Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. Boromir Prod S.A.

Buzău

Denumire: S.C. Boromir Prod S.A. Buzău


Adresă: Str. Şantierului, Nr.37, Buzău
Cod fiscal: RO 1145077
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J10/184/1991
Data înființării: în anul 1991, pe baza H.G. nr. 1353/1990, prin preluarea integrală a
patrimoniului IMP Buzău sub denumirea SC Spicul SA Buzău ;
Obiect de activitate: Principalele activități desfășurate de către Boromir Prod SA sunt:
măcinarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit și panificație,
patiserie, cofetărie și comerț.
Cod caen: 1061 Fabricarea produselor de morărit