Sunteți pe pagina 1din 6

PLAN DE LECŢIE

Profesor:
Clasa: a –II-a A
Şcoala:
Tipul lecţiei: lecţie mixtă Săptămâna XVII- 26.12
Loc de desfăşurare: sala de clasa
Durata: 50min.

TEMA 1 - DEPRINDERI MOTRICE UTILITAR APLICATIVE

Subiect: Fixarea deprinderilor motrice utilitar aplicative (tracţiune- împingere,


ridicare şi transport de obiecte individual şi pe perechi), prin ştafete şi parcursuri
aplicative.

TEMA 2- GIMNASTICĂ ACROBATICĂ- PODUL DE JOS


/ROSTGOLIRE

Subiect: Fixarea podului de jos , cu accent pe mobilitatea coloanei vertebrale, a


articulaţiei coxo-femurale şi scapulo-humerale.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să răspundă motric la sarcinile comandate;
- să execute corect exerciţiile vizând pregătirea organismului pentru efort;
- să exerseze în ritm impus exerciţiile destinate segmentelor corporale;
- să proiecteze bazinul în sus, producând o curbă accentuată a coloanei
vertebrale;
- să parcurgă intr-un timp cât mai scurt traseul aplicativ;
- să execute cu interes şi plăcere indicaţiile profesorului.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1.Metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, exersarea.
2.Forme de organizare: frontal, pe perechi, pe grupe.
3.Materiale necesare: saltele, mingi.
Indicaţii metodice Obs.
Momentele şi Conţinutul lecţiei Dozare şi şi organizatorice.
durata lecţiei codificare Formaţii de lucru şi
forme de exersare.
1. 1.adunarea clasei; 10 sec - formaţie de
Organizarea 2.alinierea; 10 sec. adunare în linie
colectivului 3.verificarea echipamentului şi a 10 sec. pe două rânduri.
de elevi. stării de sănătate;
( 1 min. ) 4.comunicarea temelor lecţiei; 20 sec. ☻☻☻☻☻☻☻
5.captarea atenţiei prin întoarceri 10 sec. ☻☻☻☻☻☻☻

de pe loc.
2.
Pregătirea - mers normal; - în coloană câte
10 M
organismului - alergare uşoară; doi;
pentru efort. - mers pe vârfuri cu mâinile sus; 10 M - „Trunchiul
( 6 min. ) - mers ghemuit; drept! Privirea
10 M
- mers cu relaxarea picioarelor; înainte”;
- mers pe călcâie, de mâini apucat la -
spate; 10 M - Formatie: două
-alergare uşoară; coloane;
-mişcări de respiraţie;
10 M
-alergare cu pendularea gambelor - Se lucreaza pe
înapoi; 1L lungimea
-mers cu mişcări de respiraţie; terenului,pe
1L
-alergare cu genunchii la piept; mijlocul sălii, pe
-alergare cu pendularea picioarelor 1L margine mers de
înainte; voie, respiraţii
1L
-alergare cu pas adăugat; adânci.
-mers cu mişcări de respiraţie; 1L -Braţele se mişcă
-alergare cu pas săltat; energic pe langă
1L
-alergare accelerată; corp.
-trecere din coloană câte doi în 1L
formaţie de cerc.
3. 1. P.I. – Stând depărtat,braţele
Influenţarea îndoite, palmele pe şold: - formaţie de
selectivă a T1 – aplecarea capului înainte; 2x8t lucru in cerc;
aparatului T2 – revenire;
locomotor. T3 – extensia capului; -se execută pe
( 10 min. ) T4 – revenire în stând; numărătoarea
T5 – aplecarea capului lateral prof.
dreapta;
T6 – revenire;
T7 – aplecarea capului lateral stânga;
T8 – revenire.

2.P.I. – Stând depărtat: 2x 8 t


T1-4 – rotarea umerilor spre înainte ; - braţele întinse;
T5-8 – rotarea umerilor spre înapoi. -genunchii
întinşi;
3.P.I. – Stând depărtat, braţele
îndoite, palmele pe şold:
T1-2 – îndoire laterală a trunchiului 3x8t
spre stânga cu arcuire;
T3-4 – idem spre dreapta;
T5-6 – îndoire laterală a trunchiului
spre stânga cu braţul drept coroană - spatele drept,
sus, braţul stâng la spate; privirea
T7-8 – idem spre dreapta. urmareste braţul
ridicat coroană
4.P.I. – Stând depărtat cu braţele sus;
sus:
T1-2 – extensie a trunchiului cu 3x8t
arcuire;
T3-4 – îndoirea trunchiului înainte - spatele drept;
spre piciorul stâng cu arcuire, -picioarele
palmele ating solul; blocate la
T5-6 – extensie a trunchiului cu articulaţia
arcuire; genunchiului;
T7-8 – îndoirea trunchiului spre
piciorul drept cu arcuire.
5.P.I. – Stând depărtat, braţele sus: 3x8t
T1-4 – rotarea trunchiului spre
stânga; -braţele întinse,
T5-8 – idem spre dreapta. genunchii
întinşi;

6.P.I. – Sprijin ghemuit: - picioarele


T1 – întinderea picioarelor prin întinse;
săritura în sprijin culcat facial; 3x4t
T2 – depărtarea picioarelor prin
săritură;
T3 – apropierea picioarelor prin
săritură; - spatele drept.
T4 – revenire in P.I.

7.P.I. – Stând, braţele


îndoite,palmele pe şold: sărituri ca 10 sărituri
mingea.

4. TRACŢIUNE- ÎMPINGERE.
Fixarea RIDICARE ŞI TRANSPORT DE -formaţie pe
deprinderilor OBIECTE, INDIVIDUAL ŞI PE două coloane;
motrice PERECHI.
utilitar
aplicative. I. Transport de greutăţi sub formă de X3
( 14 min. ) ştafetă. Jucătorii pe trei/două echipe
aşezaţi prin flanc, şezând cu
genunchii la piept. Se numără în
adâncime. În faţa fiecărui şir, se află
o minge umplută. Se strigă un număr
( exemplu: 4 ). Toţi jucătorii cu
numărul 4, ieşind prin stânga şirului, -toti jucatorii vor
aleargă spre numărul 1, iau mingea parcurge traseul
din faţă, ocolesc şirul pun mingea la cel putin o data;
loc, şi îşi ocupă locul avut.

II. Traseu aplicativ cu accent pe


târâre şi escaladare.

PODUL DE JOS.
5.
Fixarea -din poziţia culcat dorsal, picioarele - Formaţie de
deprinderilor se îndoaie cu tălpile sprijinite pe sol, lucru pe 6
şi simultan cu îndoirea braţelor şi 11 min. grupe;
priceperilor aşezarea palmelor în dreptul capului - în faţa fiecărei
motrice simetric, bazinul se proiectează în coloane se află
specifice sus, producând o curbă accentuată a câte o saltea;
unor ramuri coloanei vertebrale(deplasând
de sport – greutatea corpului pe braţe),
Gimnastică picioarele uşor depărtate cu genuncii
acrobatică. întinşi sau uşor arcuiţi, cu ambele
(11min. ) tălpi pe sol. Reuşita acestui element
depinde de: mobilitatea coloanei
vertebrale, articulaţiei coxo-femurale
şi scapulo-humerale.Din poziţia de
„pod” se revine în culcat dorsal.
Joc „Tunelul”, cu schimbarea
„călătorului” ce trece prin tunel.

6. - mers de voie cu mişcări de - formaţie în


Revenirea respiraţie; semicerc.
organismului - din stând cu picioarele uşor 2 min.
dupa efort. depărtate,
(2min. ) capul lăsat liber înainte
scuturarea braţelor (spatele
rotunjit);

7. - aprecieri globale şi individuale;


Concluzii, - recomandări pentru activitatea 1 min. - în linie pe două
aprecieri. independentă; rânduri.
( 1 min. ) - salutul