Sunteți pe pagina 1din 3

COD: IL-03

Instrucţiune de lucru
COREMI INTER SA Pag .1... din ..3..
ROVINARI EDITIA : 1
TURNAREA BETONULUI
REVIZIA: 0

Scop:
Are ca scop realizarea la nivelul şi în condiţiile stabilite de
normativele şi standardele în vigoare a lucrărilor de betonare şi respectiv
prevenirea înregistrării unor neconformităţi cu consecinţă asupra calităţii
lucrărilor.

Domeniu de utilizare:
Instrucţiunea se aplică la turnarea betoanelor în elemente simple sau
armate: fundaţii, elevaţii, stâlpi, sâmburi, centuri, planşee ale structurilor
construcţiilor.

Documente de referinţă:
Legea 10/95 şi Regulamentele de aplicare aprobate prin HGR.
PS-01 Controlul documentelor
PS-02 Controlul înregistrărilor
MSC-01 Manualul sistemului de management al calităţii

Definiţii şi abrevieri
Definiţii
Beton de ciment: material compozit obţinut prin omogenizarea
amestecului de ciment, agregate şi apă, format prin întărirea pastei de ciment
(ciment şi apă). Pe lângă aceste componente de bază, betonul mai poate conţine
adaosuri şi /sau aditivi.
Beton proaspăt: starea betonului din momentul amestecării
componenţilor până la începutul prizei cimentului din beton. În această perioadă
betonul are deformaţie practică şi poate fi compactat prin diverse metode
specifice.
Beton întărit: material compozit format din pietriş şi o matrice
(piatră de ciment şi agregate fine) cu structură de conglomerat, proprietăţi de piatră
artificială şi caracterizat prin rezistenţe mecanice evolutive.
Ciment: Liant hidraulic, sub formă de de material anorganic fin
măcinat. În amestec cu apa formează o pastă care face priză şi se întăreşte prin
reacţiile şi procesele de hidratare.
Aditiv: produs chimic care se adaugă în beton, în cantităţi mici faţă de
masa cimentului, înainte sau în timpul amestecării betonului, în scopul modificării
după necesităţi a proprietăţilor în stare proaspătă şi/sau întărită ale betonului.
Restul definiţiilor sunt conforme cu SR EN ISO 9000:2001.
Abrevieri
PC – procedură conexă
COD: IL-03
Instrucţiune de lucru
COREMI INTER SA Pag .2... din ..3..
ROVINARI EDITIA : 1
TURNAREA BETONULUI
REVIZIA: 0

IL – instrucţiune de lucru
MSC – Manualul Sistemului de Management al Calităţii
RMC – Reprezentantul Managementului Calităţii

Responsabilităţi
Şeful punctului de lucru: pentru aplicarea prevederilor instrucţiunii, cu
respectarea detaliilor de execuţie.

Elaborare Instrucţiune de Lucru

Se pregătesc muncitorii privind tehnologia de execuţie, şi a măsurilor de


securitatea muncii şi P.S.I.
Suprafeţele de beton turnate anterior şi întărite (care vor veni în contact cu
betonul proaspăt) se vor curăţa de pojghiţa de lapte de ciment sau de impurităţi.
Suprafeţele nu trebuie să prezinte zone necompactate sau segregate.
Sunt stabilite şi pregătite măsuri pentru continuarea betonării în cazul unei
situaţii accidentale.
Este stabilit locul de descărcare a betonului care nu îndeplineşte condiţiile
tehnice stabilite.
Cofrajele din lemn, beton sau zidărie, care vor veni în contact cu betonul
proaspăt vor fi udate cu apă înainte cu 2-3 ore şi premergător turnării betonului (cu
înlăturarea apei rămase în denivelări).
Din mijlocul de transport, descărcarea betonului se va face în jgheaburi sau
direct în cazul fundaţiilor şi elevaţiilor.
În timpul betonării se va urmări:
• evitarea deformării sau deplasării armăturilor;
• respectarea grosimii stratului de acoperire a armăturilor;
• evitarea ciocănirii sau scuturarea armăturilor;
• circularea muncitorilor şi eventual a mijloacelor de transport astfel
rezemate ca să nu modifice poziţia armăturilor;
Compactarea betonului se va efectua prin vibrare, în funcţie de
caracteristicile elementelor turnate.
Compactare manuală, cu maiul, vergele, ciocănirea cofrajelor se face în
următoarelor cazuri:
• introducerea în beton a vibratorului nu este posibilă din cauza
dimensiunilor secţiunii sau desimii armăturilor;
• întreruperea accidentală a funcţionării mijloacelor de vibrare.
Betonul turnat se va proteja cu prelate sau rogojini, după ce a realizat o
rezistenţă care să nu permită aderarea materialului la suprafaţa acoperită.
Materialul de protecţie va fi menţinut permanent în stare umedă.
COD: IL-03
Instrucţiune de lucru
COREMI INTER SA Pag .3... din ..3..
ROVINARI EDITIA : 1
TURNAREA BETONULUI
REVIZIA: 0

Umiditatea betonului se va menţine minim 7 zile după turnare, începând cu


2-12ore, în funcţie de temperatura mediului şi tipul cimentului utilizat.
Protecţia suprafeţei formate de cofraje se va realiza prin menţinerea acestora
pe poziţie şi se vor uda din timp în timp cu apă pentru a preveni pierderea umezelii
de la suprafaţa betonului.
Pe timp ploios, dacă există pericolul antrenării pastei de ciment, suprafaţa
betonului va fi acoperită cu prelate sau folii de polietilenă.
În cazul temperaturilor mai mici decât +50C nu se va proceda la stropirea cu
apă, ci se vor aplica materiale sau pelicule de protecţie.

Data,

Întocmit, Aprobat,