Sunteți pe pagina 1din 1

CAPITOLUL IV.

CERCETAREA EXPERIMENTALĂ PRIVIND


ÎMBOGĂŢIREA VOCABULARULUI PRIN INTERMEDIUL
CATEGORIILOR SEMANTICE

4.1. Organizarea şi desfăşurarea experimentului


Cercetarea experimentală vizând îmbogăţirea vocabularului elevilor, prin
intermediul categoriilor semantice (sinonime, antonime, omonime, paronime) s- a
desfăşurat în anul şcolar 2010-2011, la Şcoala cu clasele I-IV din Satul Izvoare,
Comuna Voinesti din judeţul Dâmboviţa.
Fenomenul de experimentare s-a desfăşurat asupra unui eşantion format din
elevii clasei a IV-a, în număr de 19, dintre care 7 băieţi şi 12 fete.
Situaţia la învăţătură la obiectul Limba română, la sfârşitul anului şcolar 2010-
2011, se prezintă astfel:
- 6 elevi au media FB;
- 8 elevi au media B;
- 5 elevi au media S.
Media generală pe clasă la obiectul amintit era 7,82, aceasta reflectând toate
cunoştinţele elevilor legate de însuşirea deprinderilor de citire şi de înţelegere a
textelor literare şi non-literare, de posibilităţile de exprimare orală şi scrisă, de
înscrierea unor cunoştinţe şi a unor tehnici de construcţie a comunicării (fonetice,
lexicale, gramaticale).
Neexistând în programa analitică actuală de limba română capacităţi care să se
refere, în mod special, la predarea unor noţiuni lexicale, neexistând ore speciale pentru
predarea categoriilor semantice şi a vocabularului, nu se poate trage concluzia că
această medie generală anuală reflectă în mod corect şi modul de însuşire a lexicului.
Conform acestor măsurători statistice, frecvenţele măsurării cunoştinţelor
elevilor legate de obiectul limba şi literatura română, se apropie de forma cunoscutei
curbe cu profil de clopot, curba Laplace - Gauss, după numele celor doi oameni de
ştiinţă: Pierre Simon Laplace şi Carl-Friedrich Gauss, fapt care ne
49