Sunteți pe pagina 1din 3

Accizele — caracteristica generală

Accizele reprezintă taxele de consumaţie pe produs. De obicei ele sunt aşezate asupra produselor cu
cerere neelastică. Tipurile de produse cu aşa o cerere sunt foarte diverse şi diferă de la o ţară la alta.
În RM sunt supuse accizului o gamă largă de produse şi mărfuri: băuturile spirtoase tari, vinurile,
tutunul, metalele preţioase, blănurile de lux, parfumeria, audio şi video aparatura, autoturismele ş.a.
Conform Codului Fiscal al RM accizele este un impozit general de stat.
Suma accizului reprezintă un impozit indirect, care este inclus în preţul produselor. Reieşind din cotele
sale, această taxă de consumaţie poate mări considerabil preţul.
Contribuabilii accizului privind mărfurile indigene sunt persoanele juridice şi persoanele fizice care
produc mărfuri supuse accizelor. Contribuabilii la mărfurile de import se consideră persoanele fizice şi
juridice, care importă mărfuri şi produse din categoria celor supuse accizelor.
Subiecţii impunerii care produc sau preconizează să producă măria accizată sunt obligaţi să se
înregistreze în calitate de plătitori de accize şi să primească certificatul de acciz.
Certificatul de acciz reprezintă un document eliberat de organul Serviciului fiscal de Stat subiectului
impunerii, care atestă înregistrarea acestuia şi îi atribuie dreptul de a efectua tranzacţii cu mărfurile
supuse accizelor şi de a desfăşura activitate în domeniul jocurilor de noroc.
Pentru obţinerea certificatului de acciz, agenţii economici care sunt obligaţi a se înregistra ca subiecţi
impozabili se adresează la Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial în raza căruia activează cu o cerere
de solicitare a certificatului de acciz. In cererea de solicitare se indică denumirea (numele, prenumele),
adresa juridică (domiciliu) a locului principal de desfăşurare a activităţii economice şi datele cu privire
la licenţa eliberată de organele de resort.
Agenţii economici care urmează a fi înregistraţi în calitate de subiecţi impozabili declară încăperea de
acciz. Încăperea de accizreprezintă totalitatea locurilor ce aparţin subiectului impunerii, inclusiv
clădirile, încăperile, teritoriile, terenurile, orice alte locuri, care sunt situate separate, determinate în
certificatul de acciz, unde mărfurile supuse accizelor se prelucrează şi sau se fabrică, se expediază
(se transportă) de către subiecţii impunerii.
Subiectul impozabil cu accize poate avea doar o singură încăpere de acciz.

Obiectele impunerii şi cotele accizelor


Ca obiecte ale impunerii cu acciz sunt mărfurile supuse accizelor, specificate în anexa la titlul IV a CF
a RM. Baza de calcul a accizelor, în dependenţă de cotele lor o constituie:
Pentru mărfurile supuse accizelor:

 volumul în expresie naturală (litru, tona, litru alcool absolut, bucăţi, cm 3), daca cotele accizelor,
inclusiv in cazul importului, sunt stabilite în suma absoluta la unitatea de măsură a marfii:
 valoarea mărfurilor, determinată în preţuri fără accize si T.V.A., daca pentru aceste mărfuri
sunt stabilite cote procentuale
 volumul în expresie naturală şi valoarea mărfurilor, determinată în preţuri fără accize si T.V.A,
dacă sunt stabilite cote duble, atît fixe, cît şi procentuale.
 valoarea m vamă a mărfurilor importate, determinată conform legislaţei vamale, precum şi
impozitele si laxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, cu excepţia accizelor si
T.V.A., dacă pentru mărfurile în cauză sunt stabilite cote procentuale.

Cotele accizului pot fi stabilite în cote fixe pe o unitate de produs şi în cote procentuale asupra preţului
de vânzare. Aceste cote pot fi utilizate separat sau combinat. Lista mărfurilor, unităţile de măsură şi
cotele accizelor sunt stabilite în anexa nr. 1 al titlului IV al CF.
Conform CF sunt prevăzute următoarele înlesniri la plata impozitului:
Accizele nu se achită de către persoanele fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal a
căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare;
Accizele nu se achită la importarea următoarelor mărfuri:

 definite ca ajutor umanitar, stabilite de Guvern;


 destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republica Moldova de către
organizaţiile internaţionale în limita acordurilor la care aceasta este parte;
 destinate folosinţei oficiale a misiunilor diplomatice şi a altor misiuni asimilate lor în Republica
Moldova;

Accizele nu se achită în cazul în care subiectul impunerii exportă mărfuri supuse accizelor în mod
independent sau în baza contractului de comision;
Accizele nu se achită la introducerea mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea
acestora în regimurile vamale de tranzit, depozit vamal, nimicire sau renunţare în folosul statului,
precum şi magazin duty free, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import etc ;

Metoda de determinare şi termenele de plată


Volumul (obiectul impozabil) se determină ca volumul fizic de realizare în unităţile de măsură, la care
sunt stabilite cotele. Calcularea obiectului impozabil şi a sumei accizului este pusă în sarcina
plătitorului, pentru mărfurile indigene, şi în sarcina departamentului controlului vamal, pentru mărfurile
de import. Dacă volumul fizic de realizare este stabilit în unităţi de măsură, ce nu corespund cotelor
stabilite ale accizelor, impozitarea se efectuează prin 2 metode:
Prima metodă constă în aplicarea cotelor aprobate la volumul fizic de realizare, recalculat în unităţi de
măsură convenţionale, la care sunt stabilite cotele:
ex. Accizele la berea din malţ este de 1,85 lei/l. Au fost vîndute 5000 sticle cu volumul de 1,5 l.
Rezolvare:
1. recalculăm volumul fizic în unităţi convenţionale
5000 st *1,5 l. = 7500 l.
2. calculam suma accizelor
7500 l. * 1,85 lei/l. = 13875 lei

Modul de trecere în cont şi restituire a


accizelor.
Persoanele fizice şi juridice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor, înregistrate ca
subiecţi ai impunerii, au dreptul la trecerea în cont a accizelor achilate la mărfurile supuse accizelor,
utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor.
Trecerea în cont se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor, folosite la
prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor, expediate ulterior din încăperea de acciz, în cazul prezenţei
documentelor confirmative cu privire la achitarea accizelor la buget pentru materia primă utilizată.
Suma trecerii în cont a accizelor se determină de subiectul impunerii de sine stătător, la momentul
expedierii mărfurilor din încăperea de acciz.
Suma trecerii în cont a accizelor este formată din sumele accizelor achitate de subiectul impunerii:

 pentru materia primă accizată utilizată pentru producerea mărfurilor supuse accizelor,
 la importul materiei prime accizate, utilizate la producerea mărfurilor supuse accizului.
Restituirea accizelor de la buget agenţilor economici se efectuează numai în cazul exportului de
marfă accizată, pentru care la producere s-a utilizat materie primă supusă accizului.
Livrările de mărfuri, supuse accizelor, exportate de subiecţii impunerii, sînt livrări scutite de accize.
Pentru a confirma exportul de mărfuri supuse accizelor, subiectul impunerii trebuie să dispună de
documente de confirmare a exportului, cum ar fi:

 contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin cu privire la livrarea mărfurilor;


 documentele de plată şi extrasul băncii, care confirmă încasarea de facto a mijloacelor,
rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor, pe contul subiectului;
 declaraţia vamală sau copia ei, certificată de conducătorul si de contabilul-şef ai subiectului
impunerii, cu menţiunile organului vamal care a eliberat marfa la export.

In cazul existenţei documentelor de confirmare a exportului şi repatrierii mijloacelor pentru el în termen


de până la 90 zile, volumul (valoarea) mărfurilor exportate, precum şi suma accizelor solicitat spre
restituire se declară informativ în perioada fiscală când a avut loc repatrierea totală a mijloacelor
aferente.
Restituirea accizelor se înfăptuieşte în termen de 45 zile din momentul prezentării documentelor
justificative corespunzătoare, aplicând mecanismul de restituire a sumelor accizelor.

Marcarea cu timbre de acciz


Timbru de acciz este un marcaj tipărit de unitatea specializată, autorizată de Ministerul Finanţelor.
Mărfurile supuse accizelor cum ar fi votca, lichiorurile, vinurile, divinurile şi alte băuturi spirtoase,
articolele de tutun comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova precum
şi importate sunt supuse marcării obligatorii cu timbre de acciz. Marcarea se efectuează în timpul
fabricării mărfurilor supuse accizelor, până la importarea acestora, iar în cazul mărfurilor fabricate pe
teritoriul Republicii Moldova - până la momentul expedierii (transportării) acestora din încăperea de
acciz.
Nu sunt marcate obligatoriu cu timbru de acciz vinurile spumoase şi spumante, divinurile în sticle de
suvenire cu capacitatea de până la 0,25 litri, de l .5, 3 şi 6 litri, mărfurile supuse accizelor plasate în
regimurile vamale de tranzit, depozit vamal, admitere temporară. magazin duty free, precum şi
mărfurile supuse accizelor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi destinate pentru export.
Pentru mărfurile supuse marcării cu timbru de acciz sunt prevăzute următoarele marcaje:

 Şampanie, vinuri spumante şi vinuri spumoase;


 Vinuri;
 Băuturi alcoolice;
 Divinuri (coniacuri);
 Articole de tutun;
 Articole de tutun provenite din import.

Valoarea timbrelor de acciz nu include accizele datorate bugetului de stat. Achiziţionarea lor de
către agenţii economici producători şi importatori, facându-se la un preţ ce reprezintă costul si profitul
aferent tipăririi.
Timbrele de acciz procurate nu se vând, nu se transmit altor persoane şi nu se înstrăinează în alt
mod, cu excepţia restituirii lor Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS).