Sunteți pe pagina 1din 4
cel. Noul num te afgat la co afgoaza toate iru var | cin gra ge un vart (magazin) din lista de adiseeni utatul execute! functi este ajati pentru un magaain 6B ficat, de asemenea, prin parame la punctul 2). Funct nu includ op eaz8 DF (adéncime) structura graf. Rezuttatul execute funeliel Funetia nu inelude operat /O cu tastatura/monitorl. (2 p.) 2 3. Bilet #2 / (140 min) 15.06.2018 gestionare a facturilor emise la nivelul unei firme. nor facturi. Structura, Scrieti Peon Sena nei structuri de tip arbore AVL ce contine date aferente u actu a acura (ind, data emiteri (chars), denumire cient (char) saga ea 383.62, 3} (2 p.) (float), numar produse facturate (int) Exemplu: (4899, ,,2018.06.13", ,La Nicusor”, Scrieti functia pentru traver crea in inordine a structuri creat la punctul 1). In consold, se afigeaza toate datel aferente facturl. Rezultatul executiel functel cate afigat la consola, (1 p.) an Scrieti functia pentru traversarea arborelui AVL astfel incét s& fe evidentiate facturile pe fiecare nivel (numar factura). (2 p.) 4 © dat calendaristic’ specificat’ prin Serieti functia care determina valoarea tuturot facturlor emise dup Pararetu de intrare al functiel, Functia se apeleazd si rezultalul returnat (valoare factur) este agate eoncate, Functia nu include operatii /O cu tastaturaimonitorul (1 p.) Scrieti functia care determina numérul de facturi emise pentru un client specificat ca parametmu de intiare al functiel. Functia se apeleaza si rezultatul returnat (numar facturi) este afigat la consol. Funetia nu include operatii /O cu tastatura/monitorul. (1 p.) Scrie{i functia pentru corectarea valoril facturilor din arborele AVL prin adéugarea unui comision bancat in valoare de 2,50 lel / facturd. Rezultatul executiei functel este afigat la consol& prin apelul functei dela punctul 2). Functia ‘nu include operatii /O cu tastaturalmonitorul. (1 p.) Sorieti functia sterge o facturd din arborele AVL. Factura este identificata prin numér, fiind specificat ca parametru de intrare al functiei. Functia nu include operatii /O cu tastatura/monitorul. (2 p.) aii 3 ellie, - OO min) _| 15062088, tee 2 / (140.9) Oe Sets etn ota ceads 2 Sey ccc 1c oi Rema wet ee ee eh SOARS NI NEL S22 Se acannon OB) + ste eae nce se cs ee toy oe ni cian modes WO eltsanmamanoso ORY 5 Sor nc et i a alltel ean eras eee wu lt sca dn bee do dee Rena 15: WS cussion 9) teeth, Sar caret roe 3 1 un vector cu num de page saat foci 1 ovo G1 muna! pag ese ali cans Fuca nek 7 Sep tani care rere {core catego Roz estan ico astatramonioraise. (2)