Sunteți pe pagina 1din 3

Conform OUG nr.

24/2012 pentru modificarea Codului fiscal,


începând cu 01.07.2012, costurile cu autoturismele de persoane,
cu masa până la 3500 KG, cu până la 9 pasageri, ce nu sunt
utilizate în mod exclusiv în activităţi economice, sunt deductibile
în procent de 50%.

De aici, rezultă trei situaţii:

a) costurile cu autoturismele ce sunt utilizate în activit ăţi


exclusiv economice sau în excepţiile prevăzute de legiuitor
(agenţi vânzări, agenţi achiziţii, intervenţii la clienţi, pază şi
protecţie, curierat, servicii cu plată, închiriere la terţi şi taxi
etc.) sunt total deductibile, la calculul impozitului pe profit;

b) când autoturismul este utilizat şi în activităţi economice, dar


şi în alte scopuri, deducerea costurilor, la calculul impozitului pe
profit, este în procent de 50%;

c) când autoturismele nu sunt utilizate în scopul realizării de


venituri impozabile, costurile sunt integral nedeductibile.

La ce costuri se referă legiuitorul ?

Legiuitorul a detaliat că se referă la costurile directe cu


autoturismul, cum sunt: combustibili, lubrifianţi, piese de
schimb, reparaţii, revizii, asigurări, chirii, dar şi la roviniete,
impozite locale, dobânzi şi comisioane, diferenţe de curs, dacă
sunt aferente acestor autoturisme.

În costuri intră şi partea de TVA nedeductibilă aferentă


achiziţiilor/costurilor, anterior aplicării procentului de 50%,
deducerea la calculul impozitului pe profit, având în vedere
prevederi similare de deducere limitată la 50% şi pentru TVA.

Face excepţie de la deducerea la 50% cheltuiala cu amortizarea


autoturismului, ce rămâne deductibilă conform reglementărilor
generale, aplicabile pentru amortizare.

Ce se înţelege prin utilizare în mod exclusiv economic?


Legiuitorul stabileşte că se va înţelege prin folosinţă în mod
exclusiv economic utilizarea la deplasările către clienţi sau
furnizori în ţară şi în străinătate, deplasări în locaţii unde se afl ă
puncte de lucru ale entităţii economice, deplasări la bancă,
vamă, autorităţi fiscale, deplasarea la poştă, utilizarea
autovehiculului de persoane cu atribuţii de conducere în
exercitarea activităţii, deplasări pentru intervenţii.

Deoarece legiutorul a stabilit că exemplele de mai sus nu sunt


limitative, putem afirma că utilizarea autovehiculului este în
mod exclusiv economic dacă se utilizează pentru activitatea
respectivului operator economic, iar, în lipsa utilizării
autoturismului, activitatea acestuia fie nu se realizeaz ă, fie este
afectată.

Cum se justifică utilizarea exclusiv economică?

Justificarea utilizării în scopuri economice se face pe baza


documentelor justificative pentru diferitele tipuri de cheltuieli,
înregistrate după natura acestora, iar pentru costurile cu
combustibilii, justificarea deducerii se realizează prin
întocmirea foilor de parcurs.

Foile de parcurs trebuie să conţină minimum următoarele


informaţii:

- categoria de vehicul utilizat;

- scopul şi locul deplasării;

- numărul de kilometri parcurşi;

- norma proprie de consum de carburant pe kilometru parcurs.

Ce act normativ reglementează completarea şi formatul foilor de


parcurs ?

Foaia de parcurs nu este reglementată în mod special de OMFP


nr. 3512/2008 privind documentele comune pe economie
utilizate în activitatea finaciar – contabilă.
În activitatea practică, foile de parcurs se găsesc tipărite sub
diverse formate la librăriile de specialitate, însă acestea trebuie
adaptate pentru a răspunde la informaţiile minime solicitate de
norma de aplicare a Codului fiscal. Desigur, sunt obligatorii
datele de identificare ale societăţii şi semnăturile persoanelor
implicate.

Dacă doriţi să folosiţi un formular tipizat, câteva modele de foi de


parcurs sunt adoptate prin Ordin al Ministrului Transporturilor nr.
1892/2006, privind norme de aprobare a transportului rutier.

Ce procedură are cheltuiala cu TVA în cazul deducerii costurilor


şi a TVA cu 50%?

În cazul în care se deduce TVA în procent de 50%, având în


vedere şi limitarea deducerii la TVA, conform art. 145^1 din
Codul fiscal, partea de TVA devenită nedeductibilă se va regăsi
în costul cu respectivul autoturism şi apoi se va aplica
deducerea limitată la 50% pentru impozitul pe profit.