Sunteți pe pagina 1din 2

IDEE DE PROIECT

Regiunea de Dezvoltare: RG Centru


Titlul proiectului: Centru de agrement şi odihnă

Domeniu (turism, Sector social


infrastructură, mediu, etc.):
Localizare: or. Teleneşti, str. Vasile Alecsandri
Obiectivul general al Crearea şi amenajarea în or. Teleneşti a unui centru de agrement şi odihnă , pentru
proiectului: organizarea raţională şi eficientă a timpului liber al copiilor şi tinerilor.
Premize Copiii şi adolescenţii din orăşelul Teleneşti practic nu au ocupaţie şi nu dispun de
localuri unde să-şi petreacă timpul liber, interesant şi util. Grupul de iniţiativă ,
încearcă prin mobilizarea locuitorilor, să rezolve eficient problemele existente.
Astăzi când din orăşel sunt plecaţi la lucru în străinătate multe persoane şi copiii
rămân acasă fără supravegherea necesară, se cere o urgentă implicare a societăţii
în educaţia tinerii generaţii.
Actualmente tinerii sunt foarte ataşaţi de jocuri electronice şi calculatoare.
Posibilitatea unei dezvoltări armonioase de ansamblu este diminuată din cauza
lipsei terenurilor sportive si a zonelor de agrement, care sunt esenţiale in
dezvoltarea unei societăţi sănătoase. Ocuparea timpului liber cu activitatea sportivă
ar scădea riscul ocupaţiilor vicioase (fumat, alcool, droguri).
Succintă descriere proiect:
a. Îmbunătăţirea aspectului şi a organizarea eficientă a terenului
în vederea realizării zonei de joacă şi odihnă.
b. Stabilirea condiţiilor de amplasare, dimensiuni şi executare pe
teren a construcţiilor cu destinaţia precizată
c. Dimensionare , funcţionalitatea şi aspectul arhitectural al
construcţiilor , integrare şi ameliorarea construcţiilor noi.
d. Echiparea cu utilităţi edilitare.

Terenul pe teritoriul căruia intenţionăm să amenajăm un Centru de agrement şi


odihnă actualmente are statut de teren sportiv. El are o aşezare favorabilă pentru
amenajarea centrului de agrement, fiind situat într-o zonă populată. Actualmente în
regiunea aflării preconizatului centru de agrement şi odihnă este populată
aproximativ de 300 copii şi tineri. Terenul este relativ plat si are o mărime
favorabilă pentru scopul propus.
În planul general de dezvoltare şi construcţii a oraşului pe acest teren era
programată construcţia şi amenajarea unui complex sportiv, dar din cauza
problemelor economice, acesta nu s-a realizat.
Activităţi necesare: Etapa 1 – pregătirea documentelor de amplasare şi de amenajare a
obiectelor sportive pentru fiecare destinaţie şi numărul lor.
Etapa 2 – determinarea dimensiunilor obiectelor sportive pe teren, cu
mărimea lor precisă .
Etapa 3 – coordonare documentelor de amplasare si de destinaţie speciala
a fiecărui obiect cu populaţia şi specialist în domeniu.
Etapa 4 – procurarea materialelor necesare la construcţia centrului de
agrement
Etapa 5 – pregătirea terenului , nivelare si îndreptare , curăţirea terenului
pentru începere construcţiilor.
Etapa 6 – procurarea utilajului şi echipamentului sportiv , şi de odihna, cel
ce nu se poate de confecţionat cu forţele proprii.
Etapa 7 – confecţionarea şi producerea obiectelor sportive şi de amenajare a
terenului.
Etapa 8 - instalarea obiectelor sportive si de odihnă,
Rezultate aşteptate: Direct vor beneficia de acest proiect peste 300 de persoane (copii, tineri, chiar şi
adulţi) din preajma centrului de agrement şi odihnă . Indirect vor beneficia tot
cetăţenii comunităţii prin exemplul ca prin implicarea activă se pot rezolva probleme
devenind membrii activi ai societăţii.
La fel amenajarea unui centru de agrement şi odihnă va da posibilitatea de a
sustrage tinerii de la comiterea infracţiunilor, care sunt în creştere în orăşel .
Prin lucrul şi efortul petrecut se va mări interesul a cetăţenilor, faţă de abordarea
şi soluţionarea în comun a problemelor actuale ale orăşelului. vom face o evaluare
a activităţilor din proiect, vom lua decizii în comun despre mersul şi schimbările de
mai departe .

Potenţiali parteneri de 1. Primăria care ne susţine în realizarea acestui proiect.


implementare: 2. consilieri raionali şi consilieri locali care au declarat susţinerea şi
sprijinul în realizarea acest proiect.
3. Inspectorul de minori de la inspectoratul raional de poliţie e un
colaborator al proiectului.
4. Specialistul de tineret şi sport de la Direcţia de învăţământ raionala cu
motivaţia necesităţii unui complex sportiv şi cu ajutorul elaborării
planului centru de agrement şi odihnă.
5. Avem o încurajare de la centrul raional de sport şi turism care a promis
că ne va susţine la acest proiect.
Durată estimativă: (luni) 5 luni

Costuri estimative: (mii MDL) 170 mii lei


Condiţionalitate şi Riscuri: Prin iniţierea şi fondarea uni ONG se va căpăta , menţinerea centrului şi prin
experienţa acumulată va soluţiona mai uşor problemele de întreţinere a centrului.
Activismul cetăţenilor, manifestat prin contribuţie la realizarea proiectului prezent,
dar şi iniţiativa de a se implica şi în alte proiecte, dar şi implicarea activă a
cetăţenilor aduce la apărarea drepturilor proprii şi interesele sociale.
Centrul va fi gestionat de o asociaţie obştească inclusiv şi cu participarea GI, unde
se propun 2 persoane care vor fi nemijlocit responsabile de întreţinerea şi
exploatarea centrului şi vor raporta permanent la adunările asociaţiei despre
păstrarea centrului.
Soluţionarea problemei amenajării stadionului va avea un impact imediat, dar şi
unul tardiv asupra beneficiarilor. Cetăţenii, tinerii vor petrece timpul liber pe stadion,
se va micşora consumul de alcool şi alte vicii; Nivelul vieţii se va îmbunătăţi. Dar cel
mai important lucru – va creşte considerabil participarea cetăţenilor la abordarea şi
soluţionarea problemelor locale.
Primăria oraşului, inclusiv consiliul local, care e unul din partenerii noştri, credem că
vom fi susţinuţi şi la dezvoltarea acestei zone, anume înverzirea în jurul centrului,
reparaţia drumului şi iluminarea centrului .
Unul din riscuri este participarea populaţiei nu în măsura aşteptărilor din motive de
timp nefavorabil.
Alt pericol este majorarea preţurilor, care pot aduce cheltuieli neprevăzute.
Potenţiale surse şi valori de Principalele resurse oferite sunt:
co-finanţare locale (publice şi Resurse umane:
private): cetăţenii din preajma centrului - Contribuţia prin muncă şi servicii
Resurse financiare –
- contribuţia susţinătorilor din rândul populaţiei
- agenţi economici
- Primăria
Date persoana de contact: Nume: din partea GI
Anton Loreti
Adresa poştală: Tel/fax: 258- 23360
Or. Teleneşti str. 31 august nr. 9
Email: loretia@gmail.com