Sunteți pe pagina 1din 28

Universitatea Politehnica din București

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor

Proiect de investiții

Student :
Tămășan Dana Alexandra
PEE, anul II

București
2019
1. Obiectivul general al propunerii de proiect

Realizarea unei cafenele, unde oamenii pot veni să se relaxeze și să relaționeze, într-un
mediu plăcut.

2. Obiectivele specifice ale propunerii de proiect

1. Amenajarea spațiului unde se va desfășura activitatea


2. Promovarea afacerii
3. Angajarea unui personal tânăr și serviabil

3. Noutatea adusă prin propunerea de proiect


Piața cafenelelor reprezintă o afacere de succes, întrucât acoperă o nevoie des întâlnită.
Managementul este conștient că locația unei cafenele este la fel de importantă ca și calitatea
produselor și a servirii. Astfel, cafeneaua dispune de un vad comercial deosebit, fiind amplasat la
adresa: Sectorul 1-Calea Dorobanți, Nr. 12, parter, Ap. 1. Accesul la amplasament se poate face
ușor cu mijloacele de transport în comun, existând însă și posibilitatea de a parca în apropiere.
Reprezentând un amănunt critic în acest tip de afacere, s-a acordat maximă ateție alegerii
locației optime.
Locația deosebită, precum și starea de bine pe care le-o inducem clienților prin modul de
servire și interacționare ne deosebesc de celelalte locuri care au același domeniu de activitate.

Date de identificare:
Nume: “Caffè România S.R.L”
Obiectul de activitate: Vânzarea de cafea cu consumarea în local
Domeniul de activitate: Prelucrarea cafelei - 5630
Forma juridică: Societate cu răspundere limitată – SRL
Sediul Social-propriu: Sectorul 1-Calea Dorobanți, Nr. 12, parter, Ap. 1
Punct de lucru: Sectorul 1-Calea Dorobanți, Nr. 12, parter, Ap. 1
CUI: 5209220

1
Structura capitalului social:
Capitalul social subscris și vărsat de 470 000 LEI, echivalentul a 120 000 EURO, este
împărțit într-o singură parte socială. Numele acționarului este Enache Daniel.

Ipoteze:
- Un număr minim de 100 de clienți/zi în primul an;
- Un număr minim de 100 de cești/zi din fiecare sortiment în primul an;
- Estimarea prețului cafelelor:
Nescafe ( cu /fără frișcă; cu lapte ) – 16 lei
Tchibo ( cu /fără frișcă; cu lapte ) – 18 lei
Jacobs ( cu/fără frișcă; cu mentă ) - 20 lei
- Dezvoltarea unei relații de încredere cu clienții, astfel încât promovarea cafenelei să se
realizeze în primul rând prin recomandări;
- Adaptarea permanentă la mediul de afaceri din București prin oferirea de noi produse și
modalități de petrecere a timpului liber;
- Pentru început presupunem că această cafenea poate acapara o cotă de piață de 15%.

Dimensionarea afacerii:
Această cafenea are 150 m2. În interiorul cafenelei găsim 13 mese, 4 canapele din piele de
câte 5 persoane fiecare , 35 de scaune din piele și un bar de 15 m2. De asemenea, în incinta localului
găsim o bucătarie de 85 m2 amenajată cu un cuptor, un aragaz, o chiuvetă și alte ustensile necesare
într-o bucătărie. Baia de 60 m2 este amenajată cu 3 toalete, 2 chiuvete și alte ustensile necesare.

2
4. Analiza cost – beneficiu
Am ales această afacere întrucât oamenii frecventează cafenelele cu precădere astăzi,
deoarece reprezintă un loc de relaxare, un moment liniștit pe care ți-l acorzi după o zi de muncă,
sau unul în care îți întâlnești prietenii pentru o porție serioasă de râs și socializare.
Piața cafenelelor înregistrează o creștere constantă, atât cantitativ cât și valoric. Această
afacere este considerată una dintre cele mai profitabile pe termen lung, pentru că acoperă o nevoie
constantă. În București, numărul de cafenele este în continuare redus comparativ cu media
europeană și cu numărul de consumatori. În prezent, Capitala deține mai puțin de 500 de cafenele,
ceea ce presupune o cafenea la 7000 de bucureșteni, în condițiile în care în Praga sunt peste 1000
de locații, iar în Paris și Londra numărul lor depășește 3000. Acest lucru denotă o piață cu potențial,
capabilă să absoarbă noi concurenți.

4.1. Identificarea veniturilor și proiecția lor pe orizontul de timp predictibil ales

Orizontul de prognoză considerat în vederea efectuării estimărilor este de 5 ani.

Estimarea veniturilor din exploatare:


Veniturile din exploatare aferente proiectului de investiţie analizat au fost estimate pe baza
următoarelor variabile:
 dimensiunea cererii pentru cafea;
 prețul sortimentelor de cafea.

Cererea
Cererea reprezintă, bineînțeles și în cazul cafelei unul dintre principalii indicatori după care
poate fi analizată activitatea unei firme ca fiind profitabilă sau neprofitabilă. Comercianții de cafea
au un avantaj spre deosebire de alte categorii de produse, cafeaua, se adresează unui segment mult
mai larg de consumatori. Bineînțeles, fiecare categorie consumă cafeua din motive total diferite,
depinzând de fiecare firmă spre ce segment/e de populație își orientează câmpanile de promovare.

3
Indicatorii care își pun amprenta asupra cererii pe piața cafelei sunt:

· Numărul consumatorilor potențiali la nivelul Bucureștiului - 17.364.840

· Intensitatea consumului - 100 căni anual pe locuitor.

Prognozarea veniturilor

Tabel 4.1.1 Prețuri


Preț de vz.
Denumire cafea al unei Descriere succintă
cești
(cu /fără frișcă; cu
Nescafe 16 lei
lapte;cu mentă)
(cu /fără frișcă; cu
Tchibo 18 lei
lapte;cu mentă)
( cu/fără frișcă; cu
Jacobs 20 lei
mentă )

Proiecția veniturilor pe orizontul de timp

Tabel 4.1.2. Vânzări cești de cafea/zi din fiecare sortiment

Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 130 160 190 220 250 230 293 176 128 210 240

În acest tabel, au fost estimate câte cești de cafea se vor vinde pe zi, pentru fiecare sortiment
de cafea.

Tabel 4.1.3. Venituri/vânzări aferente anului 2019

Luna
Luna1 Luna2 Luna3 Luna4 Luna5 Luna6 Luna7 Luna8 Luna9 Luna10 Luna11 TOTAL
12
Nescafe
Vânzări 3000 3900 4800 5700 6600 7500 6900 8790 5280 3840 6300 7200 62610
Venituri
45000 58500 72000 85500 99000 112500 103500 131850 79200 57600 94500 108000 1047150
( LEI)
Tchibo
Vânzări 3000 3900 4800 5700 6600 7500 6900 8790 5280 3840 6300 7200 62610

4
Venituri
51000 66300 81600 96900 112200 127500 117300 149430 89760 65280 107100 122400 1186770
( LEI)
Jacobs
Vânzări 3000 3900 4800 5700 6600 7500 6900 8790 5280 3840 6300 7200 62610
Venituri
57000 74100 91200 108300 125400 142500 131100 167010 100320 72960 119700 136800 1326390
(LEI)
Total Vânzări 187830
Total Venituri 3560310

În tabelul 4.1.3 au fost calculate vânzările și veniturile pe fiecare lună, pentru fiecare
sortiment de cafea. În fiecare lună, s-au vândut din fiecare sortiment de cafea același număr de
cești.
După cum reiese din tabel , totalul vânzărilor pe primul an este de 187.830 LEI, ceea ce
înseamnă că s-au vândut aproximativ 522 de cești de cafea/zi. Privind veniturile, acestea au avut
o valoare în primul an de 3.560.310 lei, ceea ce înseamnă că venitul companiei a fost de 9.889
lei/zi.

Pentru următorii 4 ani, vom estima că se vor vinde următorul număr de cești de cafea/zi
din fiecare sortiment.
Tabel 4.1.4. Vânzări cesti/zi în decursul celor 5 ani
Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V
Vânzări/cești
522 417 428 439 450
pe zi

Tabel 4.1.5. Vânzări și venituri anuale estimate pe următorii 5 ani


Vz./Venit/ Anul Anul Anul TOTAL/a TOTAL/lu TOTAL/
Anul I Anul V n nă zi
An II III IV
Vânzări 62610 150120 154080 158040 162000 686850 57237.5 1907.917
104715 225180 231120 237060 243000
Venituri 0
10410750 867562.5 28918.75
0 0 0 0
Nescafe
Vânzări 62610 150120 154080 158040 162000 686850 57237.5 1907.917
118677
Venituri 2552040 2619360 2686680 2754000 11798850 983237.5 32774.58
0
Tchibo
Vânzări 62610 150120 154080 158040 162000 686850 57237.5 1907.917
132639
Venituri 2852280 2927520 3002760 3078000 13186950 1098912.5 36630.42
0
Jacobs

5
TOTAL VÂNZĂRI /an/pentru cele 3 tipuri de cafea 2060550
TOTAL VENITURI/an pentru cele 3 tipuri de cafea 35396550
TOTAL VÂNZĂRI /lună/pentru cele 3 tipuri de cafea 171712.5
TOTAL VENITURI/lună pentru cele 3 tipuri de cafea 2949713
TOTAL VÂNZĂRI /zi/pentru cele 3 tipuri de cafea 2064366
TOTAL VENITURI/zi pentru cele 3 tipuri de cafea 98323.75

Din tabelul 4.1.5, reiese că în medie pe o perioadă de 5 ani, volumul vânzărilor este de
2.064.366 de cești de cafea/zi, ar volumul veniturilor pe o perioadă de 5 ani este de 98.323,75
lei/zi.

4.2. Identificarea costurilor și proiectarea lor pe orizontul de timp predictibil ales

Cheltuielile sunt împărțite în 2 categorii: fixe și variabile. Cele fixe țin de costurile cu
întreținerea, amortizarea echipamentelor și salariile angajaților. Cheltuielile variabile sunt cele
legate de mentenanța echipamentelor.

Cheltuieli fixe
Estimarea costurilor cu amortizarea:
Estimarea costurilor cu amortizarea s-a realizat pe baza valorilor de intrare ale mijloacelor
fixe respective şi a duratelor normate de amortizare a acestora. Regimul de amortizare practicat este
cel liniar.Calculul amortizării este evidenţiat în tabelul 4.6.

Tabel 4.2.1. Amortizarea utilajelor

Durată
Amortizar Amortiza
Valoare de normată de Amortizare
Utilaje e lunară re pe zi
intrare(Lei) amortizare(a anuală(Lei)
(Lei) (Lei)
ni)
Instalații frigorifice 3000 5 600 50 1.67
Mașină spălat vase 1800 5 360 30 1
Casă de marcat 650 5 130 10.83 0.36
Calculator+soft contabilitate
4500 5 900 75
comenzi 2.50
Storcător fructe 300 5 60 5 0.17
Blender 172 5 34.4 2.87 0.10
Sistem de supraveghere 8000 5 1600 133.33 4.44

6
Sonorizare 5950 5 1190 595 19.83
Alte utilaje 3700 5 740 61.67 2.06
TOTAL 28072 5614.40 963.7 32.12
Amortizare-Nescafe ( lei pe zi pe
ceașcă) 0.017
Amortizare-Tchibo (lei pe zi pe
ceașcă) 0.017
Amortizare-Jacobs (lei pe zi pe
ceașcă) 0.017

În tabelul 4.2.1 am evidențiat calculul amortizării pe zi a unei cești de cafea din fiecare
sortiment.

Utilități

Tabel 4.2.2. Utilități


KWh* preț pe
Cheltuieli Utilități lei*24h lei ceașcă
KWh
Instalație electrică 15 360 1.2
Instalații sanitare 12 288 0.96
Instalație de încălzire 15.6 374.4 1.248
Instalații pentru curenți
21.6 518.4 1.728
slabi
Total cheltuieli 64.2 1540.8 5.136

Din tabelul 4.2.2. reies cheltuielile totale zilnice prin folosirea utilităților necesare pentru
realizarea unei cești de cafea.

Salariile angajaților

Costul cu salariile a fost estimat pentru angajarea a două persoane cu funcția de vânzător.
Salariul per angajat va fi de 1000 lei.
- Contribuția la CAS: (taxe către stat pentru ambele salarii) = > 18,36 lei pe lună = >
18,36/300=0,061 lei pe ceașca de cafea

7
Total Cheltuieli Fixe = 0,17+5,136+0,06=5,214 lei pe zi pentru realizarea unei cești de
cafea

Cheltuieli variabile

Pentru prepararea unei cești de cafea se folosesc următoarele ingrediente:


-frișcă/ zahăr/ miere – 0,5 lei pe ceașcă
-lapte -0,3 lei pe ceașcă
-mentă-0,1 lei pe ceașcă
-boabe cafea- 0,6 lei pe ceașcă

Tabel 4.2.3. Cheltuieli variabile


Cheltuieli Variabile lei pe ceașcă
frișcă/zahăr/miere 0.5
mentă 0.1
lapte 0.3
boabe cafea 0.6
TOTAL 1.5

Din tabelul 4.2.3 reies cheltuielile pentru prepararea unei cești de cafea.

Cheltuieli Fixe + Cheltuieli Variabile= 6,714 lei pe ceașcă

Tabel 4.2.4. Vânzări - Cheltuieli pe un an


Luna1 Luna2 Luna3 Luna4 Luna5 Luna6 Luna7 Luna8 Luna9 Luna10 Luna11 Luna 12 TOTAL

Nescafe/Tchibo/Jacobs

Vânzări 3000 3900 4800 5700 6600 7500 6900 8790 5280 3840 6300 7200 62610
Cheltuiel
20142.18 26184.83 32227.48 38270.14 44312.79 50355.44 46327.01 59016.58 35450.23 25781.99 42298.57 48341.23 468708.46
i ( LEI)

Observăm că pentru cele 62.610 de cești vândute într-un an sunt necesare cheltuieli în
valoare de 468.708,46 lei.

8
Tabel 4.2.5 Vânzări - Cheltuieli pe 5 ani
Total Total
Vânzări/Cheltuie Total vz pe
Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V vânzări vânzări
li an
pe lună pe zi
Vânzări (Lei) 62610 150120 154080 158040 162000 686850 57237.5 1907.92
Cheltuieli (Lei) 468708.46 1007914.55 1034502.224 1061089.898 1087677.57 4659892.71 388324.39 12944.15

În tabelul 4.2.5 sunt calculate vânzările și cheltuielile pe cei 5 ani. De asemenea, putem
observa care este și totalul de vânzări și cheltuieli pe o zi pentru o ceașcă de cafea.

Din cele prezentate mai sus, reiese faptul că veniturile depășesc considerabil costurile, ceea
ce reprezintă un lucru foarte bun, un pas important pentru a începe proiectul.

4.3 Descrierea fluxurilor de trezorerie sau a cash flow-urilor

Fluxurile de numerar sunt clare şi oferă reperele necesare managerilor pentru a adopta o
mare varietate de decizii de alocare a resurselor financiare. De asemenea, investitorii găsesc că
fluxurile de numerar reprezintă o măsură clară a performanţei unei firme. În consecinţă, folosirea
fluxurilor de numerar este foarte importantă în analiza performanţei firmei şi managementul
resurselor sale.

Tabel 4.3.1 Cash flow în anul 2018


Indicatori ANUL 1
financiari Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Vânzări 3000 3900 4800 5700 6600 7500 6900 8790 5280 3840 6300 7200

Venituri 45000 58500 72000 85500 99000 112500 103500 131850 79200 57600 94500 108000
Nescafe (lei)
Venituri 51000 66300 81600 96900 112200 127500 117300 149430 89760 65280 107100 122400
Tchibo (lei)
Venituri 57000 74100 91200 108300 125400 142500 131100 167010 100320 72960 119700 136800
Jacobs (lei)
Cheltuieli (lei) 20142.18 26184.83 32227.48 38270.14 44312.79 50355.44 46327.01 59016.58 35450.23 25781.99 42298.57 48341.23
Amortizare
963.70 963.70 963.70 963.70 963.70 963.70 963.70 963.70 963.70 963.70 963.70 963.70
(lei)
Profit Brut - 24857.82 32315.17 39772.52 47229.86 54687.21 62144.56 57172.99 72833.42 43749.77 31818.01 52201.43 59658.77
Nescafe (lei)
Profit Brut- 30857.82 40115.17 49372.52 58629.86 67887.21 77144.56 70972.99 90413.42 54309.77 39498.01 64801.43 74058.77
Tchibo ( lei)

9
Profit Brut -
Jacobs (lei) 36857.82 47915.17 58972.52 70029.86 81087.21 92144.56 84772.99 107993.42 64869.77 47178.01 77401.43 88458.77
Impozit
Nescafe (lei) 3977.25 5170.43 6363.60 7556.78 8749.95 9943.13 9147.68 11653.35 6999.96 5090.88 8352.23 9545.40
Impozit
Tchibo (lei) 4937.2512 6418.4272 7899.6032 9380.7776 10861.954 12343.13 11355.678 14466.1472 8689.5632 6319.6816 10368.229 11849.403
Impozit 14743.13
Jacobs (lei) 5897.2512 7666.4272 9435.6032 11204.778 12973.954 13563.678 17278.9472 10379.163 7548.4816 12384.229 14153.403
Profit net 52201.43
Nescafe (lei) 20880.57 27144.74 33408.92 39673.08 45937.26 48025.31 61180.07 36749.81 26727.13 43849.20 50113.37
Profit net 64801.43
Tchibo (lei) 25920.57 33696.74 41472.92 49249.08 57025.26 59617.31 75947.27 45620.21 33178.33 54433.20 62209.37
Profit net 77401.43
Jacobs (lei) 30960.57 40248.74 49536.92 58825.08 68113.26 71209.31 90714.47 54490.61 39629.53 65017.20 74305.37
Cash flow- 53165.13
Nescafe (lei) 21844.27 28108.44 34372.62 40636.78 46900.96 48989.01 62143.77 37713.51 27690.83 44812.90 51077.07
Cash flow- 65765.13
Tchibo (lei) 31924.27 34660.44 42436.62 50212.78 57988.96 60581.01 76910.97 46583.91 34142.03 55396.90 63173.07
Cash flow- 78365.13
Jacobs (lei) 31924.27 41212.44 50500.62 59788.78 69076.96 72173.01 91678.17 55454.31 40593.23 65980.90 75269.07

În tabelul 4.3.1. am calculate cash flow-ul celor trei sortimente de cafea pe un an de zile.

Tabel 4.3.2 Cash flow pe 5 ani


Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V
Indicatori financiari

Vânzări 62610.00 150120.00 154080.00 158040.00 162000.00


1047150.00 2251800.00 2311200.00 2370600.00 2430000.00
Venituri Nescafe (lei)
1186770.00 2552040.00 2619360.00 2686680.00 2754000.00
Venituri Tchibo (lei)
1326390.00 2852280.00 2927520.00 3002760.00 3078000.00
Venituri Jacobs (lei)
Cheltuieli (lei) 468708.46 1007914.55 1034502.22 1061089.90 1087677.57
Amortizare (lei) 963.70 963.70 963.70 963.70 963.70
Profit Brut-Tchibo
(lei) 718061.54 1544125.45 1584857.78 1625590.10 1666322.43
Profit Brut -Jacobs
(lei) 857681.54 1844365.45 1893017.78 1941670.10 1990322.43

Impozit Nescafe (lei) 92550.65 199021.67 204271.64 209521.62 214771.59

Impozit Tchibo (lei) 114889.85 247060.07 253577.24 260094.42 266611.59

Impozit Jacobs (lei) 137229.05 295098.47 302882.84 310667.22 318451.59

Profit net Nescafe (lei) 485890.89 1044863.78 1072426.13 1099988.49 1127550.84

Profit net Tchibo (lei) 603171.69 1297065.38 1331280.53 1365495.69 1399710.84

Profit net Jacobs (lei) 720452.49 1549266.98 1590134.93 1631002.89 1671870.84


Cash flow-Nescafe
(lei) 486854.59 1045827.48 1073389.83 1100952.19 1128514.54

10
Cash flow-Tchibo (lei) 604135.39 1298029.08 1332244.23 1366459.39 1128514.54

Cash flow-Jacobs (lei) 721416.19 1550230.68 1591098.63 1631966.59 1672834.54

Profit brut Nescafe (lei) 578441.54 1243885.45 1276697.78 1309510.10 1342322.43

În tabelul 4.3.2. am calculat cash flow-ul celor trei sortimente de cafea pe cinci ani de zile.

11
Determinarea lui VAN și analiza rezultatului obținut

Valoarea actualizată netă exprimă surplusul de capital rezultat la încheierea duratei de viață
a investiției. Pentru a justifica investitia realizată, VAN trebuie să fie mai mare ca zero. Dacă ia valori
negative proiectul este respins. Cu cât VAN este mai mare, cu atât proiectul este mai rentabil.
VAN reprezintă diferența dintre suma valorilor actualizate ale fluxurilor de numerar
viitoare generate de proiect și costul initial al investiției.

Unde:
n=5 ( perioada )
Rd=15% (Rata de actualizare)
I0 = Investiția inițială
VR = Valoarea vânzărilor
CF t =cash flow total

Tabel 4.3.4 Calcul VAN


Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V
Indicatori financiari

Cash flow-Nescafe
(lei) 486854,59 1045827,48 1073389,83 1100952,19 1128514,54
Cash flow-Tchibo
(lei) 604135,39 1298029,08 1332244,23 1366459,39 1128514,54
Cash flow-Jacobs (lei) 721416,19 1550230,68 1591098,63 1631966,59 1672834,54
Investiția inițială -287382
Rata de actualizare 0,12
VAN-NESCAFE 3.085.079,02 lei
VAN-TCHIBO 3.743.829,66 lei
VAN-JACOBS 4.711.442,09 lei

12
Din tabelul 4.3.4 putem observa că Valoarea Actualizată Netă pentru Nescafe este de
3.085.079,02 lei, pentru Tchibo este de 3.743.829,66 lei , iar pentru Jacobs este de 4.711.442,09 lei.
Acesta valori sunt mult mai mari decât 0, ceea ce înseamnă că proiectul va fi acceptat.

Determinarea RIR și analiza rezultatului obținut

Rata internă de rentabilitate (IRR – The Internal Rate of Return) este cea mai importantă
variantă în raport cu VAN. Această metodă permite determinarea unui singur număr care poate
caracteriza performanţele unui proiect. Rata internă de rentabilitate (RIR) se bazează pe ipoteza că
fluxurile de numerar viitoare pot fi reinvestite la această rată RIR. Practic, RIR este soluţia ecuaţiei
VAN=0.

Tabel 4.3.5 Calcul RIR


Investiția inițială -287382 Investiția inițială -287382 Investiția inițială -287382
Cash flow-Nescafe(lei)- Cash flow- Cash flow-Jacobs(lei)-
Anul I 486854,59 Tchibo(lei)-Anul I 604135,39 Anul I 721416,19
Cash flow- Cash flow- Cash flow-Jacobs(lei)-
Nescafe(lei)-Anul II 1045827,48 Tchibo(lei)-Anul II 1298029,08 Anul II 1550230,68
Cash flow-Nescafe(lei)- Cash flow- Cash flow-Jacobs(lei)-
Anul III 1073389,83 Tchibo(lei)-Anul III 1332244,23 Anul III 1591098,63
Cash flow-Nescafe(lei)- Cash flow- Cash flow-Jacobs(lei)-
Anul IV 1100952,19 Tchibo(lei)-Anul IV 1366459,39 Anul IV 1631966,59
Cash flow-Nescafe(lei)- Cash flow- Cash flow-Jacobs(lei)-
Anul V 1128514,54 Tchibo(lei)-Anul V 1128514,54 Anul V 1672834,54
RIR-Nescafe 229% RIR-Tchibo 275% RIR-Jacobs 320%

Rata internă de rentabilitate este pragul minim de rentabilitate a unui proiect, sub nivelul
căruia acesta nu este eficient.
Din tabelul 4.3.5 putem observa că RIR pentru Nescafe este de 229% , pentru Tchibo este
de 275 % şi pentru Jacobs este de 320 %. Aceste valori sunt mult mai mari decât rata de actualizare

13
(12%) pentru toate cele trei sortimente de cafea, așa încât nu se ia în calcul posibilitatea unei afaceri
fără profit.

Determinarea perioadei de recuperare a investiției (TR) și analiza rezultatului

Perioada de recuperare a investiţiei urmăreşte reflectarea numărului de ani de exploatare


în care efortul investiţional este recuperat pe seama fluxurilor de numerar net operaţional.
Această metodă la început actualizează fluxurile de numerar, apoi se determină timpul
necesar pentru ca fluxurile de numerar actualizate să fie egale cu investiţia iniţială. Pentru a calcula
perioada de recuperare actualizată a proiectului, la început sunt actualizate fluxurile de numerar, apoi
rezultatul se va compara progresiv cu investiţia iniţială. Atâta timp cât fluxurile de numerar şi rata de
actualizare sunt pozitive, perioada de recuperare actualizată nu va fi mai mică decât perioada de
recuperare a investiţiei (fără actualizare), deoarece corecţia realizată prin actualizarea fluxurilor de
numerar va reduce valoarea acestora.

Tabel 4.3.6 Perioada de recuperare a investiţiei


Investiția
287382
inițială

Luna1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

Cash flow-Total

85692,81 103981,33 127309,85 150638,35 173966,87 197295,39 181743,03 230732,92 139751,72 102426,09 166190,70 189519,20

TR

85692,81 189674,13 316983,99 467622,33 641589,20 838884,59 1020627,63 1251360,55 1391112,27 1493538,35 1659729,06 1849248,26

După cum putem observa în tabelul 4.3.6, investiţia o recuperăm după luna a treia.

14
5. Ipoteze în evaluarea alternativelor (scenarii)
Analiza de sensibilitate

Analiza de sensibilitate examinează cât de sensibilă este mărimea VAN generată de un


proiect, atunci când se produc schimbări ale ipotezelor de lucru.
Estimarea probabilităţii de modificare a valorii unui factor este de multe ori dificilă, motiv
pentru care acest pas este de foarte multe ori ignorat. Acolo unde există informaţii, pot fi folosite
frecvenţele de manifestare a riscurilor în trecut.
Estimările referitoare la risc reprezintă aşteptările companiei ȋn diferite situaţii: estimări
optimiste când situaţiile favorabile sunt dominante, estimări pesimiste în cazul situaţiilor
nefavorabile şi estimările cel mai probabil de realizat.

Scenariul optimist
Tabel 5.1 Vânzări în primii 5 ani

Indicator Anul Anul Anul


Anul I Anul V
financiar II III IV
Vânzări 62610 150120 154080 158040 162000

În tabelul 5.1 sunt estimate vânzările pe primii cinci ani.

Grafic 5.1. Vânzările în primii 5 ani

Anul V

Anul IV

Anul III

Anul II

Anul I
Vânzări
0 50000 100000 150000 200000

15
În graficul 5.1 avem o situație optimistă privind vânzările pe primii 5 ani de zile.

Scenariul moderat
Deschiderea cafenelei are un succes așteptat, dar nu la fel de mare ca cel din cadrul
scenariului optimist. Cafeneaua este acceptată pe piață, dar entuziasmul clienților nu este cel
așteptat.

Scenariul pesimist
În cadrul acestui scenariu, deschiderea cafenelei nu ar avea succesul așteptat. Clienții nu ar
fi mulțumiți de produsele oferite și de felul în care sunt serviți, astfel că nu vor mai frecventa
cafeneaua, dar nici nu o vor recomanda. Toate cele menționate nu vor aduce niciun câștig, nici din
punct de vedere al imaginii, nici financiar.

6. Metodologia si planul de activitati


6.1 Strategia generală adoptată

Graficul de realizare a proiectului de investiţie propus este următorul:


Data estimată de declanşare a proiectului de investiţie: 01.06.2019.
Data estimată de finisare a proiectului şi de începere a exploatării acestuia: 01.09.2019.
Durata estimată de realizare a investiţiei este de 3 luni.
Ea va începe în iunie 2019 şi se va finaliza în luna septembrie a aceluiaşi an.

16
6.2 Listă pachete de activități

Tabelul 6.2.1 Lista pachetelor de activități


WP Titlul pachetului Tipul Coordonator Nr. om- Luna Luna
nr. activitatii WP luna start sfarsit
1 Amenajarea spațiului Manager 2 Iunie Iulie
unde se va desfășura proiect
activitatea
2 Promovarea afacerii/ Manager 3 Iunie August
ofertei de cafea proiect
3 Angajarea Manager 1 August August
personalului proiect
TOTAL 6

6.3 Descrierea detaliată a pachetelor de activități, inclusiv a activităților

WP nr.: 1 Data de început a WP Iunie 2019


Titlul WP: Achiziționarea celor necesare în vederea amenajării cafenelei
Participanți Manager
proiect
Manopera per 1
participant (OL)
Obiectivele: Se dorește amenajarea spațiului unde se va desfășura activitatea, pentru a fi cât
mai plăcut pentru viitorii clienți să își petreacă timpul liber în această cafenea.

Descrierea activităților:

Activitate 1.1: Comandarea echipamentelor


Task leader: Manager proiect
Se vor vizita mai multe magazine/site-uri în vederea achiziționării unor echipamente de
înaltă calitate, capabile să satisfacă nevoile acestei afaceri.

Activitate 1.2 : Achiziționarea echipamentelor


Task leader: Manager proiect
În urma vizitelor întreprinse, acționarul va achiziționa echipamentele pe care le consideră
necesare pentru a crea un spațiu primitor, care oferă produse la standarde înalte.

17
Activitate 1.3: Instalarea echipamentelor
Se vor monta echipamentele comandate anterior, în vederea amenajării spațiilor
comerciale.

Rezultate:
R 1.1: Identificarea echipamentelor cu ajutorul cărora se va desfășura activitatea
R 1.2: Pregătirea echipamentelor ce urmează a fi instalate
R 1.3: Pregatirea spațiului de activitate

WP nr.: 2 Data de început a WP Iunie 2019


Titlul WP: Crearea planului de promovare a cafenelei
Participanți Manager
proiect
Manopera per 1
participant (OL)
Obiectivele: Se dorește promovarea prin intermediul internet-ului, pentru a face cunoscută
cafeneaua, ceea ce aceasta oferă clienților, dar și amplasarea deosebită.

Descrierea activităților:

Activitate 2.1: Crearea unei pagini de Facebook


Task leader: Manager proiect
Se va crea o pagină de Facebook, prin intermediul căreia potențialii clienți să afle zona
unde aceasta va fi amplasată, oferta de care dispune, programul, etc.

Activitate 2.2: Postarea informațiilor de actualitate


Task leader: Manager proiect
Pagina de Facebook va fi mereu actualizată, va conține informații legate de posibilele
schimbări ale programului, introducerea de oferte noi, evenimente care vor avea loc, etc.

Rezultate:
R 2.1: Promovarea cafenelei nou înființate
R 2.2: Ținerea la curent a clienților

18
WP nr.: 3 Data de început a WP August 2019
Titlul WP: Angajare personal
Participanți Manager
proiect
Manopera per 2
participant (OL)
Obiectivele: Se dorește angajarea a două persoane care vor face parte din echipa și care se
vor ocupa de servirea clienților și crearea unui mediu plăcut.

Descrierea activităților:

Activitate 3.1: Anunț de angajare


Task leader: Manager proiect
Se redactează și se publică anunțuri de angajare, atât pe pagina de Facebook, cât și pe site-
urile specializate, cu privire la disponibilitatea a două locuri de muncă în cafeneaua noastră.

Activitate 3.2: Preselecție candidați pe baza de CV-uri


Task leader: Manager proiect
Se analizează CV-urile care îndeplinesc cerințele solicitate, iar mai apoi se alege un număr
de posibili viitori angajați care sunt contactați în vederea stabilirii unui interviu.

Activitate 3.3: Interviu candidați


Task leader: Manager proiect
Are loc o întâlnire cu candidații selectați, li se analizează limbajul verbal și cel non-verbal,
pregătirea și experiența pe care le au în domeniu, dar și dorința de a lucra în cafenea.

Activitatea 3.4: Negocierea și încheierea contractului de angajare


În această etapă, se negociază cu viitori angajați nivelul salariului, se vorbește pe baza
contractului, iar mai apoi fiecare contract se semnează de către ambele părți.

Rezultate:
R 3.1: Promovarea de locuri de muncă în mediul online
R 3.2: Alegerea candidaților care s-ar potrivi criteriilor de selecție
R 3.3: Alegerea candidaților care îndeplinesc condițiile de angajare
R 3.4: Contracte de muncă ale persoanelor din echipă

19
6.4 Derularea în timp a activităților

Grafic 6.4.1 Diagrama Gantt

ANGAJAREA PERSONALULUI
pachet de activitate

PROMOVAREA AFACERII/ OFERTEI DE CAFEA

AMENAJAREA SPAȚIULUI UNDE SE VA DESFĂȘURA


ACTIVITATEA

Amenajarea spațiului unde se Promovarea afacerii/ ofertei de


Angajarea personalului
va desfășura activitatea cafea
Luna start 1-Jun-19 1-Jun-19 1-Aug-19
Durata 30 61 31

6.5 Lista rezultatelor, pentru fiecare activitate din fiecare pachet de activități

Tabel 6.5.1 Lista rezultatelor


Data
Nr. Nume rezultat WP nr.
livrarii
Identificarea echipamentelor cu ajutorul cărora se va desfășura
R 1.1 1 Iulie
activitatea
R 1.2 Pregătirea echipamentelor ce urmează a fi instalate 1 Iulie
R 1.3 Pregatirea spațiului de activitate 1 Iulie
R 2.1 Promovarea cafenelei nou înființate 2 August
R 2.2 Ținerea la curent a clienților 2 August
R 3.1 Promovarea de locuri de muncă în mediul online 3 August
R 3.2 Alegerea candidaților care s-ar potrivi criteriilor de selecție 3 August
R 3.3 Alegerea candidaților care îndeplinesc condițiile de angajare 3 August
R 3.4 Contracte de muncă ale persoanelor din echipă 3 August

20
7. Resurse necesare a fi angajate

Având în vedere faptul că sursele proprii nu sunt suficiente în vederea finanţării proiectului
de investiţie prezentat este necesară apelarea la un împrumut bancar pe toată suma estimată pentru
investiție.
În acest sens, întreprinderea îşi propune obţinerea unui credit bancar în LEI, pe o perioadă
de 5 ani. Rambursarea creditului şi achitarea dobânzilor se realizează prin intermediul unor plăţi
anuale egale. Rata dobânzii anuale este de 12%.

Tabel 2.1. Graficul de rambursare a împrumutului


Suma Suma ramasă de
Anul Anuitate Dobânda Principal
Inițială plătit
506465
1 506465 101293 60776 162069 405172
2 405172 101293 48621 149914 303879
3 303879 101293 36465 137759 202586
4 202586 101293 24310 125603 101293
5 101293 101293 12155 113448 0

Total 506465 182327 688793

8. Bugetul

Mărimea investiției:

Tabel 8.1. Amenajări interioare-Mărimea investiției

Echipament Cantitate LEI (buc) LEI


Mese 13 800 10400
Canapele din piele 4 1000 4000
Scaune din piele 35 2500 87500
Instalație electrică 1 1500 1500
Instalații sanitare 1 2000 2000
Instalații frigorifice 1 3000 3000
Instalații de ventilare și condiționare a aerului 1 2250 2250

21
Instalații de încălzire 1 3500 3500
Instalații pentru curenți slabi 1 12000 12000
Lavabilă 4 950 3800
Parchet 150 m2 35 LEI/m2 5250
Manoperă 2070 2070
Gresie 145 m2 65 LEI/m2 9425
Faianță 50 m2 58,5 LEI/m2 2925
Diverse decorațiuni 1100
TOTAL 150720

Tabel 8.2. Bar-Mărimea investiției


Echipament Cantitate LEI (buc) LEI
Mașină spălat vase 1 1800 1800
Casă de marcat 1 650 650
Calculator + soft contabilitate comenzi 1 4500 4500
Mobilier tehnologic 1 4500 4500
Storcător fructe 1 300 300
Blender 1 172 172
TOTAL 11922

Tabel 8.3. Spații primire și servire (70 m2)-Mărimea investiției


Echipament Cantitate LEI (buc) LEI
Mese 13 800 10400
Canapele din piele 4 1000 4000
Scaune din piele 35 2500 87500
Decorațiuni interioare 500 500
Sistem de supraveghere 2 2000 4000
Sonorizare 1 5950 5950
TOTAL 112350

Tabel 8.4. Servire - Mărimea investiției


Echipament Cantitate LEI (buc) LEI
Articole de menaj, accesorii de serviciu 1500 1500
Suport meniu 40 50 2000
Nota de plată 13 30 390

22
Tacâmuri 500
TOTAL 4390

Tabel 8.5. Alte cheltuieli - Mărimea investiției

Alte cheltuieli LEI


Utilaje 3700
Cheltuieli cu mentenanța 3000
Stocuri pe săptămână 500
Înregistrare firmă 800
TOTAL 8000
TOTAL MĂRIMEA INVESTIȚIEI 287382

23
9. Inter-relaționarea activităților

Grafic 9.1 Diagrama PERT

10. Riscuri asociate propunerii de proiect și măsuri de prevenire a acestora

WP nr. Task Descrierea riscului Moduri de prevenire


riscul de a nu mai fi produse căutare de produse cu specificații
1
disponibile în stoc asemănătoare
posibilitatea ca produsele să ajungă cu verificarea produselor la livrare
1 2 defecte din fabrică sau cauzate de
transport
deteriorarea produselor/ atenție sporită la procesul de montare
3
echipamentelor în timpul montării
să existe o pagină de facebook analizarea paginilor de facebook, pentru
1
2 asemănătoare excluderea dublurilor
2 publicarea informațiilor eronate verificarea detaliată înainte de publicare
anunțul de angajare să nu ajungă asigurarea că anunțul este clar și că
3 1 suficient de răspândit și astfel să existe ajunge la cât mai multă lume
un număr redus de candidați

24
candidații să nu fie bine informați cu anunțul trebuie să conțină informații
2 privire la perioada de trimitere a CV- clare cu privire la procesul de înscriere
urilor
pot trimite CV-ul puțini candidați, realizarea unei campanii puternice de
3 astfel încat să existe imposibilitatea informare
unei preselecții
managerul folosește toate căile de
nu există un punct comun, din punct de
4 persuasiune pentru a se ajunge la
vedere al negocierii salariului
semnarea contractului.

11. Structura de conducere a proiectului și procedurile aplicate

Managerul de proiect este persoana responsabilă de executarea cu succes a proiectului. Este


persoana desemnată să coordoneze, verifice, coreleze activitatea întregii echipe de proiect, în
cadrul tuturor activităților desfășurate, pe toată perioada de implementare și chiar în perioada ex-
post a proiectului. Acesta trebuie să posede mai multe aptitudini, printre care se numără cele de
comunicare, conducere, negociere, precum și rezolvarea problemelor care pot apărea.

Managementul
Caffè România S.R.L este administrată de către Enache Daniel, în calitate de acționar unic.

Personalul
În ceea ce privește personalul, acesta va fi format din două persoane.
În vederea stabilirii drepturilor ce decurg din contractul individual de muncă, salariații
societății sunt clasificați în funcție de specificul activității date prin cerințele postului. Astfel că
aceștia vor avea calitatea de barist.

25
11. Impactul proiectului

Deschiderea acestei cafenele va revoluționa piața din acest domeniu prin locația deosebită,
precum și prin starea de bine pe care le-o inducem clienților noștri. Astfel că, modul de servire și
interacționare cu clientele ne deosebesc de celelalte locuri care au același domeniu de activitate.
De asemenea, prin promovarea inteligentă din mediul online și prin recenziile lăsate de
vizitatori, localul va deveni unul de referință în domeniu.

Fundamentarea deciziei de a investi sau nu ȋn proiectul analizat

Studiul de fezabilitate evaluează potenţialul proiectului de a atinge succesul. Obiectivitatea


percepută în această evaluare este un factor important pentru credibilitatea lui în faţa investitorilor
sau a creditorilor, dar este în primul rând important pentru deţinătorul ideii de proiect, care are
nevoie de informaţii reale şi obiective. Din aceste motive, în majoritatea cazurilor, studiile sunt
realizate de consultanţi exteriori.
Programele de investiții trebuie sa aibă la bază , ideea că investițiile sunt mijloace prin care
se fixează dezvoltarea întreprinderii pe termen lung, evoluția eficienței și poziția în mediul din
care face parte.
Pentru a valorifica oportunitățile pieței și a reveni la condițiile economice anterioare este
nevoie ca “S.C. Caffe România S.R.L.”să răspundă în continuare la nevoile clienților în cele mai
bune condiții, punând întotdeauna accent pe calitatea serviciilor prestate și asigurându-se că
prestarea serviciilor se ridică la cele mai înalte standarde.
Conform studiului efectuat anterior prin analiza fezabilității financiare și potrivit calculelor
efectuate: VAN˃0, RIR este mai mare decât rata de actualizare, ceea ce este un lucru bun, astfel
că proiectul de investiție este rentabil, fiind justificată implementarea lui.

26
Bibliografie:
1. Dr. Ing. Viorel Vulturescu - “Managementul Proiectelor Europene”, suport de curs, 2018-
2019
2. http://www.plandeafacere.ro/idei-de-afacere/cafenea/;
3. http://cafenea.ideideafaceri.ro/.

27