Sunteți pe pagina 1din 46

”Aprob”

______________ 27.05.2019 - 01.06.2019


Prorector pentru studii, UTM

ORARUL MASTERAT, CICLUL II


activităţilor didactice a.u. 2018-2019, semestrul 2.

Grupele şi
Zilele
orele CSPA - 181 MRSC - 181 MVV - 181
11.30-13.00
MIERCURI MARŢI LUNI

13.30-15.00

15.15-16.45
17.00-18.30
18.45-20.15
8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
15.15-16.45
17.00-18.30

18.45-20.15

8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
15.15-16.45
Managementul şi marketingul
Tehnologii avansate de
17.00-18.30 vitivinicol, EXAMEN
procesare a alimentelor,
conf.univ. Arhip V.
EXAMEN,
18.45-20.15 conf. univ. Reşitca
aula 5-
Vl., a.5-319.
11.10-12.30
103.
12.40-14.00
14.10-15.30
JOI

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

11.30-13.00
13.30-15.00
Managementul
VINERI

siguranţei alimentului
15.15-16.45

17.10-18.30 EXAMEN,

conf.univ. Cumpanici A.
18.40-20.00

8.00-9.30 aula 5-301


SÎMBĂTĂ

9.45-11.15

11.30-13.00

13.30-15.00

15.15-16.45

Programe de masterat:
CSPA - Calitatea şi securitatea produselor alimentare
MRSC - Managementul Restaurantelor şi Serviciilor de Catering
MVV - Managementul Viti-Vinicol

Decan FTA Reşitca Vl.


”Aprob”
______________ 20.05.2019 - 25.05.2019
Prorector pentru studii, UTM

ORARUL MASTERAT, CICLUL II


activităţilor didactice a.u. 2018-2019, semestrul 2.

Grupele şi
Zilele
orele CSPA - 181 MRSC - 181 MVV - 181
11.30-13.00
LUNI

13.30-15.00
15.15-16.45
17.00-18.30

18.45-20.15

8.00-9.30
9.45-11.15
MARŢI

11.30-13.00
13.30-15.00
15.15-16.45 Biotehnologii oenologice,
17.00-18.30 Metode de asigurare a stabilităţii alimentelor, EXAMEN EXAMEN
Prof.univ. Tatarov P. Prof.univ. Bălănuţă
18.45-20.15 A.
5-301
aula 5-103.
M IE RC UR I

8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
15.15-16.45 Managementul restaurantelor şi serviciilor de
catering, conf. univ. Capcanari T., a 5-224.

17.00-18.30

18.45-20.15

11.30-13.00
13.30-15.00
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Controlul,
15.15-16.45 expertiza şi certificarea produselor vinicole
conf.univ. Sclifos A., aula 5-116.
JOI

Managementul restaurantelor şi
17.00-18.30
serviciilor de catering,
EXAMEN,
18.45-20.15 conf. univ. Capcanari T.,
aula 5-319.
11.30-13.00
13.30-15.00

ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),


ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Tehnologii ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Managementul
VINERI

Managementul siguranţei alimentului


15.15-16.45 Procese moderne în avansate de procesare a alimentelor şi marketingul vitivinicol, conf.univ. Arhip V. , aula 5-
conf. univ. Reşitca Vl., b. 5-201. 108.
conf.univ. Cumpanici A., aula 5-216.
tehnologii alimentare,
Controlul, expertiza şi
17.00-18.30 EXAMEN, certificarea produselor vinicole
EXAMEN,
conf.univ. Carabulea B.
conf.univ. Sclifos A.
18.45-20.15
aula 5-103.
aula 5-301.
SÎMBĂTĂ

8.00-9.30

9.45-11.15

11.30-13.00

13.30-15.00

15.15-16.45

Programe de masterat:
CSPA - Calitatea şi securitatea produselor alimentare
MRSC - Managementul Restaurantelor şi Serviciilor de Catering
MVV - Managementul Viti-Vinicol
Decan FTA Reşitca Vl.
”Aprob”
______________ 13.05.2019 - 18.05.2019
Prorector pentru studii, UTM

ORARUL MASTERAT, CICLUL II


activităţilor didactice a.u. 2018-2019, semestrul 2.

Zilele Grupele şi orele CSPA - 181 MRSC - 181 MVV - 181


11.30-13.00
M I E R C U R I M A R Ţ I LU N I

13.30-15.00
15.15-16.45
17.00-18.30
18.45-20.15
8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
15.15-16.45

17.00-18.30

18.45-20.15

8.00-9.30

9.45-11.15

11.30-13.00

13.30-15.00

15.15-16.45 Tehnologii avansate de


procesare a alimentelor
17.00-18.30 conf.
univ. Reşitca Vl.
18.45-20.15
aula 5-319.
11.30-13.00
13.30-15.00

ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Procese


ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
moderne în tehnologii alimentare
15.15-16.45 conf.univ. Carabulea B., aula 5-
Managementul restaurantelor şi serviciilor de
catering, conf. univ. Capcanari T., a 5-224.
Managementul siguranţei Tehnologii avansate de Managementul şi
JOI

216

alimentului procesare a alimentelor marketingul vitivinicol


17.00-18.30 conf.univ. conf. conf.univ.
Cumpanici A. univ. Reşitca Vl. Arhip V.
18.45-20.15
aula 5-301 aula 5-319. aula 5-
11.30-13.00 103.
13.30-15.00

ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),


ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Tehnologii ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
VINERI

Managementul siguranţei alimentului


15.15-16.45 conf.univ.
avansate de procesare a alimentelor Managementul şi marketingul vitivinicol,
conf. univ. Reşitca Vl., b. 5-201. conf.univ. Arhip V. , aula 5-108.
Cumpanici A., aula 5-216.
Managementul siguranţei Tehnologii avansate de Managementul şi
alimentului procesare a alimentelor marketingul vitivinicol
17.00-18.30
conf.univ. conf. conf.univ.
Cumpanici A. univ. Reşitca Vl. Arhip V.
18.45-20.15
aula 5-301 aula 5-319. aula 5-
103.
Managementul şi
8.00-9.30
marketingul vitivinicol
SÎMBĂTĂ

9.45-11.15 Managementul siguranţei


alimentului conf.univ.
conf.univ. Arhip V.
11.30-13.00
Cumpanici A.
aula 5-
13.30-15.00 aula 5-301. 103.

15.15-16.45

Programe de masterat:
CSPA - Calitatea şi securitatea produselor alimentare
MRSC - Managementul Restaurantelor şi Serviciilor de Catering
MVV - Managementul Viti-Vinicol
Decan FTA Reşitca Vl.
”Aprob”
______________ 06.05.2019 - 11.05.2019
Prorector pentru studii, UTM

ORARUL MASTERAT, CICLUL II


activităţilor didactice a.u. 2018-2019, semestrul 2.

Zilele Grupele şi orele CSPA - 181 MRSC - 181 MVV - 181


11.30-13.00
LUNI

13.30-15.00
15.15-16.45

17.00-18.30

18.45-20.15

8.00-9.30

9.45-11.15

11.30-13.00
13.30-15.00
M A R Ţ I

ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Procese


ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
moderne în tehnologii alimentare
15.15-16.45 conf.univ. Carabulea B., aula 5-
Managementul restaurantelor şi serviciilor de
catering, conf. univ. Capcanari T., a 5-224.
216

17.00-18.30 Managementul
restaurantelor şi serviciilor
de catering,
18.45-20.15 conf. univ. Capcanari T.,
aula 5-319.
11.30-13.00
M IE RC U R I

13.30-15.00
15.15-16.45
Managementul siguranţei Tehnologii avansate de
Managementul şi marketingul
17.00-18.30 alimentului procesare a alimentelor
vitivinicol
conf.univ.
conf.univ. Arhip V.
Cumpanici A. conf. univ. Reşitca Vl.
18.45-20.15 aula 5-
aula 5-301
103.
aula 5-319.

11.30-13.00
JOI

13.30-15.00
15.15-16.45

17.00-18.30

18.45-20.15

11.30-13.00

13.30-15.00
VINERI

ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),


ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
Managementul siguranţei alimentului Tehnologii avansate de procesare a alimentelor
15.15-16.45 conf.univ. conf. univ.
Managementul şi marketingul vitivinicol, conf.univ.
Managementul siguranţei
Cumpanici A., aula 5-216.Tehnologii avansate de Reşitca Vl., b. 5-201.
Arhip V. , aula 5-108.
Managementul şi marketingul
alimentului procesare a alimentelor
17.00-18.30 vitivinicol
conf.univ.
conf.univ. Arhip V.
Cumpanici A. conf. univ. Reşitca Vl.
18.45-20.15
aula 5-
aula 5-301
8.00-9.30 103.
Managementul siguranţei aula 5-319. Managementul şi marketingul
SÎMBĂTĂ

9.45-11.15 Managementul
alimentului vitivinicol
restaurantelor şi serviciilor
conf.univ. de catering, conf.univ. Arhip V.
11.30-13.00 Cumpanici A. conf. univ. Capcanari T.,
aula 5-
aula 5-319.
aula 5-301 103.
13.30-15.00
15.15-16.45

Programe de masterat:
CSPA - Calitatea şi securitatea produselor alimentare
MRSC - Managementul Restaurantelor şi Serviciilor de Catering
MVV - Managementul Viti-Vinicol
Decan FTA Reşitca Vl.
”Aprob”
______________ 22.04.2019 - 27.04.2019
Prorector pentru studii, UTM

ORARUL MASTERAT, CICLUL II


activităţilor didactice a.u. 2018-2019, semestrul 2.
Grupele şi
Zilele
orele CSPA - 181 MRSC - 181 MVV - 181
11.30-13.00
M I E R C U R I MARŢI LUNI

13.30-15.00
15.15-16.45
17.00-18.30

18.45-20.15

11.30-13.00

13.30-15.00
15.15-16.45

17.00-18.30

18.45-20.15

8.00-9.30

9.45-11.15

11.30-13.00

13.30-15.00
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
Biotehnologii oenologice
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Metode de asigurare a stabilităţii alimentelor
15.15-16.45 Prof.univ. Tatarov P. , aula 5-415
Prof.univ. Balanuţa A.
Managementul siguranţei Tehnologii avansate de Managementul
aula 5-112
şi
alimentului procesare a alimentelor marketingul vitivinicol
17.00-18.30 conf.
conf.univ. Cumpanici A. univ. Reşitca Vl. conf.univ. Arhip V.
18.45-20.15
aula 5-319.
11.30-13.00
aula 5-301 aula 5-103.
13.30-15.00

ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Procese ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),


ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
moderne în tehnologii alimentare Controlul, expertiza şi certificarea
15.15-16.45 conf.univ. Carabulea B., aula
Managementul restaurantelor şi serviciilor de
produselor vinicole
catering, conf. univ. Capcanari T., aula 5-224.
JOI

5-216 conf.univ. Sclifos A., aula 5-116.


Managementul siguranţei Managementul şi
alimentului marketingul vitivinicol
17.00-18.30 Managementul restaurantelor
şi serviciilor de catering,
conf.univ. Cumpanici A. conf.univ. Arhip V.
conf. univ. Capcanari
18.45-20.15 T., aula 5-319.
aula 5-301
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Tehnologii
aula 5-103.
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
Managementul siguranţei alimentului
15.15-16.45 conf.univ.
avansate de procesare a alimentelor Managementul şi marketingul vitivinicol,
VINERI

Cumpanici A., aula 5-216. Controlul, expertiza şi


conf. univ. Reşitca Vl., b. 5-201. conf.univ. Arhip V. , a.5-108.
Managementul siguranţei Tehnologii avansate de
certificarea produselor
alimentului procesare a alimentelor
17.00-18.30 vinicole
conf.
conf.univ. Sclifos A.
conf.univ. Cumpanici A. univ. Reşitca Vl.
18.45-20.15
aula 5-319.
aula 5-103.
aula 5-301
SÎMBĂTĂ

8.00-9.30

9.45-11.15

11.30-13.00

13.30-15.00

15.15-16.45

Programe de masterat:
CSPA - Calitatea şi securitatea produselor alimentare
MRSC - Managementul Restaurantelor şi Serviciilor de Catering
MVV - Managementul Viti-Vinicol
Decan FTA Reşitca Vl.
”Aprob”
______________ 15.04.2019 -20.04.2019
Prorector pentru studii, UTM

ORARUL MASTERAT, CICLUL II


activităţilor didactice a.u. 2018-2019, semestrul 2.
Zilele Grupele şi orele CSPA - 181 MRSC - 181 MVV - 181
11.30-13.00
M IE R C UR I M A RŢ I LUNI

13.30-15.00

15.15-16.45
17.00-18.30
18.45-20.15

8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00

15.15-16.45

17.00-18.30

18.45-20.15
8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
Biotehnologii oenologice
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Metode de asigurare a stabilităţii alimentelor
15.15-16.45 Prof.univ. Tatarov P. , aula 5-415
Prof.univ. Balanuţa A.
Tehnologii avansate de
aula 5-112
procesare a alimentelor
17.00-18.30
conf. univ. Reşitca Vl.
18.45-20.15
aula
11.30-13.00 5-319.
13.30-15.00

ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),


ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
Procese moderne în tehnologii alimentare Controlul, expertiza şi certificarea produselor
15.15-16.45 Managementul restaurantelor şi serviciilor de
vinicole conf.univ.
Procese moderne în catering, conf. univ. Capcanari T., aula 5-224.
JOI

conf.univ. Carabulea B., aula 5-216 Sclifos A., aula 5-116.

17.00-18.30 tehnologii alimentare Managementul şi


Managementul restaurantelor marketingul vitivinicol
conf.univ. Carabulea B. şi serviciilor de catering, conf.univ. Arhip
18.45-20.15 conf. univ. Capcanari V.
T., aula 5-319.
aula 5-301. aula 5-103.
11.30-13.00
13.30-15.00

ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Tehnologii


ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
VINERI

avansate de procesare a alimentelor


15.15-16.45 conf. univ. Reşitca Vl., b. 5-201.
Managementul şi marketingul vitivinicol,
Metode de asigurare a conf.univ. Arhip V. , a.5-108.
Tehnologii avansate de Controlul, expertiza şi
stabilităţii alimentelor
17.00-18.30 procesare a alimentelor certificarea produselor
vinicole
Prof.univ. Tatarov P.
conf. univ. Reşitca Vl. conf.univ. Sclifos A.
18.45-20.15
aula
aula 5-301.
Procese moderne în
8.00-9.30 5-319. aula 5-103.
tehnologii alimentare Managementul şi
SÎMBĂTĂ

9.45-11.15 marketingul vitivinicol


Managementul restaurantelor
conf.univ. Carabulea B. conf.univ. Arhip
şi serviciilor de catering,
V.
11.30-13.00 conf. univ. Capcanari
T., aula 5-319.
13.30-15.00 aula 5-301. aula 5-103.
15.15-16.45

Programe de masterat:
CSPA - Calitatea şi securitatea produselor alimentare
MRSC - Managementul Restaurantelor şi Serviciilor de Catering
MVV - Managementul Viti-Vinicol
Decan FTA Reşitca Vl.
”Aprob”
______________ 08.04.2019 - 13.04.2019
Prorector pentru studii, UTM

ORARUL MASTERAT, CICLUL II


activităţilor didactice a.u. 2018-2019, semestrul 2.

Grupele şi
Zilele
orele CSPA - 181 MRSC - 181 MVV - 181
11.30-13.00
M I E R CUR I MARŢI LUNI

13.30-15.00
15.15-16.45
17.00-18.30

18.45-20.15

8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
15.15-16.45
17.00-18.30
18.45-20.15

8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
Biotehnologii oenologice
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Metode de asigurare a stabilităţii alimentelor
15.15-16.45 Procese moderne în Prof.univ. Tatarov P. , aula 5-415
Prof.univ. Balanuţa A.
Tehnologii avansate de
tehnologii alimentare Biotehnologii oenologice
aula 5-112
procesare a alimentelor
17.00-18.30
conf.univ. Carabulea B. Prof.univ. Bălănuţă A.
conf. univ. Reşitca Vl.
18.45-20.15
aula
11.30-13.00 aula 5- aula 5-103.
5-319.
13.30-15.00
301.
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Controlul,
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
Procese moderne în tehnologii alimentare expertiza şi certificarea produselor vinicole
15.15-16.45 Managementul restaurantelor şi serviciilor de
conf.univ. Sclifos A., aula 5-
Metode
conf.univ. de asigurare
Carabulea B., aula 5-216 a
catering, conf. univ. Capcanari T., aula 5-224.
116.
Controlul, expertiza şi
JOI

stabilităţii alimentelor
17.00-18.30 certificarea produselor
Managementul restaurantelor
vinicole
Prof.univ. Tatarov P. şi serviciilor de catering,
conf.univ. Sclifos A.
18.45-20.15
conf. univ. Capcanari
T., aula 5-319.
aula 5-
11.30-13.00 aula 5-103.
13.30-15.00
301.
VINERI

Procese moderne în
15.15-16.45
Metode de asigurare a
tehnologii alimentare Biotehnologii oenologice
17.00-18.30 stabilităţii alimentelor
conf.univ. Carabulea B. Prof.univ. Bălănuţă A.
Prof.univ. Tatarov P.
18.45-20.15
aula 5-
aula 5- aula 5-103.
Metode 319.
8.00-9.30
301.de asigurare a Controlul, expertiza şi
stabilităţii alimentelor
SÎMBĂTĂ

9.45-11.15 certificarea produselor


vinicole
Prof.univ. Tatarov P. Managementul restaurantelor
şi serviciilor de catering, conf.univ. Sclifos A.
11.30-13.00 conf. univ. Capcanari
aula 5- T., aula 5-319.
13.30-15.00 aula 5-103.
301.
15.15-16.45

Programe de masterat:
CSPA - Calitatea şi securitatea produselor alimentare
MRSC - Managementul Restaurantelor şi Serviciilor de Catering
MVV - Managementul Viti-Vinicol
Decan FTA Reşitca Vl.
”Aprob”
______________ 01.04.2019 - 06.04.2019
Prorector pentru studii, UTM

ORARUL MASTERAT, CICLUL II


activităţilor didactice a.u. 2018-2019, semestrul 2.
Zilele Grupele şi orele
CSPA - 181 MRSC - 181 MVV - 181
11.30-13.00
LUNI

13.30-15.00
15.15-16.45

17.00-18.30

18.45-20.15
8.00-9.20
8.00-9.30
9.45-11.15
M A R Ţ I

11.30-13.00
13.30-15.00
15.15-16.45

17.00-18.30 Managementul restaurantelor


şi serviciilor de catering,
conf. univ. Capcanari
18.45-20.15 T., aula 5-319.
M IE RC UR I

8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
Biotehnologii oenologice
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Metode de asigurare a stabilităţii alimentelor
15.15-16.45 Prof.univ. Tatarov P. , aula 5-415
Prof.univ. Balanuţa A.

aula 5-112
17.00-18.30

18.45-20.15

11.10-12.30
12.40-14.00
14.10-15.30

ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),


Procese moderne în tehnologii alimentare Managementul restaurantelor şi serviciilor de Controlul, expertiza şi certificarea produselor
15.15-16.45 conf.univ. catering, conf. univ. Capcanari T., aula 5-224. vinicole conf.univ.
JOI

Procese moderne în
Carabulea B., aula 5-216 Metode de asigurare a Sclifos A., aula 5-116.
Biotehnologii oenologice
tehnologii alimentare stabilităţii alimentelor
17.00-18.30
Prof.univ. Bălănuţă A.
conf.univ. Carabulea B. Prof.univ. Tatarov P.
18.45-20.15
aula
11.30-13.00 aula 5-103.
13.30-15.00 aula 5-301. 5-319.
VINERI

15.15-16.45
Metode de asigurare a Controlul, expertiza şi
stabilităţii alimentelor certificarea produselor
17.00-18.30
vinicole
Prof.univ. Tatarov P. conf.univ. Sclifos A.
18.45-20.15

aula 5-301. aula 5-103.


Procese moderne în Metode de asigurare a
SÎMBĂTĂ

8.00-9.30

tehnologii alimentare stabilităţii alimentelor Biotehnologii oenologice


9.45-11.15
conf.univ. Carabulea B. Prof.univ. Tatarov P. Prof.univ. Bălănuţă A.
11.30-13.00
aula
13.30-15.00 aula 5-301. 5-319. aula 5-103.

Programe de masterat:
CSPA - Calitatea şi securitatea produselor alimentare
MRSC - Managementul Restaurantelor şi Serviciilor de Catering
MVV - Managementul Viti-Vinicol
Decan FTA Reşitca Vl.
”Aprob”
______________ 25.03.2019 - 30.03.2019
Prorector pentru studii, UTM

ORARUL MASTERAT, CICLUL II


activităţilor didactice a.u. 2018-2019, semestrul 2.

Zilele Grupele şi orele CSPA - 181 MRSC - 181 MVV - 181


M IE R C U R I MARŢI LUNI

11.30-13.00
13.30-15.00
15.15-16.45
17.00-18.30

18.45-20.15
8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
15.15-16.45
17.00-18.30

18.45-20.15

ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),


Biotehnologii oenologice
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Metode de asigurare a stabilităţii alimentelor
15.15-16.45 Prof.univ. Tatarov P. , aula 5-415
Prof.univ. Balanuţa A.

Procese moderne în aula 5-112


Metode de asigurare a Biotehnologii oenologice
tehnologii alimentare
stabilităţii alimentelor
17.00-18.30 Prof.univ.
conf.univ. Carabulea B.
Prof.univ. Tatarov P. Bălănuţă A.
18.45-20.15
5-319
aula 5-301
11.30-13.00
13.30-15.00
aula 5-103.
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
Procese moderne în tehnologii alimentare Managementul restaurantelor şi serviciilor de Controlul, expertiza şi certificarea
15.15-16.45 conf.univ. catering, conf. univ. Capcanari T., aula 5-224. produselor vinicole
Carabulea B., aula 5-216 Controlul, expertiza şi
conf.univ. Sclifos A., aula 5-116.
JOI

Metode de asigurare a
certificarea produselor
17.00-18.30 stabilităţii alimentelor
Managementul restaurantelor vinicole
şi serviciilor de catering, conf.univ. Sclifos
Prof.univ. Tatarov P.
18.45-20.15
conf. univ. Capcanari A.
T., aula 5-319.
aula
5-301
13.30-15.00
5-103.
VINERI

Procese moderne în
15.15-16.45 Metode de asigurare a Biotehnologii oenologice
tehnologii alimentare
stabilităţii alimentelor
17.00-18.30 Prof.univ.
conf.univ. Carabulea B.
Prof.univ. Tatarov P. Bălănuţă A.
18.45-20.15
5-319 Controlul, expertiza şi
aula 5-301 certificarea produselor
9.45-11.15 aula 5-103.
Metode de asigurare a stabilităţii alimentelor vinicole
Prof.univ. Tatarov P. conf.univ. Sclifos
SÎMBĂTĂ

11.30-13.00 5- A.
301
aula
5-103.
13.30-15.00

15.15-16.45

Programe de masterat:
CSPA - Calitatea şi securitatea produselor alimentare
MRSC - Managementul Restaurantelor şi Serviciilor de Catering
MVV - Managementul Viti-Vinicol
Decan FTA Reşitca Vl.
”Aprob”
______________ 18.03.2019 - 23.03.2019
Prorector pentru studii, UTM

ORARUL MASTERAT, CICLUL II


activităţilor didactice a.u. 2018-2019, semestrul 2.
Zilele Grupele şi orele CSPA - 181 MRSC - 181 MVV - 181
13.30-15.00
LUNI

15.15-16.45

17.00-18.30

18.45-20.15

8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
Evaluarea conformităţii Arta gastronomică
MARŢI

13.30-15.00
15.15-16.45
Metode moderne de
17.00-18.30
produselor, EXAMEN internaţională, EXAMEN stabilizare a vinului,
EXAMEN
conf. univ. Cumpanuci A. conf. univ. Siminiuc R. conf. univ.
18.45-20.15 Scutaru Iu.

aula 5-301 aula 5-420.


8.00-9.30
aula 5-103
M I ER C U RI

9.45-11.15

11.30-13.00

13.30-15.00

ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),


Biotehnologii oenologice
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Metode de asigurare a stabilităţii alimentelor
15.15-16.45 Prof.univ.Tatarov P. , aula 5-415
Prof.univ. Balanuţa A.
Procese moderne în
Biotehnologiiaula
oenologice
5-112
tehnologii alimentare
17.00-18.30
Prof.univ. Bălănuţă A.
conf.univ. Carabulea B.
18.45-20.15
9.45-11.15 aula 5-103.
11.30-13.00
13.30-15.00
aula 5-301
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Procese ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
moderne în tehnologii alimentare Controlul, expertiza şi certificarea
15.15-16.45 conf.univ. Carabulea B., produselor vinicole
aula 5-216 conf.univ. Sclifos A., aula 5-116.
JOI

Controlul, expertiza şi
17.00-18.30 certificarea produselor
Metode de asigurare a stabilităţii alimentelor
vinicole
Prof.univ. Tatarov P.
conf.univ. Sclifos A.
18.45-20.15 aula 5-
301.
11.30-13.00 aula 5-103.
SÎMBĂTĂ VINERI

13.30-15.00
Procese moderne în
15.15-16.45
Biotehnologii oenologice
17.00-18.30 tehnologii alimentare
Prof.univ. Bălănuţă A.
conf.univ. Carabulea B.
18.45-20.15

8.00-9.30
aula 5-301. Controlul,aula 5-103. şi
expertiza
9.45-11.15 certificarea produselor
Metode de asigurare a stabilităţii alimentelor
vinicole
Prof.univ. Tatarov P.
conf.univ. Sclifos A.
11.30-13.00 aula 5-
301.
13.30-15.00 aula 5-103.

Programe de masterat:
CSPA - Calitatea şi securitatea produselor alimentare
MRSC - Managementul Restaurantelor şi Serviciilor de Catering
MVV - Managementul Viti-Vinicol
Decan FTA Reşitca Vl.
”Aprob”
______________ 11.03.2019 - 16.03.2019
Prorector pentru studii, UTM

ORARUL MASTERAT, CICLUL II


activităţilor didactice a.u. 2018-2019, semestrul 2.
Grupele şi
Zilele
orele CSPA - 181 MRSC - 181 MVV - 181
13.30-15.00
LU N I

15.15-16.45

17.00-18.30
18.45-20.15
18.45-20.15
13.30-15.00

Principii şi bazele compoziţiei


15.15-16.45
Managementul siguranţei
MAR Ţ I

17.00-18.30
sistemelor complexe, alimentelor în alimentaţia Analiza senzorială, EXAMEN
EXAMEN publică, EXAMEN
conf. univ. Druta R. conf. univ. Prof.univ. Bălănuţă A.
18.45-20.15 Chirsanova A.
aula 5-103.
aula 5-301. aula 5-505.
M I E R C UR I

8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Evaluarea ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Arta ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Metode
conformitţii produselor conf. gastronomică internaţională moderne de stabilizare a vinului
15.15-16.45 univ. Cumpanuci A. conf. univ. Siminiuc R. conf.univ. Scutaru Iu.
aula 5- aula 5-
aula 5-301 224 110

17.00-18.30 Metode de asigurare a stabilităţii alimentelor


Prof.univ. Tatarov P.
18.45-20.15 aula 5-301
Arta gastronomică
15.15-16.45 Evaluarea conformităţii internaţională
Metode moderne de stabilizare a
produselor conf. univ.
17.00-18.30 vinului
JOI

conf. univ. Cumpanuci A. Siminiuc R.


conf. univ. Scutaru Iu.
18.45-20.15 Lab. 5-222,
aula 5-301. (subgrupa 2).
aula 5-103.
11.30-13.00 ()
VINERI

13.30-15.00

15.15-16.45
Controlul, expertiza şi
17.00-18.30 Metode de asigurare a stabilităţii alimentelor certificarea produselor vinicole
Prof.univ. Tatarov P. conf.univ.
aula 5-301. Sclifos A.
18.45-20.15

aula 5-103.
Arta gastronomică
SÎMBĂTĂ

9.45-11.15 Biotehnologii oenologice


internaţională
conf. univ.
Prof.univ. Bălănuţă A.
11.30-13.00 Siminiuc R.
aula 5-103.
13.30-15.00 Lab. 5-222,
15.15-16.45
(subgrupa 2).

Programe de masterat:
CSPA - Calitatea şi securitatea produselor alimentare
MRSC - Managementul Restaurantelor şi Serviciilor de Catering
MVV - Managementul Viti-Vinicol

Decan FTA Reşitca Vl.


”Aprob”
______________ 04.03.2019 - 09.03.2019
Prorector pentru studii, UTM

ORARUL MASTERAT, CICLUL II


activităţilor didactice a.u. 2018-2019, semestrul 2.

Zilele Grupele şi orele


CSPA - 181 MRSC - 181 MVV - 181
11.30-13.00
13.30-15.00
15.15-16.45 Evaluarea conformităţii Metode moderne de
LUNI

17.00-18.30 produselor stabilizare a vinului


conf. univ.
Cumpanuci A. conf. univ. Scutaru Iu.
18.45-20.15
aula 5-301
8.00-9.30
9.45-11.15
aula 5-103
11.30-13.00
MARŢI

13.30-15.00
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Principii ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
Managementul siguranţei alimentelor în
şi bazele compoziţiei sistemelor complexe , conf. Biotehnologii oenologice
15.15-16.45 Managementul strategic şi argumentarea deciziilor , EXAMEN
univ. Druta R. ,
alimentaţia publică,
conf. univ. Chirsanova A.,
Prof.univ. Bălănuţă A.,

aula 5-201. Prof.univ.,dr.hab.


aula 5-512. Bugaian L., conf.univ.
aula 5-103.

17.00-18.30 Crucerescu C., aula 5-301.


18.45-20.15
8.00-9.30
9.45-11.15
MIERCURI

11.30-13.00
13.30-15.00
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Evaluarea ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Arta ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Metode
conformitţii produselor conf. gastronomică internaţională moderne de stabilizare a vinului
15.15-16.45 univ. Cumpanuci A. conf. univ. Siminiuc R. conf.univ. Scutaru Iu.
Evaluarea conformităţii
aula 5-301
Arta gastronomică
aula 5-224
Metode moderne
aula 5-110
de
17.00-18.30 produselor internaţională stabilizare a vinului
conf. univ. conf. univ.
Cumpanuci A. Siminiuc R. conf. univ. Scutaru Iu.
18.45-20.15

aula 5-301 aula 5-420.


9.45-11.15
11.30-13.00 aula 5-103
13.30-15.00
15.15-16.45 Evaluarea conformităţii Arta gastronomică Metode moderne de
JOI

produselor internaţională stabilizare a vinului


17.00-18.30
conf. univ. Cumpanuci conf. univ.
A. Siminiuc R. conf. univ. Scutaru Iu.
18.45-20.15
aula 5-301 aula 5-420.
SÎMBĂTĂ VINERI

11.30-13.00
aula 5-103
13.30-15.00

15.15-16.45

17.00-18.30

18.45-20.15

8.00-9.30

9.45-11.15

11.30-13.00

13.30-15.00

15.15-16.45

Programe de masterat:
CSPA - Calitatea şi securitatea produselor alimentare
MRSC - Managementul Restaurantelor şi Serviciilor de Catering
MVV - Managementul Viti-Vinicol

Decan FTA Reşitca Vl.


”Aprob”

______________ 25.02.2019 - 02.03.2018


Prorector pentru studii, UTM

ORARUL MASTERAT, CICLUL II


activităţilor didactice a.u. 2018 - 2019, semestrul 2.

Grupele şi
Zilele
orele CSPA - 181 MRSC - 181 MVV - 181
13.30-15.00
15.15-16.45 Principii şi bazele
17.00-18.30 compoziţiei sistemelor
LUNI

complexe
conf. univ. Druta
18.45-20.15 R.

8.00-9.30 aula 5-301


9.45-11.15
11.30-13.00
MARŢI

ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),


ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
Principii şi bazele compoziţiei sistemelor Managementul siguranţei alimentelor în
Analiza senzorială
complexe , conf. univ. Druta R. , alimentaţia publică,
15.15-16.45 conf. univ. Chirsanova A.,
Prof.univ. Bălănuţă A.,

aula 5-103.
aula 5-201. aula 5-512.
17.00-18.30
18.45-20.15
13.30-15.00
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
Evaluarea conformitţii produselor Arta gastronomică internaţională Metode moderne de stabilizare a vinului
conf. univ. Cumpanuci A. conf. univ. conf.univ.
MIERCURI

15.15-16.45 Siminiuc R. Scutaru Iu.


Evaluarea conformităţii Arta gastronomică aula aula 5-110
aula 5-301 5-224 Metode moderne de
produselor internaţională
17.00-18.30 stabilizare a vinului
conf.
univ. Cumpanuci A. conf. univ. Siminiuc R.
conf. univ. Scutaru Iu.
18.45-20.15
aula 5-301 aula 5-420
13.30-15.00
aula 5-103
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Managementul strategic şi argumentarea deciziilor, conf. univ., Crucerescu C., aula 5-
15.15-16.45 Evaluarea conformităţii Arta gastronomică
301, prof.univ.,dr.hab.Bugaian L., aula 1-215. Metode moderne de
produselor internaţională
stabilizare a vinului
JOI

17.00-18.30 conf.
univ. Cumpanuci A. conf. univ. Siminiuc R.
conf. univ. Scutaru Iu.
18.45-20.15
aula 5-301 aula 5-420
11.30-13.00 aula 5-103
13.30-15.00
Evaluarea conformităţii Arta gastronomică
15.15-16.45 Metode moderne de
produselor internaţională
VINERI

17.00-18.30 stabilizare a vinului


conf.
univ. Cumpanuci A. conf. univ. Siminiuc R.
conf. univ. Scutaru Iu.
18.45-20.15

aula 5-301 aula 5-420


Evaluarea conformităţii
8.00-9.30 Arta gastronomică aula 5-103
internaţională Metode moderne de
9.45-11.15 produselor
SÎMBĂTĂ

stabilizare a vinului
11.30-13.00 conf.univ. Cumpanuci A. conf. univ. Siminiuc R.
conf. univ. Scutaru Iu.
13.30-15.00
aula 5-301 Lab. 5-222,
15.15-16.45
(subgrupa 1). aula 5-103
Programe de masterat:
CSPA - Calitatea şi securitatea produselor alimentare
MRSC - Managementul Restaurantelor şi Serviciilor de Catering
MVV - Managementul Viti-Vinicol

Decan FTA Reşitca Vl.


”Aprob”

______________ 18.02.2019 - 23.02.2019


Prorector pentru studii, UTM

ORARUL MASTERAT, CICLUL II


activităţilor didactice a.u. 2018-2019, semestrul 2.
Grupele şi
Zilele
orele CSPA - 181 MRSC - 181 MVV - 181
11.30-13.00
LUNI

13.30-15.00
15.15-16.45
17.00-18.30
18.45-20.15
8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
MARŢI

13.30-15.00
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), ORE DE GHIDARE
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Principii Managementul siguranţei alimentelor (CONSULTAŢIE),
şi bazele compoziţiei sistemelor complexe , în alimentaţia publică, Analiza senzorială
15.15-16.45 conf. univ. Druta R. , conf. univ. Chirsanova Prof.univ.
A., Bălănuţă A.,
aula 5-201. aula 5-
512. aula 5-103.
8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
MIERCURI

13.30-15.00
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Managementul strategic şi argumentarea deciziilor, conf.
15.15-16.45 Managementul Analiza senzorială
univ., Crucerescu C., aula 5-301, prof.univ.,dr.hab.Bugaian L., aula 1-215.
Principii şi bazele compoziţiei siguranţei alimentelor în
17.00-18.30 sistemelor complexe alimentaţia publică Prof.univ.
conf. Bălănuţă A.
univ. Druta R. conf. univ. Chirsanova
18.45-20.15
A.
aula 5-301. aula 5-107.
9.45-11.15
11.30-13.00 aula 5-505.
13.30-15.00
Managementul Analiza senzorială
15.15-16.45
Principii şi bazele compoziţiei siguranţei alimentelor în
17.00-18.30
JOI

sistemelor complexe alimentaţia publică Prof.univ.


conf. Bălănuţă A.
18.45-20.15 univ. Druta R. conf. univ. Chirsanova
A.
aula 5-301. aula 5-107.
11.30-13.00
13.30-15.00 aula 5-505.
Managementul Analiza senzorială
15.15-16.45
VINERI

Principii şi bazele compoziţiei siguranţei alimentelor în


17.00-18.30
sistemelor complexe alimentaţia publică Prof.univ.
conf. Bălănuţă A.
18.45-20.15 univ. Druta R. conf. univ. Chirsanova
A. Arta gastronomică Metode moderne de
Evaluarea conformităţii
aula 5-301. internaţională stabilizare aaula
vinului
5-107.
8.00-9.30 produselor aula 5-505.
SÎMBĂTĂ

9.45-11.15 conf. univ.


conf. univ. Siminiuc R. conf. univ.
11.30-13.00 Cumpanuci A.
Scutaru Iu.
13.30-15.00 aula 5-
301 Lab. 5-
15.15-16.45 aula 5-103
222,
Programe de masterat: (subgrupă 1).
CSPA - Calitatea şi securitatea produselor alimentare
MRSC - Managementul Restaurantelor şi Serviciilor de Catering
MVV - Managementul Viti-Vinicol
Decan FTA Reşitca Vl.
”Aprob”
______________ 11.02.2019 - 16.02.2019
Prorector pentru studii, UTM

ORARUL MASTERAT, CICLUL II


activităţilor didactice a.u. 2018-2019, semestrul 2.

Grupele şi
Zilele
orele CSPA - 181 MRSC - 181 MVV - 181
11.30-13.00
LUNI

13.30-15.00
15.15-16.45
17.00-18.30
18.45-20.15
8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
15.15-16.45
MARŢI

Principii şi bazele compoziţiei


17.00-18.30 sistemelor complexe
conf. univ.
Druta R.
18.45-20.15
aula 5-301.
8.00-9.30

9.45-11.15

11.30-13.00
13.30-15.00
MIERCURI

ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),


ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Principii şi ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
Managementul siguranţei alimentelor în
bazele compoziţiei sistemelor complexe , conf. Analiza senzorială
alimentaţia publică,
15.15-16.45 univ. Druta R. ,
conf. univ. Chirsanova A.,
Prof.univ. Bălănuţă A.,

aula 5-201. aula 5-103.


Managementul
aula 5-512.siguranţei
Analiza senzorială
Principii şi bazele compoziţiei alimentelor în alimentaţia
17.00-18.30 sistemelor complexe
publică Prof.univ. Bălănuţă A.,
conf. univ.
Druta R., conf. univ.
18.45-20.15 Chirsanova A.,
aula 5-301. aula 5-107.
13.30-15.00 aula 5-505.
15.15-16.45
Managementul strategic şi argumentarea deciziilor
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Managementul strategic şi argumentarea deciziilor, conf. univ., Crucerescu C., aula 5-301,
JOI

prof.univ.,dr.hab.Bugaian L., aula 1-215.


Prof.univ.,dr.hab.Bugaian
17.00-18.30 L., Sem., aula 1-215.
18.45-20.15 Managementul strategic şi
11.30-13.00
argumentarea deciziilor
13.30-15.00
15.15-16.45
Managementul siguranţei
VINERI

Prof.univ.,dr.hab.Bugaian L., Analiza senzorială


Sem., aula 1-215. alimentelor în alimentaţia
17.00-18.30 publică Prof.univ. Bălănuţă A.
conf. univ.
Chirsanova A.
18.45-20.15 Managementul strategic şi argumentareaaula
deciziilor
aula 5-505. 5-107.
8.00-9.30
Prof.univ.,dr.hab.Bugaian
9.45-11.15 Managementul strategic şi Sem., aula 1-215. deciziilor
L., argumentarea
Managementul strategic şi
Prof.univ.,dr.hab. Bugaian L., aula 1-215.
SÎMBĂTĂ

argumentarea deciziilor
11.30-13.00
Prof.univ.,dr.hab.Bugaian L., Arta gastronomică
Sem., aula 1-215. internaţională
conf. univ.
13.30-15.00
Siminiuc R.

15.15-16.45 aula 1-321


Programe de masterat:
CSPA - Calitatea şi securitatea produselor alimentare
MRSC - Managementul Restaurantelor şi Serviciilor de Catering
MVV - Managementul Viti-Vinicol
Decan FTA Reşitca Vl.
”Aprob”
______________ 04.02.2019 - 09.02.2019
Prorector pentru studii, UTM

ORARUL MASTERAT, CICLUL II


activităţilor didactice a.u. 2018-2019, semestrul 2.
Grupele şi
Zilele
orele CSPA - 181 MRSC - 181 MVV - 181
8.00-9.30
LUNI

9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
15.15-16.45

8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
MARŢI

ORE DE GHIDARE
(CONSULTAŢIE), Managementul ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE),
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Principii
siguranţei alimentelor în alimentaţia Analiza senzorială
şi bazele compoziţiei sistemelor complexe ,
publică, Prof.univ.
15.15-16.45 conf. univ. Druta R. ,
conf. univ. Chirsanova A., Bălănuţă A.,
aula 5-201
aula 5-512 aula 5-103

17.00-18.30
18.45-20.15
MIERCURI

8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
Managementul strategic şi argumentarea deciziilor
15.15-16.45 Prof.univ.,dr.hab. Bugaian L.,
17.00-18.30 aula 1-215.
18.45-20.15
9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Managementul strategic şi argumentarea deciziilor, conf.
15.15-16.45 univ., Crucerescu C., aula 5-301.
Managementul strategic şi argumentarea
Principii şi bazele compoziţiei
JOI

17.00-18.30 sistemelor complexe deciziilor


conf. univ. Druta Prof.univ.,dr.hab.Bugaian L., Sem., aula 1-215.
R.
18.45-20.15
aula 5-301
11.30-13.00 Managementul strategic şi argumentarea deciziilor
VINERI

Prof.univ.,dr.hab. Bugaian L.,


13.30-15.00
15.15-16.45

17.00-18.30 Managementul
aula 1-215. strategic şi
argumentarea deciziilor
18.45-20.15
8.00-9.30 Managementul
Prof.univ.,dr.hab.Bugaian
9.45-11.15 L., Sem., aula 1-215. siguranţei alimentelor Analiza senzorială
SÎMBĂTĂ

în alimentaţia publică
Prof.univ. Bălănuţă
11.30-13.00 A.
conf. univ.
Chirsanova A.
13.30-15.00
15.15-16.45
aula 5-107.
aula 5-505.
Programe de masterat:
CSPA - Calitatea şi securitatea produselor alimentare
MRSC - Managementul Restaurantelor şi Serviciilor de Catering
MVV - Managementul Viti-Vinicol
Decan FTA Reşitca Vl.
”Aprob”
______________ 28.01.2019 - 02.02.2019
Prorector pentru studii, UTM

ORARUL MASTERAT, CICLUL II


activităţilor didactice a.u. 2018-2019, semestrul 2.
Grupele şi
Zilele
orele CSPA - 181 MRSC - 181 MVV - 181
11.30-13.00
MARŢI LUNI

13.30-15.00
15.15-16.45
17.00-18.30
18.45-20.15

8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
15.15-16.45
17.00-18.30
18.45-20.15
8.00-9.30
9.45-11.15
MIERCURI

11.30-13.00
13.30-15.00

Principii şi bazele compoziţiei Managementul siguranţei Analiza senzorială


15.15-16.45

17.00-18.30 sistemelor complexe alimentelor în alimentaţia


conf. publică
univ. Druta R.
Prof.univ. Bălănuţă A.
conf. univ.
18.45-20.15 Chirsanova A.
aula 5-
9.45-11.15
301 aula 5-505. aula 5-103.
11.30-13.00
13.30-15.00
ORE DE GHIDARE (CONSULTAŢIE), Managementul strategic şi argumentarea deciziilor, conf.
15.15-16.45 univ., Crucerescu C., aula 5-301.
Principii şi bazele compoziţiei Managementul strategic şi argumentarea deciziilor
JOI

sistemelor complexe
17.00-18.30 conf. conf. univ., Crucerescu C.,
univ. Druta R. Sem., aula 5-319.
18.45-20.15
aula 5-
11.30-13.00
Managementul
301 strategic
13.30-15.00 şi argumentarea deciziilor
15.15-16.45
Managementul siguranţei Analiza senzorială
VINERI

17.00-18.30 conf. univ., alimentelor în alimentaţia


Crucerescu C., Sem., aula 5-301. publică Prof.univ. Bălănuţă A.
conf. univ.
18.45-20.15 Chirsanova A.

aula 5-505. aula 5-107.


Managementul strategic şi argumentarea deciziilor
8.00-9.30
conf. univ., Crucerescu C., Sem., aula 5-301.
Managementul strategic şi argumentarea deciziilor
9.45-11.15
conf. univ., Crucerescu C., aula 5-301.
SÎMBĂTĂ

Managementul strategic şi
11.30-13.00 argumentarea deciziilor
conf. univ., Crucerescu C.,
Sem., aula 5-301.
13.30-15.00

15.15-16.45

Programe de masterat:
CSPA - Calitatea şi securitatea produselor alimentare
MRSC - Managementul Restaurantelor şi Serviciilor de Catering
MVV - Managementul Viti-Vinicol
Decan FTA Reşitca Vl.
”Aprob”
______________ 21.01.2019 - 26.01.2019
Prorector pentru studii, UTM

ORARUL MASTERAT, CICLUL II


activităţilor didactice a.u. 2018 - 2019, semestrul 2.
Grupele şi
Zilele
orele CSPA - 181 MRSC - 181 MVV - 181
11.30-13.00
LUNI

13.30-15.00
15.15-16.45
17.00-18.30
18.45-20.15
8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
MARŢI

13.30-15.00
15.15-16.45 Principii şi bazele
compoziţiei sistemelor
17.00-18.30 complexe
conf. univ.
Druta R.
18.45-20.15

8.00-9.30
aula 5-301
MIERCURI

9.45-11.15
11.30-13.00 Managementul strategic şi argumentarea deciziilor
13.30-15.00

15.15-16.45
conf. univ.,
17.00-18.30
Crucerescu C., aula 5-301.
18.45-20.15
11.30-13.00
13.30-15.00 Managementul strategic şi argumentarea
15.15-16.45
deciziilor
JOI

17.00-18.30 conf. univ., Crucerescu C., Sem., aula 5-319.


18.45-20.15
11.30-13.00
Managementul strategic şi argumentarea deciziilor
VINERI

conf. univ.,
13.30-15.00

15.15-16.45

17.00-18.30 Crucerescu C., aula 5-301.


Managementul
18.45-20.15 strategic şi
argumentarea
deciziilor Managementul
9.45-11.15 siguranţei alimentelor Analiza senzorială
SÎMBĂTĂ

conf. univ., Crucerescu C., în alimentaţia publică


Sem., aula 5-301. Prof.univ. Bălănuţă
conf. univ. A.
11.30-13.00
Chirsanova A.

13.30-15.00 aula 5-103.


aula 5-505.
15.15-16.45
Programe de masterat:
CSPA - Calitatea şi securitatea produselor alimentare
MRSC - Managementul Restaurantelor şi Serviciilor de Catering
MVV - Managementul Viti-Vinicol
Decan FTA Reşitca Vl.
”Aprob”
______________ 14.01.2019-19.01.2019
Prorector pentru studii, UTM

ORARUL MASTERAT, CICLUL II


activităţilor didactice a.u. 2018-2019, semestrul 2.
Zilele Grupele şi orele CSPA - 181 MRSC - 181 MVV - 181
11.30-13.00
13.30-15.00
LUNI

15.15-16.45

17.00-18.30

18.45-20.15

8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00 Microbiologia
MAR Ţ I

15.15-16.45 Microbiologia industrială


industrială
17.00-18.30

18.45-20.15
REEXAMINARE ,
REEXAMINARE ,
8.00-9.30 aula 5-301
aula 5-301
MIERCURI

9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
Alimentaţia şi
15.15-16.45 promovarea sănătăţii

17.00-18.30 REEXAMINARE,

18.45-20.15
11.30-13.00
13.30-15.00 aula 5-409
15.15-16.45
JOI

17.00-18.30
Modificări biochimice în produse alimentare, REEXAMINARE,
18.45-20.15
dr.,conf.univ. Musteaţă Gr., aula 5-301
12.40-14.00
SÎMBĂTĂ VINERI

14.10-15.30
15.40-17.00

17.00-18.30 Modelarea matematică a experimentului


18.45-20.15
REEXAMINARE, dr., conf. univ. Baerle A., aula 5-301.
8.00-9.30

9.45-11.15
Analize Fizico-chimice
11.30-13.00 REEXAMINARE, dr.,conf.univ. Subotin Iu., aula 5-301
13.30-15.00

15.15-16.45

Programe de masterat:
CSPA - Calitatea şi securitatea produselor alimentare
MRSC - Managementul Restaurantelor şi Serviciilor de Catering
MVV - Managementul Viti-Vinicol
Decan FTA Reşitca Vl.
Anul
”Aprob”
______________
Prorector pentru studii, UTM 07.01.2019-12.01.2019
ORARUL MASTERAT, CICLUL II
activităţilor didactice a.u. 2018-2019, semestrul 2.

Zilele Grupele şi orele CSPA - 181 MRSC - 181 MVV - 181


11.30-13.00
LUNI

13.30-15.00
15.15-16.45
17.00-18.30

18.45-20.15

8.00-9.30
M I E R C U R I MAR Ţ I

9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
15.15-16.45

17.00-18.30

18.45-20.15

8.00-9.30

9.45-11.15

11.30-13.00

13.30-15.00

15.15-16.45

17.00-18.30

18.45-20.15

11.30-13.00
13.30-15.00
15.15-16.45 Legislaţia vitivinicolă
EXAMEN,
JOI

17.00-18.30
Legislaţia alimentară, EXAMEN,
prof.univ. Taran N.
dr.prof.univ.Deseatnicov O.
18.45-20.15
5-301.
11.30-13.00
5-102
13.30-15.00
VINERI

15.15-16.45

17.00-18.30

18.45-20.15

8.00-9.30
SÎMBĂTĂ

9.45-11.15
Metodologia şi etica cercetării, EXAMEN, dr.conf.univ.Reşitca Vl., aula
11.30-13.00
5-301.
13.30-15.00

15.15-16.45

Programe de masterat:
CSPA - Calitatea şi securitatea produselor alimentare
MRSC - Managementul Restaurantelor şi Serviciilor de Catering
MVV - Managementul Viti-Vinicol
Decan FTA Reşitca Vl.

S-ar putea să vă placă și