Sunteți pe pagina 1din 2

Cadrul general al cursului:

Tematica şi bibliografia de anul I începători au ca scop înţelegerea de către studenţi a


structurilor de bază ale limbii engleze, în privinţa gramaticii, vocabularului şi situaţiilor
comunicaţionale. Studenţii vor parcurge toată materia indicată, după cel puţin una dintre
cărţile menţionate în bibliografie sau după alte cursuri de studiul limbii engleze pe care le au
la dispoziţie.
Studenţii începători vor avea obligaţia de a realiza un caiet de lucru care trebuie să
cuprindă o tratare succintă a tuturor temelor teoretice indicate (de la 1 la 14) şi
exerciţiile menţionate la fiecare temă, conform cel puţin uneia din cărţile din
bibliografie. Studenţii nu se vor putea prezenta la examinarea scrisă fără acest caiet, însă el
nu va constitui parte din nota de examen
Pachetul de exerciţii la limba engleză, disponibil pe CD şi Internet, este destinat studiului
individual şi permite studentului:
• să urmărească evoluţia nivelului competenţelor de întelegere scrisă şi de exprimare
corectă lexico-gramaticală în limba engleză;
• să aprofundeze individual aspectele insuficient înţelese şi/sau să consulte profesorul în
acest sens, la şedinţele de tutoriat.

Structura cursului:

Tema 1: Noţiuni de vocabular: What is your name? How old are you? Saluturi (Greetings). Zilele
săptămânii şi lunile anului (Days, Months). Numerele (Numbers). Membri familiei (Family Members).
Noţiuni de gramatică: Prezentul simplu al verbelor TO BE, TO HAVE şi TO DO. Pronumele în
nominativ (the Nominative Pronoun). Exerciţiu: Describe your family members.
Tema 2: Noţiuni de vocabular: What is this? There is, There are. Prezentarea (Introducing Oneself).
Adresa şi numărul de telefon (Address and Telephone Number). Culorile (the Colours). Casa (the
House). Noţiuni de gramatică: Articolul (the Article). Pluralul substantivelor (the Plural of Nouns).
Adjectivul (the Adjective). Întrebări disjunctive (Tag Questions). Exerciţiu: Self-presentation
Tema 3: Noţiuni de vocabular: What time is it? What is he like? Who? whose? whom? Can, may, must.
Clasa, şcoala (the Classroom, the School). Meseriile (Jobs). Noţiuni de gramatică: Pronumele (the
Pronoun). Genitivul subtantivelor (the Genitive of Nouns). Comparaţia adjectivelor (the Degrees of
Comparison). Principalele prepoziţii (the Main Prepositions). Exerciţiu: Why are you in this faculty?
Tema 4: Noţiuni de vocabular: How is the weather? Shapes and materials. To be able to, To be
allowed to, To have to, To be going to, To be about to, To be to. Corpul omenesc (the Human Body).
Îmbrăcămintea (the Clothes). Noţiuni de gramatică: Numeralul (the Numeral). Genul substantivelor
(the Gender of Nouns). Adverbul (the Adverb). Modul imperativ (the Imperative Mood). Exerciţiu:
What are you going to wear tonight?
Tema 5: Noţiuni de vocabular: Verbe de acţiune (Action Verbs). Mâncare (Food and Restaurants).
Noţiuni de gramatică: Prezentul simplu şi continuu (Present Simple and Continuous). Exerciţii: Text
de citit şi tradus.
Tema 6: Noţiuni de vocabular: Going into town, Shopping. Magazine (Types of Shops). Noţiuni de
gramatică: Prezentul simplu şi continuu (Present Simple and Continuous). Exerciţiu: Write about your
native town.
Tema 7: Noţiuni de vocabular: Into the Village. Plante (cereals, flowers, trees, fruits, vegetables).
Animale (Wild and Domestic Animals). Noţiuni de gramatică: Viitorul (Future Simple and
Continuous). Exerciţiu: Write about a day at the countryside.
Tema 8: Noţiuni de vocabular: At the Postoffice. Mail Services. Noţiuni de gramatică: Trecutul
verbelor TO BE, TO HAVE si TO DO. Substantivul (the Noun). Exerciţii: Text de citit şi tradus. Practica
vocabularului.
Tema 9. Noţiuni de vocabular: At the Postoffice. The Telephone. Noţiuni de gramatică: Trecutul
(Past Tense Simple and Continuous). Articolul (the Article). Exerciţii: Text de citit şi tradus. Practica
vocabularului.
Tema 10: Noţiuni de vocabular: At the Railway Station. Noţiuni de gramatică: Trecutul (Past Tense
Simple and Continuous). Adjectivul (the Adjective). Exerciţii: Text de citit şi tradus. Practica
vocabularului.
Tema 11: Noţiuni de vocabular: At the Airport. Noţiuni de gramatică: Present Perfect Simple and
Continuous. Exerciţii: Text de citit şi tradus. Practica vocabularului.
Tema 12: Noţiuni de vocabular: Searching for a Job. Noţiuni de gramatică: Present Perfect and
Past Tense. Exerciţii: Text de citit şi tradus. Practica vocabularului.
Tema 13: Noţiuni de vocabular: At the Bank. Noţiuni de gramatică: Concordanţa timpurilor (Past
Perfect). Exerciţii: Text de citit şi tradus. Practica vocabularului.
Tema 14: Noţiuni de vocabular: At the Hotel. Noţiuni de gramatică: Concordanţa
timpurilor (Future in the Past). Exerciţii: Text de citit şi tradus. Practica vocabularului.

Bibliografie:

• Look Ahead sau Matters, Elementary Level, Longman Press, 2000


• Maxim Popp - Limba Engleză. Ghid de conversaţie, Editura Niculescu,1994
• Fulvia Turcu, Violeta Năstăsescu – Limba engleză de afaceri, Editura Uranus, 1996
• Grammar Exercises – Beginners, Longman Press, 2000
• Vocabulary practice – Beginners, Longman Press, 2000
• Lidia Vianu – Engleza cu cheie, Editura Teora, 1996

Modalitatea de verificare:

Condiţia de intrare în examen este realizarea integrală a caietului de lucru şi predarea acestuia
în ziua examenului. Examinarea propriu-zisă va consta dintr-un test scris pe durata unei ore şi
jumătate (un test grilă de 50 de întrebări – 50% din notă, o compunere – 50% din notă).