Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Eugen-Gabriel Tudorica


Secuilor Nr.1, 041511 Bucuresti (România)
0799803706
tudoricag@yahoo.com

EXPERIENŢA
LOCUL DEPROFESIONALĂ
MUNCĂ DORIT Car driver
2009–Prezent Car driver
EDUCAŢIE ŞI FORMARE SC GENIALLY CONSRUCT SRL, BUCURESTI (România)
2012 - 2013 - DOI M DISTRIBUTION PIESE AUTO
05/09/2003–05/09/2005 Certificat in mecanica
2013- 2015 - SC INTERCARS ROMANIA SRL
Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul'', Visina (România)
2015-2016 - SC BASSE CLUSTER SRL
COMPETENŢE PERSONALE 2016 pana in prezent - SC CASA DIFUZARE PRESA NEW CONCEPT SRL

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
engleză A1 A1 A1 A1 A1
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare Spirit de echipa, capacitatea de a crea relatii bazate pe incredere si empatie, capacitatea
de a comunica constructiv in situatii sociale diferite, abilitati de ascultare activa si
consiliere, abilitatea de a media relatii interpers
onale

Competenţe ▪ Gândire analitică


organizaţionale/manageriale
▪ Comunicare
▪ Consiliere
▪ Creativitate
▪ Adoptare de decizii
▪ Delegare de sarcini
▪ Focalizare pe rezultate
▪ Căutarea şi colectarea informaţiilor
▪ Realizarea de judecăţi/raţionamente
▪ Conducere
▪ Învăţare
▪ Managementul schimbărilor
▪ Managementul stressului
▪ Motivare
▪ Negociere şi convingere
▪ Rezolvare de probleme

10/9/17 © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2


▪ Autoîncredere
▪ Perspectivă strategică
▪ Lucru în echipă

Competenţe dobândite la locul de Experienta in discutiile cu potentialii clienti in diferite ipostaze.


muncă -Experienta in sofat automobile de pana la 3,5 tone cum ar fi Ford Transit , Renault Master,Mercedes
Sprinter

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

10/9/17 © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2