Sunteți pe pagina 1din 1

Model 3 - Lucrare scrisă la Limba și literatura română pe sem.

al II-lea
Clasa a VI-a

I. Citește cu atenție textul:


“Aerul e viu și proaspăt!...El trezește și învie
Peptul, inima și ochii peste care lin adie.
Balta-n aburi se ascunde sub un val misterios,
Așteptând voiosul soare ca pe-un mire luminos.

Ceru-n zare se roșeste; mii de vrăbii deșteptate


Ciripesc și se alungă pe girezi netrierate.
Balta vesel clocotește de-un concert asurzitor,
Și din ochiuri se înalță cârd de rațe ca un nor.”
(Vasile Alecsandri, Balta)

1. Numește modul de expunere prezent în text și specia literară căreia îi aparține acesta. Argumentează.
2. Identifică momentul zilei în care este prezentat tabloul, precum și obiectul descrierii.
3. Stabilește tipul strofei, rima, măsura și ritmul versurilor.
4. Transcrie o imagine vizuală și una auditivă.
5. Extrage din text patru figuri de stil diferite. Numește-le.
6. Identifică, în text, două cuvinte care conțin diftong și două cuvinte cu hiat.
7. Găsește sinonime contextuale pentru cuvintele: proaspăt, cârd, asurzitor.
8. Precizează valoarea morfologică, cazul și funcția cuvintelor :
viu –
inima –
-n aburi –
voiosul –
deșteptate –
cârd –
de rațe –
9. Identifică, în text, un verb la mod nepersonal (precizează-l) și un pronume reflexiv.
10. Explică folosirea cratimei în structura ”Ceru-n zare se roșește…”
11. Trece adjectivul voios prin toate gradele de comparație.

II. Redactează o compunere descriptivă în care să prezinți peisajul pe care îl vezi de la fereastra
camerei tale.
Vei avea în vedere :
- Să respecți tema stabilită;
- Să prezinți patru componente ale peisajului;
- Să dezvălui emoțiile și sentimentele pe care ți le provoacă peisajul;
- Să folosești verbe la prezent, persoana I, singular;
- Să ai exprimare, ortografie, punctuație și așezare în pagină corecte.