Sunteți pe pagina 1din 10

Afaceri Europene și Management de Programe

Facultatea de Studii Europene


Cluj-Napoca

Construirea și dotarea unei grădinițe cu


program prelungit în satul Muntele Rece,
comuna Măguri Răcătău, județul Cluj

Realizat de: Profesor coordonator:

Bălănică Alina-Mihaela Kerekes Adelhaida


Burlacu Alexandru
Cherecheș Raluca-Maria
Blîndu Alexandra

2017

1
Afaceri Europene și Management de Programe
Facultatea de Studii Europene
Cluj-Napoca

Construirea și dotarea unei grădinițe cu program prelungit în


satul Muntele Rece, comuna Măguri Răcătău, județul Cluj
I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT:

1. Regiunea NORD-VEST

2. Titlul proiectului Construirea si dotarea unei gradinite cu


program prelungit in satul Muntele Rece,
comuna Maguri Racatau, judetul Cluj
3. Domeniul acoperit de proiect Învățământ preșcolar

4. Localizarea proiectului Localitatea Muntele Rece, comuna Măguri


Răcătău, județul Cluj
5. Anul depunerii cererii de finanțare 2021
(când estimați că finalizați proiectul)
6. Durata proiectului 36 luni

7. Beneficiarii proiectului/Parteneri Copiii cu o vârstă de maximum 6 ani din


localitatea Muntele Rece, comuna Măguri
Răcătău, județul Cluj și părinții acestora
totodată
8. Entitatea responsabilă cu implementarea
proiectului Primăria comunei Măguri Răcătău

II. DESCRIEREA PROIECTULUI

In lipsa unei gradinite in sat, acestia sunt nevoiti sa mearga in fiecare dimineata la
gradinita din satul cel mai apropiat, in Maguri Racatau. Acestia fie merg cu masina pusa la
dispozitie de primarie destinata transportului de elevi, fie merg pe jos in lipsa acesteia in caz de
defectiuni. Mentionam ca drumul de munte accidentat impune probleme din acest punct de
vedere, fiind imposibil unui copil cu varsta de maximum 6 ani sa parcurga singur acest drum sau

2
Afaceri Europene și Management de Programe
Facultatea de Studii Europene
Cluj-Napoca

chiar insotit. Deseori, acestia ajung sa nu participe la cursurile prescolare de la gradinita datorita
imposibilitatii de a ajunge. Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt parintii copiilor. Acestia sunt
nevoiti fie sa isi duca copiii la gradinita in satele apropiate sau deseori se afla in imposibilitatea
de a-i duce pe acestia la gradinita si le este mult mai greu sa isi gaseasca locuri de munca
accesibile din punct de vedere a programului care sa le permita sa isi ia/duca copiii la gradinita.
Ca dovada sta de altfel in acest sens rata crescuta a somajului in zona.

Astfel, pentru a asigura rezolvarea acestei probleme cu care societatea localitatii Muntele
Rece se confrunta in momentul de fata, Primaria comunei Maguri racatau isi propune sa acceseze
fonduri nerambursabile pnetru construirea cladirii unei gradinite in localitatea Muntele Rece,
dotarea cladirii cu echipamentele, mobilierul si accesoriile necesare dar si asigurarea
demersurilor necesare pentru asigurarea demararii activitatii gradinitei (ex: obtinerea tuturor
avizelor necesare, angajarea de personal, publicitate si informare, colectare si inscriere copii in
programul de invatamnt prescolar care va fi derulat in cadrul gradinitei).

1. Obiectivele proiectului OBIECTIV GENRAL: Oferirea unui cadru educational eficient si accesibil
copiilor cu varsta de maximum 6 ani din satul Muntele Rece, comuna
Maguri Racatau, judetul Cluj prin construirea unei grădinițe cu program
prelungit;
OBIECTIVE SPECIFICE:

OS.1. Construcția și dotarea clădirii grădiniței conform


standardelor impuse la nivel national de legea educației;

OS.2. Înscrierea a minimum 10 copii în programul de


învățământ în primul an de funcționare a grădiniței;

OS.3. Scaderea ratei somajului in randul persoanelor rezidente


in zona comunei Maguri Racatau cu 5% față de eșantioanul
identificat la momentul de față;

3
Afaceri Europene și Management de Programe
Facultatea de Studii Europene
Cluj-Napoca

2. Zonele țintă și/sau Copiii de maximum 6 ani din localitatea Muntele Rece, comuna Măguri
grupurile țintă Răcătău, județul Cluj

3. Principalele activități din 0. Managementul proiectului


proiect
0.1. Formarea echipei de management de proiect
0.2. Pregatirea cererii de finantare
1. Derularea procedurilor de achizitie
1.1. Achizitia echipamentelor, a mobilierului și a accesoriilor
1.2. Achiziția serviciilor de audit financiar
1.3. Achiziția serviciilor de publicitate și informare
obligatorie
2. Obținerea autorizațiilor și a avizelor necesare
2.1. Obținere autorizație de construcție
2.2. Obținere avize de funcționare a instituției de învățământ
3. Achiziția serviciilor de construcție și executarea lucrărilor de
construcție
3.1. Achiziția serviciilor de construcție a clădirii grădiniței
3.2. Executarea lucrărilor de construcție
4. Livrarea echipamentelor si mobilierului
4.1. Livrarea mobilierului
4.2. Livrarea echipamentului
4.3. Livrarea accesoriilor
5. Angajarea personalului
5.1. Derularea procedurilor de selecție
5.2. Angajare propriu-zisă a angajaților (1 educatoare, 1
director grădiniță, 1 secretară, 1 muncitor necalificat)
6. Activitatea de informare și publicitate obligatoie

4
Afaceri Europene și Management de Programe
Facultatea de Studii Europene
Cluj-Napoca

6.1. Anunț în ziar la început de proiect


6.2. Anunț în ziar la final de proiect
6.3. Panou informativ temporar
6.4. Autocolante
6.5. Panou informativ definitiv
7. Activitatea de audit
8. Colectare dosare de înscriere copii
9. Inaugurarea gradinitei

4. Justificarea proiectului: Localitatea Muntele Rece este localizata intr-o zona muntoasa a
nevoi identificate în judetului Cluj fiind localitate apartinatoare a comunei Maguri Racatau.
Regiune/localitate Comuna este una vestita ca fiind un obiectiv turistic si este vizitat anual
de un numar mare de turisti. Totusi, comuna se confrunta cu probleme
la nivel social, probleme precum infrastructură slab dezvoltată, venituri
mici ale locuitorilor si implicit un nivel scazut de trai, procent mare al
somajului in randul populatiei rezidente, rata mare de abandon scolar,
etc. O parte din aceste problem cu care comuna si implicit localitatea
Muntele Rece se confrunta se datoreaza lipsei de infrastructura
educationala in localitatile apartinatoare ale comunei Maguri Racatau.
Singuar gradinita si scoala din comuna se afla in localitatea Maguri
Racatau, toti copiii din comuna fiind astfel nevoiti sa mearga la scoala
din aceasta localitate indiferent de provenienta acestora. Acesti factori
sunt unii care au dus de-a lungul timpului la deficient de frecventare a
cursurilor prescolare de catre copiii de până în maximum 6 ani dar si a
unei rate crescute de somaj in randul femeilor rezindente. Zona
muntoasa și accidentata a facut de-a lungul timpului greu si uneori
imposibil (pe timp de iarna) accesul copiilor la institutiile de invatamant
prescolar. Luand in considerare varsta frageda a copiilor parinti au ales
de cele mai multe ori sa nu trimita copiii la gradinite in conditii dificile
de transport. De asemenea, fiind nevoiti sa isi duca copiii zi de zi la
gradinita din localitatea invecinata parintii (de obicei mamele copiilor)
s-au aflat in imposibilitatea de a gasi un loc de munca flexibil care sa le

5
Afaceri Europene și Management de Programe
Facultatea de Studii Europene
Cluj-Napoca

ofere posibilitatea de a-si duce copiii in fiecare dimineata la gradinita și


de a-I lua de la gradinita in fiecare dupa-masa. Acesti factori au dus de-
a lungul timpului la mentinerea problemelor de ordin social la nivel de
comuna Maguri Racatau. Prin prezentul proiect se propune construirea
unei gradinite cu program prelungit in localitatea Muntele Rece pentru
a oferi posibilitatea copiilor de pana in 6 ani de a avea acces mai facil la
cursurile prescolare, dar si pentru parinti, care sa aiba deschidere mai
mare la angajare si scaderea ratei soamjului prin crearea a 4 locuri de
munca pentru asigurarea desfasurarii activitatii educationale a
gradinitei.

6
Afaceri Europene și Management de Programe
Facultatea de Studii Europene
Cluj-Napoca

Diagrama Gantt:
Nr. Activitate Anul 1 – implementare Anul 2 – implementare Anul 3 – implementare
Crt.
0. Managementul
proiectului
0.1. Formarea echipei de
management de proiect
0.2. Asigurarea
managementului
proiectului
1. Derularea procedurilor de
achizitie

1.1. Procedura de achiziţie a


echipamentelor,
mobilierului și accesoriilor
1.2. Procedura de achiziţie a
serviciilor de audit
1.3. Procedura de achiziţie a
serviciilor de informare și
publicitate obligatorie
2. Obținerea autorizațiilor și
a avizelor necesare

7
Afaceri Europene și Management de Programe
Facultatea de Studii Europene
Cluj-Napoca

2.1. Obținere autorizație de


construcție
2.2. Obținere avize de
funcționare a instituției de
învățământ

3. Achiziția serviciilor de
construcție și executarea
lucrărilor de construcție
3.1. Achiziția serviciilor de
construcție a clădirii
grădiniței
3.2. Executarea lucrărilor de
construcție
4. Livrarea echipamentelor si
mobilierului
4.1. Livrarea mobilierului
4.2. Livrarea echipamentului
4.3. Livrarea accesoriilor
5. Angajarea personalului
5.1. Derularea procedurilor de
selecție
5.2. Angajare propriu-zisă a
angajaților (1 educatoare,
1 director grădiniță, 1

8
Afaceri Europene și Management de Programe
Facultatea de Studii Europene
Cluj-Napoca

secretară, 1 muncitor
necalificat)
6. Activitatea de informare și
publicitate obligatorie
6.1. Publicarea unui anunț în
ziar la început de proiect
6.2. Publicarea unui anunț în
ziar la final de proiect
6.3. Panou informativ
temporar
6.4. Autocolante
6.5. Panou informativ definitiv
7. Activitatea de audit
8. Colectare dosare de
înscriere copii
9. Inaugurarea gradinitei

9
Afaceri Europene și Management de Programe
Facultatea de Studii Europene
Cluj-Napoca

III. STADIUL PROIECTULUI

1. Stadiul pregătirii proiectului (numai proiectele cu


studiu de fezabilitate existent sau proiecte tehnice
elaborate). Prezentați în anexă documnetația

IV. COSTUL PROIECTULUI ȘI PLANUL FINANCIAR

1. Estimați costul total al proiectului din care:


- Fonduri europene nerambursabile
- Fonduri pt cofinanțare și sursa cofinanțării

10