Sunteți pe pagina 1din 1

 Realizarea unei structuri optime a efectivului pe categorii de vârstă şi

producţie de lapte și de carne şi pe stări fiziologice;


 Obţinerea unui procent de natalitate cât mai ridicat (minimum 85% pe fermă);
 Reţinerea întregului efectiv de viţele pentru reproducţie, clasarea acestora
făcându-se după prima fătare;
 Creşterea intensivă a tineretului femel, pentru introducerea lui la reproducţie la
greutatea optimă;
 Reducerea pierderilor prin mortalităţi şi sacrificări de necesitate (sub 1,5%);
 Modernizarea la nivel ridicat a capacităţii de cazare a efectivelor pe categorii
de vârstă şi stări fiziologice (grajduri de vaci, maternităţi, profilactorii, creşe,
sector de creştere viţele);
 Asigurarea maşinilor şi utilajelor necesare evacuării dejecţiilor, recoltării,
transportului şi depozitării furajelor, preparării şi administrării acestora;
 Ţinerea corectă și dezvoltarea metodelor de întocmire a unei evidenţe
complete pe toată durata creşterii animalelor în fermă;
 Organizarea muncii pe fluxuri tehnologice şi echipe specializate de muncitori;
 Preluarea viţeilor pentru îngrăşare pe bază de grafic, la vârsta optimă (se
preferă vârsta de 7-14 zile pentru o mai bună adaptare);
 Creşterea şi îngrăşarea viţeilor pe faze tehnologice, asigurând livrarea lor la
greutatea solicitată de beneficiar şi calitatea i la cel puţin 80% din efectiv;
 Recondiţionarea vacilor reformate în adăposturi pe perioada de iarnă şi pe
păşune pe perioada de vară;
 Asigurarea necesarului de furaje din producţie proprie;
 Dimensionarea optimă a capacităţii de cazare pe faze în funcţie de tehnologia
de creştere şi furajare a bovinelor pentru carne;
 Mecanizarea lucrărilor de preparare, încărcare-descărcare, transport,
depozitare şi distribuire a furajelor fibroase, suculente şi grosiere;

S-ar putea să vă placă și