Sunteți pe pagina 1din 3

My English Worksheet no.

1
PART I

 Pronumele personale (Subject Pronouns)


Person / number Singular Plural
First person I (eu) We (noi)
Second person You (tu) You (voi)
He (el)
Third person She (ea) They (ei/ele)
*It

*It – se folosește în loc de obiecte, animale, idei, timp, vreme sau temperatură.

Pronumele personale (Subject Pronouns) se folosesc pentru a înlocui subiectul unei propoziții.

Ex: John is a boy. (John este un băiat.)  He is a boy. (El este un băiat.)

Așadar, pronumele personal “he” înlocuiește subiectul “John”.

 Verbul “to be” (a fi)

I am (eu sunt) We are (noi suntem)


Forma afirmativă:
You are (tu ești) You are (voi sunteți)

He/She/It is (el/ea este) They are (ei/ele sunt)

Forma negativă: I am not (eu nu sunt) We are not (noi nu suntem)

Observați că se plasează “not” You are not (tu nu ești) You are not (voi nu sunteți)
după formele afirmative ale
verbului. He/She/It is not (el/ea nu este) They are not (ei/ele nu sunt)

Forma interogativă: Am I? (sunt eu) Are we? (suntem noi?)

Observați că se inversează ordinea Are you? (ești tu?) Are you? (sunteți voi?)
formelor afirmative.
I am  Am I? Is he/she/it? (este el/ea?) Are they?(sunt ei/ele?)
 Vocabular (Vocabulary)
Doctor = medic nurse = asistentă sick = bolnav friend = prieten

teacher = profesor school = școală artist = artist american = american/că

bus driver = șofer de autobuz and = și or = sau italian = italian/că

writer = scriitor reporter = reporter house = casă german = german/că

baker = brutar bread = pâine home = acasă chinese = chinez/oaică

small = mic big = mare tall = înalt russian =rus/oaică

happy = fericit sad = trist beautiful = frumos

cat = pisică dog = câine star = stea, vedetă

PART II

1. Duceți săgeți astfel încât să construiți propoziții corecte:

I is a dog.
You are reporters.
She are a nurse.
He are teachers.
It is Mary.
We am a doctor.
You is an artist.
They are italian.

2. Înlocuiți subiectele din următoarele propoziții cu pronumele personale corepunzătoare:

Ex: Jane is a nurse. She is a nurse.

Sean is a baker. .... is a baker.


Julie is american. .... is american.
Karol and Bob are writers. .... are writers.
A dog is small. .... is small.
Bill is a reporter. .... is a reporter.

3. Puneți următoarele propoziții la formele negativă și interogativă:


Ex: 1. Kim is a doctor.
2. Kim is not a doctor.
3. Is Kim a doctor?

It is a small dog.

I am happy.
Katy and Luke are best friends.

She is a nurse.

We are sad.

You are french.

They are tall.

He is a bus driver.

4. Formulați propoziții corecte cu următoarele cuvinte:

Mr. Brown a star


Jill small
We a bus driver
am sick
He
is home
A cat
are a teacher
I
They a doctor
Elvis happy
You sad

5. Traduceți în limba engleză următoarele propoziții:

Karen este acasă și ea este fericită.

El este șofer de autobuz.

Noi suntem germani și ei sunt americani.

Tu ești fericit și eu sunt tristă.

Un câine este mic și frumos.

Eu sunt înalt și tu ești mic.

Voi sunteți mari și ea este frumoasă.