 82,0 0,7 12,5 >200
destinatie decit cea de locuinte
Mijloace banesti de la privatizarea terenurilor proprietate publica a
statului
Mijloace banesti de la vinzarea terenurilor proprietate publica a
168,2 187,3 19,1 111,4 140,4 46,9 133,4
unitatilor administrativ-teritoriale
Mijloace din privatizare conform proiectelor individuale

Defalcari in marime de 20% de la mijloacele banesti de la vinzarea


terenurilor proprietate publica pentru realizarea programului de
valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solului

Mijloace temporar intrate in posesia institutiilor -0,6 -0,6 -0,6


Modificarea soldurilor 309,7 -231,5 107,1
Soldul la 01.01.2010 309,7 351,6 41,9 113,5 458,9 -107,3 76,6
Soldul la sfirsitul perioadei 0,0 583,1 583,1 >200 351,8 231,3 165,7