Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza comparative a notiunii de consummator prin prisma a 5 directive europene.

DIRECTIVA CONSILIULUI din 24 septembrie 1990 privind indicarea valorii nutritive pe


etichetele produselor alimentare.

.Consumator – orice persoana fizică care intenționează să comande sau să procure orice comandă și îi
sunt garantate drepturile la etichetarea nutrițională a produselor alimentare pentru a face o alegere mai
corectă.
DIRECTIVA 2001/95/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 3
decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor

.Consumator – orice persoană fizică care se bucură de protecție privind siguranţa produselor introduse pe
piață.
DIRECTIVA 1999/44/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 mai
1999privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe

.Consumator - orice persoană fizică care, în contractele cu vânzătorul are dreptul ca ulteriorul să-i
livreze bunuri conforme cu contractul de vânzare.

DIRECTIVA 2000/31/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUIdin 8 iunie


2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale
comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic)

. Consumator – orice persoană fizică careia îi este garantat dreptul de acces ușor, direct și permanent cel
puțin la informații ce țin de:
(a) Numele furnizorului de servicii;

(b) Adresa geografică la care este stabilit furnizorul de servicii;

(c) coordonatele furnizorului de servicii, inclusiv adresa de poștă electronică la care poate fi contactat
rapid și să se comunice cu el în mod direct și eficient;

(d) în cazul în care furnizorul de servicii este înregistrat într-un registru de comerț sau un registru
public similar, registrul de comerț în care furnizorul de servicii este înregistrat și numărul de
înregistrare sau mijlocul echivalent de identificare din acel registru;

(e) în cazul în care activitatea este supusă unui regim de autorizare, coordonatele autorității de
supraveghere pertinente;

( în ceea ce privește profesiile reglementate:


f
— orice organism profesional sau instituție similară la care furnizorul este înregistrat;
)
— titlul profesional și statul membru în care este acordat;

— o referire la normele profesionale aplicabile în statul membru de stabilire și la mijloacele de a le


accesa;
DIRECTIVA 2002/65/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUIdin
23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum

.Consumator – orice persoană fizică căreia îi este garantat un nivel ridicat de protecție, privind libera
circulație a serviciilor financiare în contractele la distanță, precum și posibilitățile de contestație și de
reparație, în vederea soluționării posibilelor dispute dintre furnizori și consumatori, prin utilizarea
procedurilor existente, după caz.