Sunteți pe pagina 1din 2

COD: IL-07

Instrucţiune de lucru
COREMI INTER SA Pag .1.. din ..2...
ROVINARI EDITIA : 1
EXECUTARE TENCUIELI UMEDE
REVIZIA: 0

Scop:
Stabileşte modul în care se realizează tencuielile umede în
conformitate cu cerinţele de calitate la lucrările civile şi industriale.

Domeniu de utilizare:
Instrucţiunea se aplică la executarea tencuielilor umede la construcţii
civile şi industriale.

Documente de referinţă:
Legea 10/95 şi Regulamentele de aplicare aprobate prin HGR.
PS-01 Controlul documentelor
PS-02 Controlul înregistrărilor
MSC-01 Manualul sistemului de management al calităţii

Definiţii şi abrevieri
Definiţii
Definiţiile sunt conforme cu SR EN ISO 9000:2001.
Abrevieri
PC – procedură conexă
IL – instrucţiune de lucru
MSC – Manualul Sistemului de Management al Calităţii
RMC – Reprezentantul Managementului Calităţii

Responsabilităţi
Şeful punctului de lucru: pentru aplicarea prevederilor instrucţiunii, cu
respectarea detaliilor de execuţie.

Elaborare Instrucţiune de Lucru

Se pregătesc muncitorii privind tehnologia de execuţie, şi a măsurilor de


securitatea muncii şi P.S.I.
Tencuielile groase aplicabile în 1-3 straturi cu o grosime totală de 20-25mm
se pot utiliza în cadrul clădirilor civile la:
- finisarea suprafeţelor interioare şi exterioare ale pereţilor;
- protecţia hidroizolaţiilor;
- finisarea suprafeţelor din şipci şi trestie;
- realizarea de elemente decorative (profile, scafe, ancadramente, etc.) la
tavane sau pereţi.
Toate tencuielile, cu excepţia celor brute, se aplică în 2-3 straturi astfel:
COD: IL-07
Instrucţiune de lucru
COREMI INTER SA Pag .2.. din ..2...
ROVINARI EDITIA : 1
EXECUTARE TENCUIELI UMEDE
REVIZIA: 0

- şpriţ de amorsare, primul strat ce se aplică suprafeţelor din beton, zidărie,


menit să creeze rugozitatea suportului pentru asigurarea conlucrării
dintre tencuiala propriu-zisă şi suport.
- grund – stratul cel mai gros al tencuielilor, serveşte pentru acoperirea
neregularităţilor suprafeţei, remedierea abaterilor de la verticală (la
pereţi) şi de la orizontală (la tavane), el executându-se în 1-2 reprize a
câte 0,8cm grosime;
- tinci – stratul vizibil care conferă aspectul definitiv al tencuielii.
Lucrările de tencuire pot începe numai după terminarea tuturor lucrărilor a
căror efectuare simultană sau ulterioară ar putea deteriora calitatea tencuielilor;
Lucrările se vor executa cu asigurarea condiţiilor de temperatură şi
umiditate pentru a nu se afecta calitatea lucrărilor, în special în cazul tencuielilor
exterioare;
Tencuielile interioare se vor executa înaintea celor exterioare, pentru a se
permite uscarea lor.
Lucrările de tencuieli vor începe numai după efectuarea eventualelor
reparaţii necesare şi după recepţia calitativă a stratului suport.
În timpul executării diverselor straturi ale tencuielilor, cât şi după aceasta, se
vor lua măsuri ce se impun pentru protecţie, până la întărirea mortarului.

Data:

Întocmit, Aprobat,