Sunteți pe pagina 1din 16

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL

,,LUMINIŢA ” - LUMINA

PROIECT DE ACTIVITATE
INTEGRATĂ

TEMA ZILEI

,, NE JUCĂM CU ZÂNA TOAMNA”

EDUCATOARE : CUCU MARIA LOREDANA

Grupa: MIJLOCIE ,,DELFINAŞII”


PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
TEMA ANUALĂ
“Când, cum şi de ce se întâmplă?”

TEMA PROIECTULUI TEMATIC “TOAMNA DARNICĂ?”


TEMA ZILEI “NE JUCĂM CU ZÂNA TOAMNA”
ARGUMENT

A venit toamna cu alaiul ei de frunze uscate, cu nori de ploaie


şi vânt. Culorile toamnei sunt minunate şi ele se reflectă în tot ceea
ce ne oferă. Cine n-a păşit pe covorul de frunze uscate al toamnei,
minunânde-se de frumuseţea lui?
Contactul nemijlocit cu mediul înconjurător oferă copiilor
multiple şi noi posibilităţi de cunoaştere a unor aspecte din natură,
legăturile dintre acestea, cauzele pe care le determină şi urmările pe
care le au. Astfel, este necesar ca preşcolarii să fie ajutaţi să
pătrundă în tainele naturii pentru a sesiza şi înţelege independent şi
cauzele fenomenelor specifice toamnei.
Am organizat o plimbare în aer liber prin împrejurimile
grădiniţei, iar copiii au fost plăcut impresionaţi de bogăţiile acestui
anotimp şi interesaţi să afle cât mai multe lucruri. Pe parcursul
desfăşurării proiectului vom cunoaşte mai bine fenomenele
caracteristice, bogăţiile toamnei (fructe, legume, flori) şi tóate
frumuseţile acestui anotimp plin de armonie şi culoare, lărginde-le
astfel orizontul intelectual şi dezvoltându-le capacitatea de cercetare.
Să-i ajutăm pe copiii să înţeleagă frumuseţea şi minunăţiile
acestui anotimp!
Proiect de activitate integrată

Data: 09.11.2016
Unitatea: Grădiniţa cu program normal “Luminiţa”, loc. Lumina
Nivelul: I (Grupa mijlocie)
Educatoare: Cucu Maria Loredana
Tema anuală: “Când, cum şi de ce se întâmplă?”
Proiect tematic: “Toamna darnică?”
Tema săptămânii: “Carnavalul fructelor!”
Tema zilei: “Ne jucăm cu Zâna toamna”
Tipul activitaţii: Consolidare de priceperi şi deprinderi - activitate integrată
(ALA, ADE, ADP)
Durata:1 zi
Forma de organizare: În grupuri, individual, frontal
Locul de desfăşurare: Sala de grupă

ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTRGRATE

ADP: ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: ,,Povestea toamnei ”- discuții


libere;
Tranziţii: cântece: ,, A venit pe dealuri, toamna” ,,Spune-mi iubite
copilaş”,,Toamna în vii”.
Rutine: ,,Și la joacă mă comport civilizat” - deprinderi de comportare
civilizată în orice situație, sosirea copiilor, servirea mesei, exersarea unor
deprinderi igienico-sanitare.

ALA I: ACTIVITĂȚI PE CENTRE DE INTERES:


 ARTĂ: ,,Fructele vesele”- aplicație, pictură, desen;
 BIBLIOTECĂ: ,,MĂRUL”;- semne grafice
 ŞTIINŢĂ: „Sortăm fructe”
ADE ( DŞ+DOS):
 ,,În livadă” - joc didactic, activitate matematică;
 ,,Tablou de toamnă” – activitate practică
ALA II:
 ,,ŞTAFETA FRUCTELOR,, - joc de mișcare;
 joc cu text şi cânt “Toamna în vii”
 Scaunele muzicale

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Consolidarea cunoștințelor copiilor referitoare la anotimpul
toamna, dezvoltarea posibilităţilor de comunicare şi relaţionare în vederea
formării unei personalităţi armonioase.

ALA 1. ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES (ALA1)

ARTĂ: ,,FRUCTE VESELE”- aplicație, pictură, desen;


OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
 Să denumească materialele de lucru prezente în coşuleţe;
 Să obțină efecte plastice specifice picturii;
 Să folosească culori adecvate;
 Să personalizeze fructele ;
 Să adopte o poziție corectă a corpului în activități statice, în timpul
mișcării și al efectuării sarcinilor primite pe parcursul activității;
 Să păstreze ordinea şi curăţenia la locul de lucru pe tot parcursul
activităţii;
 Să aprecieze critic lucrarea proprie și pe cele realizate de colegi.
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul,
turul galeriei.
Material didactic: carton colorat, hârtie creponată, ochișori mobili,
bureți, diferite siluete decupate pentru realizarea fructelor , frunze, pastă de
lipit, acuarele, pensule, pahar pentru pictură creioane colorate, carioca, fișe
suport pentru pictură, coșulețe, casetofon, CD.

BIBLIOTECĂ : ,,MĂRUL” – semne grafice


OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
 Să traseze semnele grafice după model;
 Să facă conturul mărului ,apoi să îl coloreze
 Să adopte o poziție corectă a corpului în activități statice, în timpul
mișcării și al efectuării sarcinilor primite pe parcursul activității;
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul.
Material didactic: fise de lucru , carioci , culori.
ŞTIINŢĂ: „Sortăm fructe”
 Să grupeze fructele de toamnă;
 Să aşeze fructele formând perechi;
 Să realizeze din jumătăţi întregul;
 Să coopereze cu colegii.
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul.
Material didactic: joc “Din jumătăţi întregul”, fructe, cutiuţe pentru
sortare, puzzle.
 (ALA II): ,,Ştafeta fructelor,, - joc de mișcare
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să participe la joc respectând regulile acestuia
 Să utilizeze deprinderile motrice însușite în diferite contexte
(săritura pe ambele picioare)
 Să participle cu interes și plăcere la desfășurarea jocului.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, jocul.
Mijloace: costum pară, măr ,prune, fructe (mere, pere, prune), coşuri.

BIBLIOGRAFIE:
 ,,Curriculum pentru ỉnvăţământul preşcolar 3 şi 6/7 ani”
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,2008;
 Dumitru Gherghina, Nicolae Oprescu, Anca Paunescu - Metodica
activităţilor instructiv-educative ỉn ỉnvăţământul preprimar (vol I, II), Editura ,,
DIDACTICA NOVA”, Craiova 2007, 2009;
 Grama F, Pletea M, Culea L, Sesovici A, Ciobotaru A, Spânu C,
Dincă G, Pletea G, Călin E, – “Aplicaţiile noului curriculum pentru
învăţământul preşcolar – ghid pentru cadrele didactice – Vol I, Vol II”, Editura
Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009.
 Georgeta Botez, Dana SolovŞstru, “Atlas cu elemente de limbaj
plastic” îndrumător pentru educatoare, editura Aramis, Bucureşti, 2007.

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE – ACTIVITATE


INTEGRATĂ
DOMENIUL ŞTIINŢE (DŞ) ,,În livadă” joc didactic ;
ŞI DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE (DOS) ,,Tablou de toamnă” -
activitate practică.
SCOPUL:
 Dezvoltarea capacităţii de a efectua operaţii cu grupele de obiecte-
sortare, grupare, comparare, aprecierea cantităţii
 Consolidarea cunoştinţelor despre anotimpul toamna
 Consolidarea abilităţilor de comunicare în cadrul unui grup.

Obiective cognitive şi de limbaj:


 Să formeze grupe de obiecte după un anumit criteriu: formă,
mărime sau culoare;
 Să compare două grupe de obiecte prin apreciere globală;
 Să raporteze numărul la cantitate şi cantitatea la număr;
 Să utilizeze corect, în acţiunile lor, expresiile „mai multe”, „mai
puţine”, „tot atâtea obiecte”
Obiective psiho- motrice:
 Să se grupeze în funcţie de ecusonul primit:
 Să mânuiască materialul primit .
Obiective socio- afective:
 Să coopereze cu colegii la realizarea sarcinilor
SARCINA DIDACTICĂ:
Recunoaşterea cifrelor în limitele 1-5, raportarea numărului la
cantitate, formarea grupelor de obiecte după un anumit criteriu: formă,
mărime sau culoare, exerciţiu cu material individual: realizarea unui
tablou de toamnă din elemente specifice detaşabile.
REGULILE JOCULUI: La numărătoarea „Mere, pere în panere/Şi
gutui amărui ... vino să-mi spui !´, copilul numit vine şi rezolvă sarcina.
Răspunsurile corecte sunt aplaudate . Dacă nu cunoaşte răspunsul corect,
copilul îşi va alege un coleg care doreşte să-l ajute. La fiecare răspuns
corect echipa va primi câte un jeton reprezentativ. În caz contrar nu se va
acorda nici un jeton. Va câştiga echipa care a strâns cele mai multe
jetoane..
ELEMENTE DE JOC: mişcarea, mânuirea materialului, surpriza,
aplauze, versuri mobilizatoare, recompense.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, observaţia, explicația ,
demonstraţia , exercițiu l, învăţarea prin descoperire , problematizarea , munca
în echipă , braistormingul , cubul , turul galeriei .
MATERIALE DIDACTICE: ilustrație adecvată temei, flipchart,
diferite siluete magnetice, cifrele de la 0 la 5 , cuburi , crenguta .
DESFĂŞURAREA JOCULUI:
Copiii trebuie să alcătuiască un tablou de toamnă ”În livadă”cu fundal
potrivit anotimpului alegând elementele potrivite. Ei sunt aşezaţi pe trei grupe :
grupa “Merelor”, a” Perelor” şi a “Prunelor”. La numărătoarea „Mere, pere
în panere/Şi gutui amărui ... vino să-mi spui!´, educatoarea numeşte :
- un copil din grupa „Merelor” care va trebui să aşeze la panou 2 mere
mari de culoare rosu , un alt copil să aşeze 3 mere mari de culoare
verde în pomul de lânga case, un alt copil să aşeze 5 mere mici de
culoare verde;
- un copil din grupa ,,Perelor”sa aşeze 2 pere în pomul de lângă şoricei,
un alt copil să aşeze 3 struguri roşii în viţa de vie , un alt copil să aşeze
4 arici;
- un copil din grupa ,,Prunelor” să aşeze 3 prune în pomul de lângă
cipercuţe , un alt copil să aşeze 4 prune , un alt copil să aşeze 1
strugure verde în viţa de vie
 Un copil din grupa merelor aruncă cubul, recunoaşte cifra căzută şi
trebuie să pună la panou , în partea de sus tot atâtea rândunici ,câte ne-a
arătat cifra;
 Un copil din grupa perelor aruncă cubul, recunoaşte cifra căzută şi
trebuie să pună la panou , tot atâţia melci , câţi ne-a arătat cifra;
 Un copil din grupa prunelor aruncă cubul, recunoaşte cifra căzută şi
trebuie să pună la panou , tot atâtea pisicute , câte ne-a arătat cifra;

Variantă:
În a doua parte a jocului un membru de la fiecare echipă va
răspunde la întrebarea:”În care grupă sunt mai multe elemente, mai
puţine sau tot atâtea elemente din grupele pe care le-am format în prima
parte a jocului?”
Copiii vor face aprecierea globală a cantităţii grupelor
corespunzătoare de obiecte.
Variantă:
Copiii vor primi un cub pe care este scris verbul caracteristic şi
sarcina, Un copil din fiecare grupă va arunca cubul, iar altul din aceeaşi
grupă va da răspunsul:
1.DESCRIE - „Spune ce ştii despre pară/măr?”
2.COMPARĂ - „Spune de ce nu seamănă mărul cu para?”
3.ASOCIAZĂ- „Spune ce simţi când mănânci un măr?”
4.ANALIZEAZĂ -„Spune cum putem mânca fructele?”
5.APLICĂ -„Alege piesa geometrică asemănătoare unui măr”
6.ARGUMENTEAZĂ- „Spune de ce este bine să mâncăm fructe?”.
Răspunsurile corecte vor fi apreciate cu aplauze şi cu jetoane
În încheierea jocului, educatoarea propune copiilor interpretarea
cântecului „Toamna în vii” efectuând jocuri de mişcare.
FORME DE ORGANIZARE : Frontal, individual, pe grupuri
EVALUAREA : Continuu - formativă, observarea comportamentului
copiilor, orală, aprecieri privind corectitudinea răspunsurilor copiilor.
DURATA : 25 min-30 min.
BIBLIOGRAFIE:
1. „Aplicarea noului curriculum pentru educaţia timpurie-o
provocare?”- Ed. Diana;
2. Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), MECI,
2008;
3. Florica Mitu, Ștefania Antonovici, Metodica activităților de
educare a limbajului în învățământul preșcolar, ed. Humanitas
Educațional,2005
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE (DOS) ,,Tablou de toamnă”, - activitate
practică.
SCOPUL ACTIVITĂŢII: stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin
desen , cultivarea dragostei pentru frumos.
Obiective cognitive şi de limbaj:
 Să creeze o armonie a spaţiului plastic elaborat;
 Să verbalizeze acţiunile întreprinse, utilizând un limbaj adecvat.

Obiective psiho- motrice:


 Să adopte o poziţie corectă la masa de lucru;
 Să execute exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii;
 Să lipească pe siluetele realizate elementele necesare pentru ,,a-i da
viaţă”;
Obiective socio- afective:
 Să manifeste interes pentru realizarea temei propuse.
 Să analizeze lucrările proprii și ale colegilor.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstratia, exerciţiul,
observația
Mijloace de învãţãmânt: carton , siluete din polistiren, carioca ,
creioane colorate , figurine , coli colorate , lipici , modelul
educatoarei, recompense.
RESURSE TEMPORALE: 20-25 minute
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
1. Georgeta Botez, Dana Solovăstru, Atlas cu elemente de limbaj
plastic, Editura Aramis, 2007;
2. MEdC, (2000) Programa activitãţilor instructiv-educative în
grãdiniţa de copii, V & Integral;
3. Petricică, M. , Petre, M. (1977) Metodica predării activităţilor
manuale în grădiniţa de copii, E.D.P., Bucureşti

SCENARIUL ZILEI
Este o zi deosebită. Sala de grupă este pregătită să-şi primească oaspeţii de
soi. Aceştia nu sunt alţii decât copiii grupei mijlocii, care s-au îmbrăcat frumos
şi au venit la grădiniţă curioşi să vadă ce surprize le mai oferă această zi.
Ziua debutează cu întâlnirea de dimineață .Toți copiii vor primi cate un
stimulent in piept la intrarea in sala de grupa ( măr , pară , prună) şi şorţuleţe.
1.SALUTUL :
Buna dimineata, dragi copii,
În grădina toamnei începe o nouã zi,
Cu toţii să ne prezentăm,
Cu drag să ne salutăm,
În semicerc să ne aşezăm!
Astazi sunteti ,,Fructe de toamna”. Vă propun să vă salutați, in funcție de
stimulentul pe care il aveti in piept. Educatoarea salută primul copil: “Bună
dimineața, măr Andrei”. Copilul care a fost salutat se va adresa următorului
copil cu aceeași formulă , dar respectand stimulentul din pieptul copilului ce va
urma a fi salutat
2. PREZENȚA:
După ce ne-am adunat
Şi frumos ne-am salutat
Colegii ne-am inatlnit
Cine oare n-a venit ?
“Câte fructe sunt azi la gradiniță?”, „Cine lipsește azi?’’un copil va veni în faţă
să scoată pozele celor care lipsesc.
3.CALENDARUL NATURII: pentru a completa calendarul naturii se
va purta o scurtă convorbire cu preşcolarii:
”- Când aţi venit la grădiniţă aţi privit cerul?
- Ce culoare avea ?
- Erau nori ?
- Era frig ?
- Bătea vântul ? ”
Pentru a așeza la “Calendarul naturii” jetoanele corespunzătoare referitoare la
anotimp, se va preciza ziua, data și luna în care ne aflăm. ). Copiii sunt invitați la
activitatea de grup. Copiii observă un scăunel în sala de grupă(„Scăunelul
povestitorului”). Copilul chemat sa stea pe scaunel va răspunde la întrebarea :
„De ce iti place toamna?” . Apoi, doi copii vor povesti o întâmplare deosebită
petrecută ieri (împărtăşirea cu ceilalţi).
4. NOUTATEA ZILEI: educatoare anunţă ştirea zilei ,,ASTĂZI AVEM
MUSAFIRI”. Se va face cu ajutorul elementului surpriza –,,Greieraşul Lulu”.
Educatoarea: -Ia priviţi copii, azi avem un oaspete. Cine este el oare?
Copiii: - Este un greieras.
Educatoarea: - Haideţi să îl salutăm cum se cuvine: „Bună dimineaţa,
Greierasule LULU!”
- Greieraşul va fi salutat in cor -

Greierasul plânge:„Greieraşu-i supărat / S-ancurcat la numărat, /


Prietenii au râs de el/Şi l-au lăsat singurel./Hai copiii să-l ajutăm /Să numere să-l
învăţăm/Apoi îl vom bucura/Prieteni îi vom desena”.
Educatoarea: - Să-l invităm pe greieraşul LULU alături de noi.
„Întâlnirea de dimineaţă” se va încheia prin intermediul unor versuri
sugestive.
Dacă vreau să cresc voinic,
Fac gimnastică de mic.
Merg in pas alergator,
Sar apoi într-un picior.
Mă opresc,respir,uşor,
Întind braţele şi zbor.
Mamei să-i fiu de-ajutor
Bat apoi acest covor.
Mă opresc, respir usor,
Întind braţele şi zbor.
Toata lumea e a mea
Când m-aşez jos la podea.
Ăsta-i doar un început.
Ia priviţi cât am crescut!

În cadrul ACTIVITĂŢILOR LIBER ALESE copiii vor lucra pe centre


astfel:
 La ARTĂ copiii vor realiza ,,Albumul de toamnă”;
 La BIBLIOTECĂ vor face ,,cercul”
 La ŞTIINŢE se vor juca cu fructele.
TRANZITII : ,,Bat din palme : clap , clap , clap
Din picioare : trap , trap , trap
Ne-nvartim , ne rasucim,
Si la centre noi pornim!
După intuirea materialelor propuse pentru jocuri, le stârnesc curiozitatea copiilor
şi fac precizarea că au libertatea de a-şi alege partenerii de joc.
Urmaresc cu tact ca fiecare grup să conţină şi copii cu deprinderi formate –
experţii, dar si copii – novici (care nu au deprinderi destul de bine formate şi
care să permită efectuarea sarcinilor de lucru fără sprijin evident din partea
educatoarei).
Le reamintesc algoritmul desfăşurării jocurilor urmărind repartizarea
sarcinilor, cooperarea în timpul lucrului, păstrarea ordinii, finalizarea lucrărilor.
Precizez câteva reguli de comportare, iar după aceea copiii se îndreaptă spre
aria de stimulare dorită, eu urmărind interesul şi modul cum îşi aleg partenerii de
joc, cum colaborează între ei.
După îndeplinirea sarcinilor de la sectoare , vom trece prin rutinele zilei
precum spălatul pe mâini care este foarte important pentru îndepărtarea
microbilor , cu ajutorul cântecelului:
• ,,Rândul iute să-l formăm...repede,
Lângă ușă ne-așezăm...repede,
Și cuminți să așteptăm,
Către baie să plecăm
Către baie să plecăm...repede”
(pe linia melodică ,,Daca vesel se traiește”).
 Îmi ud mâinile cu apă
Iau puţin săpun şi apoi
Îl pun iarăşi înapoi
Mâinile le spăl îndată
Câte una şi-amândoua
În chiuvetă parcă plouă
Picături adevarate
Peste mâinile curate . (LA BAIE)
Trecerea spre activitățile experiențiale se realizează cu ajutorul
cantecului ,,A venit pe dealuri Toamna”Anunț copiii că vom juca un jocul „În
livadă”. Le voi explica regulile jocului, voi executa jocul demonstrativ, voi
prezenta jocul de probă cu cele două variante, astfel vom realiza un tablou,
copiii urmând să aplice pe flipchart siluetele magnetice. Trecerea la
următoarea activitate se va realiza prin cântecul „Toamna în vii” .
În cadrul activității practice copiii vor realiza un tablou de toamnă”
Ziua se va încheia cu un joc de mişcare numit ,,Traseul fructelor . Copiii
sunt împărţiţi în 3 echipe, egale ca număr, aşezate pe şiruri, in spatele liniei de
plecare pe care se asaza cate un platou cu mere, pere, prune La o distanta de
8—10 m se plasează de asemenea cate un cos gol pentru fiecare echipa.
La semnalul educatoarei, primul copil ia un măr din coş şi aleargă spre coşul
gol unde îl depune. După ce a lăsat mărul revine la loc, îl atinge pe următorul
care execută acelaşi lucru s.a.m.d.
Echipa care termina prima transportarea fructelor este declarată caştigătoare.
Activitatea se încheie cu cântecul “Toamna în vii”
Copiii vor fi apreciaţi şi primesc recompense.

S-ar putea să vă placă și