Sunteți pe pagina 1din 2

COD: IL-05

Instrucţiune de lucru
COREMI INTER SA Pag ...1. din ...2..
ROVINARI EXECUTARE STRUCTURI DIN EDITIA : 1
ZIDĂRIE REVIZIA: 0

Scop:
Realizarea la nivelul şi în condiţiile stabilite de normativele şi
standardele în vigoare a lucrărilor de zidărie.

Domeniu de utilizare:
Instrucţiunea se aplică la executarea şi verificarea zidăriilor la
construcţiile de locuinţe, industriale şi agrozootehnice care se realizează din
cărămizi pline, blocuri ceramice, blocuri din beton cu agregate uşoare..

Documente de referinţă:
Legea 10/95 şi Regulamentele de aplicare aprobate prin HGR.
PS-01 Controlul documentelor
PS-02 Controlul înregistrărilor
MSC-01 Manualul sistemului de management al calităţii

Definiţii şi abrevieri
Definiţii
Element de zidărie: cărămizi pline, blocuri ceramice cu goluri
verticale şi orizontale, blocuri din beton cu agregate uşoare.
Mortar: material de legătură între elementele de zidărie.
Zidărie simplă: alcătuită din cărămizi sau blocuri în rânduri
orizontale şi paralele.
Zidărie armată: în alcătuirea căreia se folosesc armături din bare de
oţel beton.
Lianţii: materiale de legătură şi au rolul de a lega între ele agregatele
spre a se forma un tot întărit.
Agregatele: formează majoritatea amestecului din beton şi sunt
materiale inerte faţă de liant, provenite din sfărâmarea naturală sau artificială a
rocilor.
Restul definiţiilor sunt conforme cu SR EN ISO 9000:2001.
Abrevieri
PC – procedură conexă
IL – instrucţiune de lucru
MSC – Manualul Sistemului de Management al Calităţii
RMC – Reprezentantul Managementului Calităţii

Responsabilităţi
Şeful punctului de lucru: pentru aplicarea prevederilor instrucţiunii, cu
respectarea detaliilor de execuţie.
COD: IL-05
Instrucţiune de lucru
COREMI INTER SA Pag ...2. din ...2..
ROVINARI EXECUTARE STRUCTURI DIN EDITIA : 1
ZIDĂRIE REVIZIA: 0

Elaborare Instrucţiune de Lucru

Se pregătesc muncitorii privind tehnologia de execuţie, şi a măsurilor de


securitatea muncii şi P.S.I.
Trasarea zidului, constând din măsurarea dimensiunilor, trasarea limitelor
zidăriei şi, unde este cazul, măsurarea şi marcarea golurilor pentru ferestre şi uşi;
Aşternerea stratului de mortar constând din luarea mortarului cu mistria şi
aşternerea lui uniformă;
Aşezarea cărămizilor pe zid cuprinzând luarea cărămizilor din stivă, udarea
lor, luarea cu mistria a mortarului şi aşezarea lui pentru formarea rostului
orizontal, aşezarea cărămizilor şi fixarea cărămizii cu coada mistriei.
Ajustarea cărămizilor unde este cazul constând din marcarea liniei de tăiere
şi tăierea cărămizilor.
Curăţarea cu mistria după aşezarea unui rând pe ambele feţe ale zidului a
mortarului în exces.
La zidăria de cărămidă sau blocuri ceramice tencuite grosimea rosturilor
orizontale este de 12mm, iar cea a rosturilor verticale de 10mm.
Tasarea se face obligatoriu la fiecare rând. Legăturile între ziduri la colţuri,
intersecţii se execută alternativ în funcţie de tipul de cărămidă, astfel întrerupându-
se primul rând de cărămidă la un zid, la celălalt continuu procedându-se invers şi
aşa mai departe pe toată înălţimea zidului.

Data:

Întocmit, Aprobat,

S-ar putea să vă placă și