Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Clasa: a IV-a
Scoala cu cls. I-VIII”Marin Preda”Siliștea –Gumești
Institutor :Ciupăgeanu Anișoara
Disciplina : Matematică
Arie curriculară: Matematică și științe ale naturii
Subiectul: Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000 000
Tipul lecției : recapitulare

Obiective operaționale :
La sfârșitul lecției , elevii vor fi capabili :
a) cognitive:
O1-să efectueze adunări și scăderi cu numerele naturale de la o la 1 000 000;
O2- să folosească proprietățile operațiilor pentru efectuarea unor calcule rapide;
O3- să transpună situațiile –problemă în limbaj matematic;
O4- să rezolve probleme diverse;
O5- să compună probleme după exerciții date;
O6- să estimeze rezultatul unui calcul , folosind aproximarea convenabilă a
numerelor;
O7 – să afle valoarea unei necunoscute;
b) afective :
O8-să participe cu interes la ora de matematică prin activitatea de grup , frontală și
individuală;
O9-să coopereze pentru realizarea sarcinilor , manifestând un spirit competitiv;
c) psihomotorii :

O10- să aibă un comportament corespunzător activității desfășurate;


O 11-să adopte o poziție corectă la tablă și în timpul scrisului.

Metode și procedee didactice:


 conversația, explicația, exercițiul ,expunerea , problematizarea, jocul didactic ,
lucrul în echipe , concursul , lucrul cu fișe, munca independentă, explozia
stelară , tehnica lotus, metoda cadranelor.

Mijloace de învățământ:
 fise de lucru , jetoane colorate, petale din carton , polistiren , planșe, piuneze
,cretă colorată.
. Forme de organizare: frontal , pe echipe , pe grupe, individual

Durata activității:45 minute


Locul de desfășurare:sala de clasă
:Bibliografie
;manual de matematică , ed.Ana, autori: Marcela Peneș, Maria Bălașa -
Exerciții și problemede matematică ,pentru clasele I-IV”, A.Călugărița, Ed.Universal„-
;Pan, 1997
;Elemente de didactica matematicii, C.petrovici, M.Neagu, Ed.pin Iași , 2004 -
- Programe școlare pentri învățământul primar;
.Evaluarea în învățământul primar(descriptori de performanță) -
DEMERSUL DIDACTIC

Etapele lecției Ob Conținuturile învățării Itemi de evaluare Metode Materiale Forme de


v. didactice didactice organizare
1.Captarea Se captează atenția elevilor prin distribuirea unor Petale din frontal
atenției petale de nufăr din carton , pe care sunt scrise sarcini hârtie
de lucru . Fiecare petală are o sarcină diferită . colorată
2. O1, Se explică elevilor că trebuie să rezolve sarcinile Elevii rezolvă sarcinile și Explicația Petale , individual
Reactualizarea O2, de pe fiecare petală , apoi vor forma o floare pe atașează pe panou ,fiecare Munca markere,
cunoștințelor O3, panoul de polistiren. petală. Ies la panou în independentă polistiren,
O1 (anexa1) ordinea numerelor de pe Tehnica lotus piuneze
petale, mai întâi cele mici ,
apoi cele mari.
3.Anunțarea O8 Se anunță tema prin atașarea , în mijlocul florii, a Elevii scriu titlul lecției pe Explicația Jeton cu frontal
temei și unui jeton pe care este scris titlul lecției .Se anunță fisele de lucru. titlul
enunțarea obiectivele lecției:”Astăzi vom lucra exerciții lecției
obiectivelor diverse , vom rezolva situații - problemă , astfel
încât , până la sfârșitul orei, toți elevii să știe să
efectueze corect adunări și scăderi și să rezolve
probleme variate.”

4.Dirijarea O8 Se motivează elevii prin următorul scenariu: Expunerea Plicul cu frontal


învățării „Demult, pe tărâmul basmelor, când povești
merii făceau pere și prunii, micșunele,
trăia o vrăjitoare cu părul –pădure și ochii
– tăciune.Odată , o fetiță cu părul bălai și
ochii ca seninul cerului, numită Lia, s-a
pierdut în pădurea vrăjitoarei. A pedepsit-
o rău , Muma pădurii, a transformat-o-n
frunză, să stea ziua-n amiaza mare-n
soare iar noaptea-n bezna-ngrozitoare. Ca
să rupă vraja , Făt- Frumos trebuia să
spună un șir lung de numere pe care nu
le-nțelegea.
Haideți să-l ajutăm noi , să descoperim
rând pe rând acele numere și să-i Jetoane
O1 explicăm cum să facă să nu le mai uite. colorate,
O6 Astfel ar salva-o pe Lia. cu
O „Pași”dem
10 Ca să află numerele , trebuie să parcurgem fiecare ersului și
pas , indicat de jetoanele colorate : numere pe
1. Concurs pe echipe verso pe echipe
2. Steaua luminoasă Elevii echipei 1 rezolvă Fisa de
3. Fii isteț! exercițiile de calcul mintal joc didactic lucru
4. Compune o problemă ! și bifează răspunsul pe exercițiul
5. Jocul cadranelor tabel.
Echipa 1 -„Numerele norocoase la 6/49” (joc
didactic)
Bifați numărul corect pe tabel.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 41
43 44 45 46 47 48 49
Dacă au lucrat corect ,
întorc un jetonul cu
numărul 3 003.
1. Suma numerelor 15 și 34
2. Diferența numerelor 25 și 9 pe echipe
3. Dublul lui 18 Fișa de
O6 4. Întreitul lui 9 lucru
5. Care număr mărit cu 7 dă rezultatul
mai mic decât 13 dar mai mare decât Elevii echipei 2 estimează Joc didactic
11? costurile produselor, scriu Munca
6. O treime din 30. în caseta alăturată și află independentă
3 003 totalul.
Echipa 2 - „Bun la piață !” Dacă au calculat corect ,
întorc jetonul cu numărul
Estimați suma cheltuită : 1 001.
O3 produse lei Valori estimate
O4 haine 1 268
O9 rechizite 698 Elevii celor două echipe Fișa de
alimente 493 lucrează independent Concursul lucru
TOTAL: problemele , după cerința Problematizar
precizată echipei.Ies la ea
tablă cei care termină
primii.
Echipa care are mai multe
1)Problema 1: Din suma 1 001 puncte , întoarce jetonul cu
numerelor 1 752 și 1 431 ,scade numărul 6 006.
cel mai mic număr de forma
aaa.
Echipa 1 Echipa 2
Rezolvați printr-un Rezolvați prin două
singur execițiu. operații succesive.
frontal

2)Problema 2: Ioana cumpără o explozia


bluză de 230 600 și o pereche de Elevii formulează stelară Anexa 3
mănuși care costă 122 000 lei. Ce răspunsuri la întrebări, fac conversația
rest primește de la 355 600? planul de rezolvare și
Echipa 1 Echipa 2 scriu rezolvarea la tablă.
Rezolvați printr-un Rezolvați printr-un
singur execițiu fără exercițiu cu
paranteze. paranteze.

6 006

3) Însumați trei numere consecutive cunoscând


că acela din mijloc este 1 000.
4) Completează schema(anexa2)
Se acordă câte un punct echipei care
rezolvă corect și înaintea celeilalte.
 Steaua luminoasă (anexa 3)
Se solicită elevilor să răspundă la întrebările din
colturile stelei.
Se întocmește planul de rezolvare la tablă și pe
fișe.
5.Obținerea O4  Problemă: Elevii scriu la tablă datele Conversația Fisa de frontal
performanțelor Ai în două cutii 2 048 de bile. Află ce număr egal problemei , fac planul de Explicația lucru
de bile trebuie să dai la o parte din fiecare cutie , rezolvare oral și rezolvă
astfel încât să-ți rămână în prima cutie 864 de bile , problema .
iar în a doua cutie , 684 de bile.
O5  Compune o problemă după exercițiul : Compun o problemă oral
6 712 – (6 712 -2 864) = ,după exercițiul dat.
6. Asigurarea O2 Se solicită elevilor împărțiți în patru grupe , să Elevii din fiecare grupă Metoda Fise cu Pe grupe
retenției și O3 rezolve câte o sarcină din cele patru de pe fișa rezolvă , diferențiat , cadranelor cadrane
transferului O4 cadranelor(anexa 4). exerciții și problemepe fișă Explicația
O7 Fiecare lider al grupei iese la tablă și scrie și la tablă.
rezolvarea corectă.
Se întoarce ultimul jeton cu număr și se ordonează Elevii ordonează crescător
crescător. toate numerele găsite și
află regula de formare a
șirului:1 001, 2002 , 3003,
4004, 5005, 6006, 7007.
Se compune un final de
poveste potrivit
conținutului poveștii.
7. Încheierea Se anunță încheierea activității. aprecierea frontal
activității Se fac aprecieri generale și individuale.