Sunteți pe pagina 1din 2

COD: IL-06

Instrucţiune de lucru
COREMI INTER SA Pag ....1 din ..2...
ROVINARI EDITIA : 1
EXECUTAREA ŞARPANTELOR
REVIZIA: 0

Scop:
Stabileşte modul în care se realizează executarea şarpantei în
construcţii.

Domeniu de utilizare:
Instrucţiunea se aplică la executarea şarpantei.

Documente de referinţă:
Legea 10/95 şi Regulamentele de aplicare aprobate prin HGR.
PS-01 Controlul documentelor
PS-02 Controlul înregistrărilor
MSC-01 Manualul sistemului de management al calităţii

Definiţii şi abrevieri
Definiţii
Definiţiile sunt conforme cu SR EN ISO 9000:2001.
Abrevieri
PC – procedură conexă
IL – instrucţiune de lucru
MSC – Manualul Sistemului de Management al Calităţii
RMC – Reprezentantul Managementului Calităţii

Responsabilităţi
Şeful punctului de lucru: pentru aplicarea prevederilor instrucţiunii, cu
respectarea detaliilor de execuţie.

Elaborare Instrucţiune de Lucru

Se pregătesc muncitorii privind tehnologia de execuţie, şi a măsurilor de


securitatea muncii şi P.S.I.
Şarpantele din lemn se caracterizează prin greutate mică fiind realizate din
bare de lemn subţiri (lănteţi, căpriori, ştacheţi, etc) şi pot fi executate în
următoarele tipuri constructive: pe scaune, cu feme (grinzi cu zăbrele) şi din grinzi
cu inima plină.
Se recomandă utilizarea şarpantelor în două sau patru ape astfel încât să se
micşoreze pe cât posibil numărul doliilor şi intersecţiilor.
Pentru clădiri se pot aplica diferite scheme de şarpante în funcţie de
deschiderea clădirii. Contravântuirea şarpantelor se asigură pe direcţia transversală
prin prinderea cu cleşti a popilor şi a căpriorilor iar pe direcţia longitudinală prin
prinderea cu cleşti a plopilor şi a căpriorilor iar pe direcţia longitudinală prin
COD: IL-06
Instrucţiune de lucru
COREMI INTER SA Pag ....2 din ..2...
ROVINARI EDITIA : 1
EXECUTAREA ŞARPANTELOR
REVIZIA: 0

contrafixele penelor. Şarpantele se ancorează de clădire cu mustăţi din oţel beton


lăsate din centuri pe conturul clădirii şi în dreptul fiecărui pop sau prin dispozitive
speciale ce se amplasează conform proiectului când se toarnă centura de beton sau
placa armată de beton.
Materialele folosite trebuie să îndeplinească anumite condiţii de calitate şi
anume:
- putregai – nu se admite,
- crăpături nepătrunse – nu se admit,
- crăpături pătrunse – nu se admit,
- noduri sănătoase – se admit cu dimensiunea de maxim 50mm,
- noduri putrede – se admit cu dimensiuni de maximum 20mm cu distanţa
între ele de minim 150mm.
- teşituri – se admit, cu condiţia să nu diminueze rezistenţa lemnului
- alte defecte – se admit cu condiţia să nu se diminueze rezistenţa
lemnului,
- umiditatea admisă a lemnului la livrare va fi de maximum 24%.

Data:

Întocmit, Aprobat,