Sunteți pe pagina 1din 1

In atentia conducerii ……………………

Subsemnatul ……………………………., avand functia de Agent de Vanzari , departament


Comercial Regiunea N-V, va rog sa binevoiti a imi aproba efectuarea:

o Concediu pentru nasterea copilului

Din data 11.03.2019 pana la data 29.03.2019 , reprezentand un numar de 15 zile lucratoare
(luni – vineri).

Semnatura Data
08.03.2019

Aprobat,

Manager direct: …………………………………………….


Semnatura: