Sunteți pe pagina 1din 1

Avizat,

Director

Domnule Inspector Şcolar General,

Subsemnatul(a), ____________________________________, cadru didactic

titular(ă) la unitatea şcolară _________________________________________________

___________________ pe postul/catedra de ___________________________________,

vă rog să-mi aprobaţi concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului mic începând cu

data de _______________ până la _____________.

Anexez copie de pe certificatul de naştere al copilului.

Data, Semnătura

Domnului Inspector Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa