Sunteți pe pagina 1din 3

EXERCIŢIU 2

Exercitiul 2 trebuie încărcat pe platforma moodle până în data de


05.05.2019 Ponderea exercițiului va fi de 15% din nota finală. Acest al doilea
exercitiu reprezintă o continuare a primului în sensul în care pentru problema
identificată va trebui formulată o idee de proiect care să vină în rezolvarea acelei
probleme.

3. DEFINIREA FIŞEI PROIECTULUI

TITLUL DE PROIECT

Proiectul "Şcoala informează" pentru promovarea unui stil de viață sănătos, a


unei activități fizice distruse și pentru combaterea obezității în copilărie

SCOP (Situaţia dorită atunci când problema este rezolvată)

Proiectul "Şcoala informează" are ca scop educarea tinerilor despre un stil de


viață activ, care le va permite să își îmbunătățească obiceiurile și starea de sănătate,
chiar și într-un mod distractiv și recreativ.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI


Proiectul educațional "Şcoala informează" se naște din conștiința faptului că
obezitatea și supraponderilitatea tinerilor constituie o adevărată situație de urgență în
materie de sănătate publică și se propune ca aceasta să favorizeze educația tinerilor la
un stil de viață activ și echilibrat, prin intervenții educaționale în facilități școlare de
către nutriționiști, psihologi și formatori de sport. Riscul de obezitate este, de fapt,
determinat nu numai de un exces de calorii introdus comparativ cu cele consumate,
dar mai ales de vârsta tinerească prin stilul de viață sedentar, de lipsa exercițiilor
fizice, care este, în schimb, fundamentală pentru sănătate.

1
Combaterea obezității excesive și a obezităţii infantile prin activități de joacă,
mersul pe jos acasă sau la școală, mersul pe bicicletă, obiceiurile sănătoase ale
alimentării, cum ar fi o gustare echilibrată, sunt obiectivele proiectului.
OBIECTIVE SPECIFICE
1. să încurajeze elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea
strategiilor care vizează o alimentație sănătoasă și o creștere a activității fizice
a subiecților implicați, pe baza unor acțiuni compatibile cu nevoile și
atitudinile culturale;
2. să inițieze sisteme de supraveghere a excesului de greutate și a
obezității, a tiparelor nutriționale și a activității fizice la populația în vârsta
infantilă 8-14 ani;
3. evaluarea stării nutriționale la cel mai mare număr de subiecți;
4. furnizarea cunoștințelor și abilităților de promovare a
inițiativelor pentru personalul medical din departamentele de prevenire din
centrele de sănătate, promovarea sănătății de la riscul de supraponderare /
obezitate la populația generală și în special la femeile aflate la vârsta fertilă și
la populația de vârstă pediatrică, pentru monitorizarea inițiativelor întreprinse;
5. să descrie și să evalueze inițiativele în curs de desfășurare
pentru a promova activitățile de alăptare și de comunicare a informațiilor cu
mama cu privire la promovarea unui stil de viață adecvat, experimentând cu o
abordare a familiilor, bazată pe dovezi ale eficacității găsite în literatura,
pentru a identifica cele mai bune momente și modalități de promovare a
sănătății;
6. să pună în aplicare, la nivel regional și local, intervenții de
eficiență dovedită care vizează îmbunătățirea nutriției și promovarea
activitatea fizică la populația infantilă;
7. să desfășoare programe de intervenție educațională asupra
populației de copii obezi în tratament care să includă o restructurare cognitivă
și comportamentală care vizează modificarea obiceiurilor alimentare și
inducerea unui stil de viață mai activ;
8. o mare importanță presupune necesitatea ca structurile care
gestionează problemele în cauză să inițieze o campanie de informare și
comunicare adecvată și răspândită pentru destinatarii intervențiilor planificate;

2
Grupul țintă (Cine face parte din grupurile țintă ale proiectului? Grup tinta
direct si indirect)
Elevii de școală primară cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani.

Riscuri asociate proiectului

Din punct de vedere etiologic, obezitatea are o origine multifactorială și este


legată de factori de risc modificabili (comportament, stiluri și condiții de viață) și de
factori de risc nemodificabili (factori determinanți genetici). Complexitatea acestei
probleme este determinată de faptul că există mai multe niveluri, interpersonale
(familie, grup de egali, rețele sociale), comunitate (școală, locuri de muncă, instituții),
guvernamentale (locale, regionale, naționale) și interacțiuni cu aceleași procese
biologice. Chiar și factorii de risc comportamentali, inclusiv obiceiurile alimentare
slabe și inactivitatea fizică, care sunt adesea considerați principalii determinanți ai
excesului de greutate și a obezității, sunt puternic afectați de dinamica colectivă
complexă care implică sectoare mari ale societății: de la familii la școli, de la
instituțiile de sănătate până la organizațiile sociale și mass-media.

S-ar putea să vă placă și