Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ - CADRU DE MONITORIZARE/EVALUARE

a activităților educative școlare și extrașcolare


An şcolar 2018 - 2019

1. Titlul activității: Râdem,glumim și cu fructe ne hrănim!


2. Responsabil/Coordonator activitate: Oniceanu Nicoleta şi Potur Justiniana
3. Clasa/Grupa: a II-a A
4. Tipul activității: Ab. practice
5. Obiective:
O1.Elevii să identifice fructele de pe masă;
O2.Elevii să numească care sunt beneficiile consumului de fructe;
O3.Elevii să taie fructele pentru salată;
O4. Elevii să recunoască gustul fructului;
O5.Elevii să participle cu interes la activitate.
6. Data/Perioada de desfăşurare: 29 martie 2019, 10:00-10:45
7. Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”
8. Participanti (numeric):
 Elevi: 8
 Studenţi PPS

9. Descrierea pe scurt a activității:


Scurtă discuţie despre fructele pe care urmează să le folosim: Care este gustul fructelor?; Care este
culoarea fiecărui fruct?; Ce se poate face din fructe?; Ce beneficii aduc fructele?.
Bucătărie în care fiecare copil trebuie să lucreze cel puţin 40 de minute: a) curaţarea fructului (banană,
măr, portocală, kiwi, pară); b) tăierea fructului cubuleţe; c) amestecarea tuturor fructelor într-un bol; d) un
joc de recunoaştere a fructului prin degustare; e) servirea salatei de fructe.

10. Rezultate cantitative așteptate:


 8 elevi să participe activ la fiecare secvență de activitate
 Fiecare elev să cureţe şi să taie fructul oferit, după care să recunoască cel puţin 3 din 5 fructe
gustate.
 Finalizarea salatei de fructe aşezate într-un bol.
11. Rezultate calitative așteptate:
 Copiii să conștientizeze importanța consumului de fructe
 Participarea cu entuziasm la realizarea salatei

12. Modalități de evaluare/diseminare: Produsul final va fi consumat de către elevi

13. Evaluare:
1. Puncte tari:

2. Puncte slabe:

14. Concluzii/propuneri de optimizare a activității:

Numele persoanei care a efectuat monitorizarea/supervizarea


Prof. Adela Serea

Semnătura
1

S-ar putea să vă placă și