Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume : Data:

EVALUARE - ȘTIINȚE ALE NATURII


UNITATEA CORPURI- proprietăți

1. Completează enunţurile:

 În natură corpurile se găsesc în stare .................. ,.......................... și


..........................
 Corpurile care au formă proprie şi volum propriu se numesc corpuri
..................................... .
 Spațiul ocupat de un corp este………………………………...corpului .
 Prin cântărire se află …………………….unui corp.

2. Realizează corespondenţa :
 Corpurile transparente îşi modifică forma.
 Corpurile flexibile se sparg uşor.
 Corpurile fragile permit trecerea luminii prin
ele.
 Au forma şi volum propriu corpuri gazoase
 Curg şi iau forma vasului în care sunt puse corpuri solide
 Nu au formă proprie şi se împrăştie uşor corpuri lichide

3. .Notaţi cu A pentru adevărat şi cu F pentru fals:


Aurul şi argintul nu sunt metale preţioase. ____
Magneţii sunt corpuri solide care atrag obiecte ce conțin fier . _____
O riglă de plastic se poate electriza cu o bucată de stofă . ____
Polii cu acelasi nume ai magnetilor se resping, polii cu nume diferit se atrag.
____
Corpurile pot interactiona intre ele numai de la distanță. ____
Magnetul atrage agrafele de plastic prin foaia de carton. ____
4. Unește ce se potriveste:

Interactiune gravitatională
Forta exercitată de magneți
Interactiune magnetica
Atrage obiectele electrizate
Interactiune electrică Atrage totul spre Pământ
5. Ordonează următoarele corpuri după starea lor de agregare.: floare,
busolă , nori, apă, creion, suc, aer, lapte, magnet , oxigen , motorină, abur,
ulei.

Corpuri solide Corpuri lichide Corpuri gazoase

6. Completează enunțurile:

Forța de atractie a Pământului asupra corpurilor este forța………………………


Polii unui magnet dezvoltă forțe ………………………….asupra obiectelor din fier.
Prin frecare, unele corpuri se…………………………………
Metalele sunt bune conducătoare de…………………………….și …………………………..
Metalele se topesc la temperaturi…………………………….
Din metale prețioase se pot confecționa ……………………………..