Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru

Fie f:RR o funcție continuă. Aria suprafeței mărginite de axa Ox, graficul funcției f şi dreptele

de ecuație x=a şi x=b este egală cu:

1. Să se calculeze aria subgraficului următoarelor funcţii:


a) f :  0,1  R, f ( x)  3x 2  2 x  1 2x
d) f : 1,2  R, f ( x) 
f : 1,2  R, f ( x ) 
1 x 12
b)
x ( x  1) 1
e) f :  0,2  R, f ( x ) 
c) f :  0,1  R, f ( x)  x  e x ( x  1)( x  2)( x  3)

2. Pentru fiecare nN se consideră funcţiile fn:[0,1]R, fn(x)= ( x  1) e . Să se determine


n 1 x

aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f1 , axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 .
3. Fie funcţia f :[1; e] � R, f ( x)  ln x . Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între
graficul funcţiei f, axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = e.
4. Se consideră funcţia f :[0;1] � R, f ( x)  x . Să se determine aria suprafeţei plane
f 2 ( x)
cuprinse între graficul funcţiei g :[0;1] � R, g ( x)  , axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1.
x2  1
5. Se consideră funcţia g :[0;1] � R, g ( x)  1 - x . Să se calculeze aria suprafeţei plane
cuprinse între graficul funcţiei g , axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1.
6. Pentru fiecare n �N * se consideră funcţiile f n :[0;1] � R, f n ( x)  x n  (1 - x) n Să se
calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei g :[0;1] � R, g ( x)  f 2 ( x ) �e x axa Ox şi
dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1.
7. Se consideră funcţiile f :[0;1] � R, f ( x)  e x . Să se determine aria suprafeţei plane
cuprinse între graficul funcţiei g :[0;1] � R, g ( x)  x �f ( x) axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1.
3
8. Se consideră funcţia f:[0,1]R, f(x)= x Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse
x 1
între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1.
9. Se consideră funcţiile f : (0;  �) � R, f ( x)  1 - 1 Să se calculeze aria suprafeţei plane
x2
cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = 2 .
10. Fie f : RR, Determinați valoarea numărului real pozitiv a, ştiind că aria
suprafeței plane cuprinse între graficul funcției f axa Ox şi dreptele de ecuație x = 0, respectiv x = 5
este egală cu 625.
11. Fie f : RR, Folosind eventual, inegalitatea , pentru orice
xR, demonstrați că aria suprafeței plane cuprinse între graficul funcției f, axa Ox şi dreptele de
ecuație x = 1, respectiv x = 5 este mai mare sau egală cu 12.
12. Se consideră funcţia f : RR, f(x) = . Determinați aria suprafeței plane cuprinse
între graficul funcției f axa Ox şi dreptele de ecuație x = 1, respectiv x = 2.
13. Se consideră funcţia f : RR, . Calculați aria suprafeței plane cuprinse
între graficul funcției f, axa Ox şi dreptele de ecuație x = 0 şi x = 1.
14. Se consideră funcţia f : RR, Calculați aria suprafeței plane limitate
de graficul funcției f, axa Ox şi dreptele de ecuație x = 0 şi x = 2.
15. Fie funcţia f : RR, Determinați valoarea numărului real pozitiv a,
dacă aria suprafeței plane cuprinse între graficul funcției f axa Ox şi dreptele de ecuație x = 1,
respectiv x = 2 este egală cu 14.