Sunteți pe pagina 1din 1

Notă informativă

Plan de acțiuni
Campania,,Vreau să devin Pedagog"

În instituția noastră a demarat campania ,,Vreau să devin Pedagog” cu scopul:

 mobilizarea opiniei publice în vederea îmbunătățirii imaginii cadrului didactic,


 promovarea bunelor practici educaționale și motivarea tinerilor pentru cariera
pedagogică.

Corpul profesoral a întocmit un plan de acțiuni pentru promovarea campaniei anunțate ce


include diverse activități/ acțiuni:

Nr Conținutul acțiunii Responsabil


1. Masă rotundă cu elevii clasei a IX-a ,,A fi Dir.adj
Pedagog...e o artă” Dirigintele
2. Discuții în cadrul managementului clasei ,,Profilul Dir.adj
profesorului de calitate. Profilul elevului de Diriginții
succes”
3. Concursul tematic de creație ( eseu, spot video) Dir.adj
,,De ce vreau să devin pedagog” Elevii
4. Concurs pentru cadre didactice ,, Mândru să fiu Dir.adj.
pedagog” Cadrele didactice