Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ: Liceul Ion Heliade Radulescu

Disciplina: Limba franceză


Clasa: a XII-a, L2 Avizat,
Nr. de ore/săptămână: 2ore Director
Profesor: Ispas Raluca

Avizat,
Resp. Comisie

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul I -18 săptămâni
Semestrul al II-lea - 15 săptămâni (inclusiv săptămâna „Şcoala altfel”)
Total: 33 săptămâni

NR. CONŢINUTURI ALE COMPETENŢE VIZATE NR. SĂPT. OBS.


CRT. UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE ORE

1. Faisons connaissance
1.1 Selectarea, din texte orale 6 S1
Tema: Viaţa şcolară – şi/sau scrise referitoare la S2
perspective de început pt. domeniul de specializare, de S3
maximizarea reuşitei în informaţii şi opinii relevante
domeniul formării personale pentru a rezolva o sarcină de
lucru
Acte de vorbire:
a exprima un punct de vedere 1.2 Discriminarea între
personal informaţii factuale şi opinii, în
mesaje orale şi/sau scrise
Elemente de construcţie a
comunicării:
timpurile verbale, articolul,
pronumele...

UNITE 1- NATURE ET 1.1 Selectarea, din texte orale


2. ENVIRONNEMENT şi/sau scrise referitoare la
domeniul de specializare, de
Tema: - Relaţii între informaţii şi opinii relevante 6 S4
tineri (munca în echipă, pentru a rezolva o sarcină de S5
participarea la proiecte de lucru S6
cooperare educativă)

Acte de vorbire: 2.3 Transmiterea, în limbaj clar


A solicita şi a oferi şi precis, oral şi / sau în scris, de
informaţii cu caracter general informaţii corecte vizând aspecte
din domeniul de specializare
Elemente de construcţie a
comunicării: exprimarea
conditiei

UNITE 2-LA
3. GASTRONOMIE 1.1 Selectarea, din texte orale 6 S7
şi/sau scrise referitoare la S8
Tema: -- Universul domeniul de specializare, S9
profesiilor şi al meseriilor - de informaţii şi opinii
aspecte relevante, meserii de relevante pentru a
Acte de vorbire: rezolva o sarcină de lucru
A solicita, a da explicaţii /
lămuriri in cadrul unei
interacţiuni orale sau scrise 3.2 Redactarea de texte
funcţionale pe diferite teme,
adresate anumitor destinatari în
Elemente de construcţie a diferite scopuri de comunicare
comunicării: conditionalul, (pentru a exprima intenţii, a
infinitivul trecut... obţine ceva, a informa, a
convinge, a invita, a refuza etc.)
UNITE3: Spectacle et
4. musique 1.2 Iniţierea de acţiuni 8 S10
adecvate pentru S11
Tema: - Relaţii între confirmarea sau S12
tineri (munca în echipă, clarificarea sensului S13
participarea la proiecte de mesajului
cooperare educativă)
2.2 Prezentarea unui monolog pe
Acte de vorbire: temă dată, structurat, susţinut de
A da instrucţiuni, indicaţii exemple din viaţa personală sau
din alte surse
Elem. de construcţie a
comunicării: 3.2 Redactarea de texte
Conditionalul trecut, funcţionale pe diferite teme,
gerunziul adresate anumitor destinatari în
diferite scopuri de comunicare
(pentru a exprima intenţii, a
obţine ceva, a informa, a
convinge, a invita, a refuza etc.)

Recapitulare 1.1 Selectarea, din texte orale 4 S14


şi/sau scrise referitoare la S15
domeniul de specializare, de
informaţii şi opinii relevante
pentru a rezolva o sarcină de
lucru
1.2 Discriminarea între
informaţii factuale şi opinii, în
mesaje orale şi/sau scrise

4.3 Transferul informaţiilor


factuale din texte de informare
generală în diverse forme de
prezentare
5. UNITE 4: PRESSE ET
MEDIAS 1.1 Selectarea, din texte orale 6 S16
Tema: - Mijloacele şi/sau scrise referitoare la S17
moderne de comunicare în domeniul de specializare, de S18
masă informaţii şi opinii relevante
pentru a rezolva o sarcină de
Acte de vorbire: lucru
A solicita şi a oferi
informaţii cu caracter general 1.2 Discriminarea între
informaţii factuale şi opinii, în
Elemente de construcţie a mesaje orale şi/sau scrise
comunicării: discursul
direct/indirect 4.3 Transferul informaţiilor
factuale din texte de informare
generală în diverse forme de
prezentare
UNITE 5: GESTES ET
6. POSTURES 1.1 Selectarea, din texte orale S19
Tema: - Pregătirea şi/sau scrise referitoare la 8 S20
tinerilor pentru viaţa activă domeniul de specializare, de S21
informaţii şi opinii relevante S22
Acte de vorbire: pentru a rezolva o sarcină de
A vorbi despre sine. lucru

Elemente de construcţie a 2.3 Transmiterea, în limbaj clar


comunicării: gerunziul... şi precis, oral şi / sau în scris, de
informaţii corecte vizând aspecte
din domeniul de specializare
7. UNITE 6: Sentiments et
emotions 1.1 Selectarea, din texte orale 6-10 aprilie
Tema: Aspecte ale vietii şi/sau scrise referitoare la 8 S23 2015 (Scoala
domeniul de specializare, de S24 altfel)
Acte de vorbire: informaţii şi opinii relevante S25
A exprima atitudini pentru a rezolva o sarcină de S26
emoţionale (nerăbdarea, lucru
regretul, neliniştea)
2.3 Transmiterea, în limbaj clar
Elem. de construcţie a şi precis, oral şi / sau în scris, de
comunicării: informaţii corecte vizând aspecte
Conjunctivul,exprimarea din domeniul de specializare
consecintei
8. UNITE 7: Arts et 1.1 Selectarea, din texte orale
litterature şi/sau scrise referitoare la
domeniul de specializare, de 6 S28
Tema: Personalităţi din informaţii şi opinii relevante S29
sfera artistică / ştiinţifică, pentru a rezolva o sarcină de S30
realizări tehnologice lucru
marcante în spaţiul francofon
2.2 Prezentarea unui monolog pe
Acte de vorbire: temă dată, structurat, susţinut de
A relata un eveniment / o exemple din viaţa personală sau
suită de evenimente din alte surse

Elemente de construcţie a 3.1 Realizarea unui interviu


comunicării: conjunctiv structurat pe baza unui
trecut,concesia chestionar deja elaborat,
adăugând câteva întrebări
spontane
9. UNITE 8: LES JEUNES
1.1 Selectarea, din texte orale 6 S31
Tema: Universul profesiilor şi/sau scrise referitoare la S32
şi al meseriilor domeniul de specializare, de S33
informaţii şi opinii relevante
Acte de vorbire: pentru a rezolva o sarcină de
A exprima intenţii şi lucru
obiective legate de
dezvoltarea personală 1.2 Discriminarea între
informaţii factuale şi opinii, în
Elem. de construcţie a mesaje orale şi/sau scrise
comunicării
Eprimarea scopului,discursul 4.3 Transferul informaţiilor
indirect liber factuale din texte de informare
generală în diverse forme de
prezentare

10. 1.1 Selectarea, din texte orale 6 S34


Recapitulare şi/sau scrise referitoare la S35
Test final domeniul de specializare, de S36
informaţii şi opinii relevante
pentru a rezolva o sarcină de
lucru
1.2 Discriminarea între
informaţii factuale şi opinii, în
mesaje orale şi/sau scrise

4.3 Transferul informaţiilor


factuale din texte de informare
generală în diverse forme de
prezentare

S-ar putea să vă placă și