Sunteți pe pagina 1din 1

Funcțiunile estetice în arhitectură

Fără a fi vreun teoretician, eu văd 3 direcții prin care estetica îndeplinește funcțiuni în
arhitectură:

1. Stabilirea unei armonii estetice între proprietar/utilizator și clădire


2. Transmiterea unui mesaj de la proprietar/utilizator către vecinătăți și comunitate
3. O declarație a arhitectului

Să vedem cum acționează toate aceste funcțiuni pe un exemplu literal, Legenda Meșterului
Manole:

 Negru Vodă, ca beneficiar, cere cea mai frumoasă biserică


 Manole, ca arhitect, vrea să construiască cea mai frumoasă biserică. El își dorește însă să
construiască biserici tot mai frumoase.
 Biserica, loc de cult, este cadrul care accentuează sentimentele credincioșilor de dragoste,
credință și umilință, clădirea fiind un simbol al divinității, al clerului și al laudei ctitorului.

Și o casă, orice casă, are, după limitele și posibilitățile tuturor, mesaje și funcțiuni estetice:

 Pe proprietar îl ajută să se simtă bine în casa pe care și-a construit-o


 Comunitatea admiră/invidiază statutul proprietarului, căruia i se confirmă locul în
comunitate
 Arhitectul/constructorul își arată măiestria

Toate acestea funcționează chiar și în cadrul unei arhitecturi tradiționale sau vernaculare.
Proprietarul comandă casă în acord cu principiile estetice ale comunității, cu aspirațiile sale. Există
case de oameni gospodari, sau de parveniți. Casa într-un sat reflectă statutul proprietarului: țăran,
boier, țăran înstărit, învățător, popă, sau primar. Prin arhitectura populară, fiecare aderă la valorile
comunității. Schimbările sunt mici, chiar de la o generație la alta, inovațiile tehnice, la fel, mici.