Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare geografia clasa 5

Citește cu atenţie fiecare item şi rezolvă sarcinile propuse:


1.Alege răspunsul corect (A-adevărat, F-fals) 4 p.
A F Cu cît unghiul de cădere a razelor solare este mai mic, cu atît suprafața terestră este mai bine încălzită.

A F Humusul este elementul esențial al materiei organice a solului ce conține diferite elemente și substanțe
nutritive .

A F Presiunea atmosferica este forța cu care aerul apasă asupra suprafeței terestre.

A F Munții de gheață plutitori sînt numiți barcane

2.Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 4p.

1. Tipul de climă cu cele mai multe precipitaţii:


a. clima temperată; b. clima ecuatorială; c. polară.
2. Cea mai mare cantitate de umezeală se conţine în:
a. troposferă; b. statosferă; c. mezosferă.
3. Învelișul viu al Pămîntului este:
a. litosfera; b. atmosfera; c. biosfera.
4. Locul de vărsare a apelor unui rîu în alt rîu, lac, mare sau ocean se numește:
a. gura rîului; b. izvorul rîului; c. albia rîului.

3. Asociază noțiunile din coloana A cu cele corespunzătoare din coloana B: (5 p)

COLOANA A COLOANA B
1. Dunărea a. Australia
2. Amazon b. Asia
3. Nil c. Africa
4. Gange d. Europa
5. Mississippi e. America de Nord
f. America de Sud
4. Completează schema "Tipuri de vînturi" 4 p.

Tipuri de vînturi

Periodice

Brizele
Polare

5.Completează enunțurile: 10 p

1. Părțile componente ale Oceanului planetar


sunt________________________________________________________________________________
2. Porțiune mică de uscat înconjurată din toate părțile de apă_____________________________
3. Suprafața de unde rîul își adună apele _____________________________________________
4. Procesul de fotosinteză în frunzele plantelor are loc datorită___________________________
6.Explică modul de formare a grindinei. 3 p.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
SUBIECTUL I (38 de puncte)
Nr. Rezolvare Punctaj
item
1. 1. F; 2.A; 3.A 4.F (aisberg) 4p
2. a) b b)a. c) c d) c 4p

3. 1d, 2f,3c,4b,5e 5p

Vânturile permanente
4. – Alizeele 5p
– Vânturile de vest
– Vânturile polare
Vânturile periodice
-musoni
5. 1.Rauri,Lacuri,Mari,Fluvii,Ocean. 4p
2.insula
3. Bazin hidrografic
4.lumina

6. 3p

TOTAL 25 p