Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

INTRODUCERE .............................................. Error! Bookmark not defined.

CAPITOLUL I ................................................. Error! Bookmark not defined.


Noțuni fundamentale de teorie în ceea ce privește istoria presei scriseError! Bookmark not defined.

I.1 Istoricul presei generaliste .................................................... Error! Bookmark not defined.

I.2 O introducere în presa nișată ................................................ Error! Bookmark not defined.

CAPITOLUL II................................................ Error! Bookmark not defined.

Comunicare prin modă ...................................... Error! Bookmark not defined.


II.1 Limbajul modei ................................................................... Error! Bookmark not defined.

II.2 Uniforme și articole de îmbrăcăminte tradițională ............. Error! Bookmark not defined.

II.3 Mișcări nonconformiste în modă ........................................ Error! Bookmark not defined.

II.4 Trendurile în modă .............................................................. Error! Bookmark not defined.

STUDIU DE CAZ ............................................ Error! Bookmark not defined.

CONCLUZII ................................................... Error! Bookmark not defined.

BIBLIOGRAFIE .............................................. Error! Bookmark not defined.

ANEXE .......................................................... Error! Bookmark not defined.